მთლიანი სხეული მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა

//მთლიანი სხეული მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა
მთლიანი სხეული მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა 2017-08-29T18:12:10+00:00

Cyberknife-technology

მაგნიტური რეზონანსი (MR) ახალ გამოსახვით ტექნოლოგიებს შორის ყველაზე შთამბეჭდავი პროცედურაა. ამ მეთოდით შესაძლოა სიმსივნური წარმონაქმნების აღმოჩენა ადრეულ სტადიებზე, მანამ, სანამ დაავადების სიმპტომები ჩამოყალიბდება. MRI გამოკვლევა, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევებში, თუ სკანირების კლასიკურმა მეთოდებმა ვერაფერი აღმოაჩინა, აადვილებს სიმსივნის დიაგნოსტიკას. გამოსახულებები პაციენტის ქსოვილებისა, რომელიც წევს აპარატის მოძრავ მაგიდაზე, მიიღება მაქსიმუმ 30 წუთში, ოპტიმალური რეზოლუციითა და ხარისხით, პარალელური იმიჯინგის და კონბინირებული software პროგრამების წყალობით. მაშინ, როდესაც პაციენტი მოთავსებულია ცილინდრში, რომელიც ქმნის ძლიერ მაგნიტურ ველს, MRI გამოყოფს რადიოტალღებს, რომლებიც სხეულში არსებულ წყალბადის ატომებს ენერგიის გამოყოფას აიძულებენ. მაგნიტური ეფექტის გავლენით მოძრავი ათასობით წყალბადის ატომის შესახებ ინფორმაცია იწერება კომპიუტერში, რის შედეგად მიიღება მაღალი ხარისხისა და სენსიტიურობის ფირი.