CyberKnife 2017-08-29T19:08:30+00:00

cyberknife-radiation

კიბერდანა (CyberKnife) არის რადიოქირურგიული სისტემა, რომელიც კიბოს მკურნალობას მილიმეტრული სიზუსტით ახდენს. ამ სისტემის წყალობით რადიაციის მაღალდოზიანი სხივები ფოკუსირებულად მიემართება თავის ტვინის ან სხეულის სხვა ნაწილის  კიბოზე. ამავე დროს ჯანმრთელი ქსოვილები მაქსიმალურად დაცულია რადიაციის ზემოქმედებისაგან. ამ, კომპიუტერით მართულ, რობოტულ აპარატს, შეუძლია პაციენტის გარშემო იტრიალოს ისე, რომ ასობით სხვადასხვა კუთხიდან მოახდინოს სიმსივნის დასხივება. ფაქტიურად კიბერდანა არის მაღალგანვითარებული ხაზოვანი ამაჩქარებელი, რომელიც რობოტშია ჩამონტაჟებული.ეს არის  სტერეოტაქსიური რადიოქირირგიის აპარატი -Stereotactic Radiosurgery (SRC), რომელიც იყენებს რადიაციის სხივებს, ფოკუსირებულს თავის ტვინის ან სხეულის სხვა ნაწილის კიბოზე, განსაკუთრებით ძნელად მისადგომ ადგილებში და ახდენს მათ დასხივებას მაღალი დოზის რადიაციით, ჯანსაღი ქსოვილების მაქსიმალური დაცვის პირობებში. SRC, რაც შეიძლება განისაზღვროს, როგორც სამგანზომილებიანი კოორდინატების საშუალებით დამიზნებული მკურნალობა, მთლიანად შლის სიმსივნეს ერთი სესიის მანძილზე, რადიაციის მაღალი დოზის საშუალებით.თუ მკურნალობა რამოდენიმე სესიად (ჩვეულებრივ 3-5 სესია) ტარდება, მას უწოდებენ სტერეოტაქსიულ რადიოთერაპიას – Stereotactic Radiotherapy (SRT).

რომელი სპეციალისტები ახორციელებენ კიბერდანით (CyberKnife) მკურნალობას?

კიბერდანით მკურნალობას ახდენენ რადიაციული ონკოლოგიის სპეციალისტები. გარდა ამისა, აპარატს ემსახურებიან სამედიცინო ფიზიკოსები, რომლებიც პასუხს აგებენ მკურნალობის ხარისხზე, რადიოთერაპიის ტექნიკოსები, რომლებიც უშუალოდ მართავენ აპარატს, ექთნები, რომლებიც ეხმარებიან ექიმს პაციენტის მართვასა და მასზე დაკვირვებაში, ასევე პაციენტის მიერ არჩეული პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც დახმარებას უწევენ მას ყველა სახის შეკითხვასა და პროცედურსტან დაკავშირებით, რათა მისი მკურნალობა მაქსიმალურად კომფორტული და ეფექტური იყოს.

რა ტიპის კიბოს სამკურნალოდ გამოიყენება კიბერდანა (CyberKnife )?

კიბერდანა (CyberKnife) შეიძლება გამოყენებული იქნას თავის ტვინისა და თავ-კისრის ნებისმიერი განლაგების და ზომის სიმსივნის სამკურნალოდ. მას უპირატესობა ენიჭება ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეების, მეტასტაზების, არტერიულვენური მალფორმაციების და ზოგიერთი ფუნქციური დაავადების დროს.

  • იგი ასევე შეიძლება გამოყენებული იყოს ჩამოთვლილის დროს: ფილტვის კიბო, პროსტატის კიბო, თავისა და კისრის მიდამოს კიბო, ხერხემლის სიმსივნეები, პანკრეასის კიბო და მეტასტაზები, რომლებიც მცირე რაოდენობითაა, მაგრამ სხვა მეთოდით მათი მკურნალობა შეუძლებელია, ფილტვის და ღვიძლის კიბო, როდესაც წარმონაქმნი მდებარეობას იცვლის სიუნთქვისას ან ნაწლავთა პერისტალტიკისას, ზოგიერთი ისეთი სიმსივნე, რომელიც არ იმკურნალებოდა წარსულში, ან იმკურნალებოდა მხოლოდ ტრავმული ქირურგიით, თვალის ირგვლივი სიმსივნეები, რომლებიც მოითხოვენ თვალის ამოღებას და სპინალური, რადიაციისადმი ძლიერ მგრძნობიარე სიმსივნეები.
  • ეს მეთოდი გამოიყენება პაციენტებში, რომლებსაც უკვე ჩატარებული აქვთ რადიოთერაპია, მაგრამ დაავადება კვლავ აღმოცენდა იმავე ადგილზე.

რა სარგებლობა მოაქვს კიბერდანას პაციენტისათვის?

კიბერდანა (CyberKnife) ეფექტურია მცირე, ძნელადც მისაწვდომმ ადგილებში ლოკალიზებული დაზიანებებისას, რომელთა ოპერირება შეუძლებელია.

  • სიმსივნეებისათვის, რომლებისც არ საჭიროებენ ოპერაციას, ან საჭიროებენ ძალიან კომპლექსურ ქირურგიას, ან არაოპერაბელური არიან.
  • სისტემა მკურნალობას ახორციელებს მილიმეტრული სიზუსტით და მიზნად ისახავს ჯანსაღი ქსოვილების დაზიანების მინიმუმამდე დაყვანას.
  • მკურნალობა სწრაფია და მოითხოვს 1-5 სესიის ჩატარებას.
  • მკურნალობის პროცესში სიმსივნის და პაციენტის მოძრაობის მონიტორინგი ხორციელდება მომენტალური იმიჯინგის სისტემით და კომპიუტერით მართული რობოტული ტექნიკით. ცვლილებები მომენტალურად ფიქსირდება და კორეგირდება.
  • კიბერდანა (CyberKnife) ახორციელებს პაციენტის სუნთქვის და მის შედეგად სიმსივნის მოძრაობის მონიტორინგს, ახორციელებს სენსიტიურ კორექციას და დასხივებას შესაბამისად ახდენს.
  • შესაძლოა მრავლობითი წარმონაქმნების ერთდროული მკურნალობა.
  •  უმტკივნეულოა და არ საჭიროებს ანესთეზიას.
  •  პაციენტი არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და ძალიან სწრაფად შეუძლია დაუბრუნდეს ყოველდღიურ ცხოვრებას.

გაიცანით კიბერდანა (CyberKnife)

კიბერდანის რადიოქირურგიული სისტემა არის აპარატი, რომელიც შექმნილია კიბოს სამკურნალოდ. იგი შედგება ხაზოვანი ამაჩქარებლისაგან, რომელიც იწონის 140 კგ-ს, გამოყოფს 6 MV x-სხივებს და ჩამონტაჟებულია 6 სახსრიან ინდუსტრიულ რობოტში, და პაციენტის რობოტული საწოლისაგან, რომელსაც შეუძლია 6 მიმართულებით მოძრაობა. რობოტის სენსიტიურობაა 0.2 მმ. კიბერ დანის დამიზნების გამოსახვითი სისტემის და მართული რობოტული სისტემის წყალობით, სიმსივნის დასხივება დიდი სიზუსტით ხდება.

როგორ მუშაობს კიბერდანა (CyberKnife) ?