Truebeam STx

Truebeam STx 2017-08-29T18:52:16+00:00

truebeam

TRUEBEAM STx სიმსივნეების სამკურნალოდ

უფრო მეტი ეფექტი უფრო მოკლე დროში რადიაციის მაღალი დოზით!

ყველა რადიოთერაპიული მოწყობილობის თვისებები არის კომბინირებული ერთ აპარატში, რომელსაც ეწოდება Truebeam STx. იგი არა მარტო იმის საშუალებას იძლევა, რომ ჯანმრთელი ქსოვილები მაქსიმალურად იყოს დაცული რადიაციისაგან იმით, რომ სხივები ფოკუსურდება სამიზნის ცენტრში, არამედ ასევე მისი მაღალრადიაციული უნარების გამო, 4-8-ჯერ ამოკლებს მკურნალობის დროს. შესაბამისად, მკურნალობის ეფექტურობა და პაციენტის კომფორტი  უმჯობესდება.