ხშირად დასმული კითხვები

//ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითხვები 2017-08-29T19:23:51+00:00

faq

როგორ უნდა დავგეგმო ექიმთან ვიზიტი?

თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პაციენტთა საერთაშორისო ცენტრს (International Patient Center) ტელეფონით, ფაქსით ან ელექტრონული ფოსტით. გარდა ამისა თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ მოთხოვნის ფორმა ჩვენს ვებ-გვერდზე

რა უნდა ვქნა თუ მე არ ვლაპარაკობ თურქულად ?

ჩვენი ექიმების უმრავლესობა ორ ენაზე საუბრობს (ძირითადად თურქულად და ინგლისურად). ასევე მისაწვდომია თარჯიმნის მომსახურეობა რიგი ენებისათვის. გარდა ამისა, საერთაშორისო პაციენტთა სერვის ცენტრის (International Patient Services Center ) წარმომადგენლები თავისუფლად საუბრობენ ინგლისურად, რუსულად, ასევე არაბულ და ბალკანურ ენებზე. ჩვენი მიზანია, რომ თქვენსა და თქვენს ექიმს შორის ეფექტური კომუნიკაცია უზრუნველვყოთ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 24 საათის მანძილზე, 7 დღე კვირაში. თუმცა, ამისათვის საუკეთესო დროა სამუშაო საათები – 08:00-18:00 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით.

დაიშვებიან თუ არა ოჯახის წევრები ექიმთან ვიზიტზე?

ჩვენ სიამოვნებით დაგეხმარებით ისეთი საცხოვრებელი  პირობების მოძებნაში, რომელიც თქვეს  საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. გთხოვთ, ჩვენს წარმომადგენელს მიაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი თანმხლები  პირების შესახებ. ასევე სასურველია შეგვატყობინოთ როგორია თქვენი ფინანსური შესაძლებლობები.

შემიძლია თუ არა მივიღო მკურნალობა თქვენს საავადმყოფოებში ვიზიტის წინასწარი დაგეგმვის გარეშძე?

ჯობია, რომ ვიზიტზე ჩაწერილი იყოთ წინასწარ, ჩამოსვლამდე, რათა  მინიმუმამდე შემცირდეს ლოდინის და რაიმე სხვა უხერხულობის შესაძლებლობა. საერთაშორისო პაციენტთა ცენტრის (International Patient Center) თანამშრომლები მობილიზებული არიან იმისათვის, რომ ყველა თქვენი საჭიროება მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ. ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლები თქვენთან ერთად იქნებიან თქვენი საავადმყოფოში მოთავსებისა და გაწერისას, დაგეხმარებიან გადახდის პროცსში და ფინანსური გადარიცხვების შესრულებისას, გაგიწევენ სათარჯიმნო მომსახურეობას, დაგეხმარებიან ადგილობრივ ტურებსა და ექსკურსიებში, სავიზო პროცედურების შესრულებისას, საერთაშორისო დაზღვევის საკითხებში, მეგზურობას გაგიწევენ ჩამოსვლამდე და ჩამოსვლის შემდეგ. ჩვენი როლი მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენი ვიზიტი მაქსიმალურად კომფიორტული გავხადოთ.

მჭირდება თუ არა მომართვა ჩემი ექიმისაგან?

ვიზიტზე ჩაწერისათვის ექიმის მომართვა საჭირო არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსვლისას იქონიოთ ინფორმაცია ჩატარებული  მკურნალობის შესახებ და თქვენი სამედიცინო დოკუმენტაცია.

ვიზიტზე ჩაწერისას რა ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ? რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?

ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვისას (ჩაწერისას) გთხოვთ  მოგვაწოდოთ სემდეგი ინფორმაცია:
სახელი (ისე, როგორც  წერია პასპორტში)

დაბადების თარიღი
ამჟამინდელი მისამართი
რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხართ
საელჩო (თუ საჭიროა)

სამედიცინო ჩანაწერები
დიაგნოზი და/ან სიმპტომები
ინფორმაცია დაზღვევის შესახებ (საჭიროების მიხედვით)
საჭირო იქნება გვითხრათ თქვენი სახელი ზუსტად პასპორტის მიხედვით, ამჟამინდელი მისამართი, დაბადების თარიღი, რაში მდგომარეობს თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა და ექიმთან ვიზიტის სასურველი თარიღი. თქვენ ხელზე უნდა იქონიოთ ყველა რელევანტური ინფორმაცია თქვენი  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რენტგენოგრამები, სამედიცინო ისტორია/ჩანაწერები, და ინფორმაცია იმ მკურნალობის  შესახებ, რომლებსაც ამჟამად იღებთ. სასურველია დანიშნული წამლების შესახებ ინფორმაციაც იქონიოთ. ასევე თან იქონიეთ თქვენი მკურნალი ექიმის საკონტაქტო ინფორმაცია.

რა ღირს ქირურგიული ოპერაციები და პროცედურები?

ფასები ფართო  ფარგლებში მერყეობს ჯანმრთელობის ერთნაირი პრობლემის მქონე პაციენტებისთვისაც კი. ფასის წინასწარი  დაანგარიშება ხდება ექიმის მიერ დასახული მკურნალობის გეგმის მიხედვით. ექიმმა უნდა განიხილოს თქვენი სამედიცინო დოკუმენტები, რათა კონკრეტულად თქვენთვის შეადგინოს მკურნალობის გეგმა.

შეუძლია თუ არა თქვენს ოფისს მოგვწეროს მოწვევის წერილი იმისთვის, რომ  ვიზა მივიღოთ?

პირველ რიგში საჭიროა ექიმმა მოგვცეს თანხმობა თქვენს მიღებაზე და მოგვაწოდოს მკურნალობის გეგმა. როგორც კი ჩვენ განვსაზღვრავთ რეკომენდებული მკურნალობის მოსალოდნელ ფასს, დავწერთ წერილს, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ თქვენ გადაიხადეთ წინასწარ განსაზღვრული თანხა და ჩაწერილი ხარტ ექიმთან ვიზიტზე. თუ ვიზისათვის წერილი გჭირდებათ, მასში აუცილებლად უნდა იყოს აღნიშნული ინფორმაცია.