ინტრაოპერაციული 3 Tesla MRI

//ინტრაოპერაციული 3 Tesla MRI
ინტრაოპერაციული 3 Tesla MRI 2017-08-29T18:34:06+00:00

Cyberknife-technology

ინტრაოპარეციული 3 ტესლაიანი მაგნიტური რეზონანსი (3 Tesla MRI) უახლესი გამოსახვითი აპარატია. იგი გამოიყენება მთელი სხეულის გამოსახულების მისაღებად, ხოლო მისი სისწრაფე თავის ტვინზე ოპერაციების დროს ეხმარება ქირურგს სიმსივნის სრულად ამოღებაში.  აპარატს შეუძლია სურათების გადაღება ოპერაციის პროცესში, რის შედეგადაც ქირურგს შეუძლია აკონტროლოს საოპერაციო ველში სიტუაცია სტერილობის დარღვევის, პაციენტის გაღვიძების და საოპერაციო ჭრილობის დახურვის გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ ქირურგს შეუზლია უფრო ზუსტად იცოდეს სიმსივნის ლოკალიზაცია და ზომა, ძნელად მისადგომ ადგილებშიც კი. იმის გამო, რომ სიმსივნის არასრული ამოღების, ფუნქციური ველის დაზიანების ან არასწორი ადგილის ოპერირების რისკი მოხსნილია, განმეორებითი ოპერაცია საჭირო აღარ არის ხოლმე.