მკურნალობის მეთოდები

მკურნალობის მეთოდები 2017-08-29T23:38:32+00:00

you-are-not-alone-against-cancer-banner

დროულმა დიაგნოსტიკამ და სათანადო მკურნალობამ კიბოს დროს შეიძლება სიცოცხლე გადაარჩინოს

აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი პაციენტებს სთავაზობს საუკეთესო შესაძლო სერვისს, რასაც საფუძვლად უდევს უზარმაზარი ინვესტიცია და უახლესი აპარატურა. ჩვენი ტექნოლოგიური ინვესტიციის მიზანია კიბოს ადრეული  დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტების დახმარებით.

  • კიბოს მკურნალობის ოქროს სტანდარტული სერვისი გამოცდილი პროფესიონალების და უახლესი ტექნოლოგიების მეშვეობით
  • წარმატებული მკურნალობის გზაზე გადადგმული პირველი ნაბიჯია კიბოს რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა

ზუსტი რადიოლოგიური დიაგნოზი არის აუცილებელი მკურნალობის შესარჩევად. სწორი დიაგნოსტიკისათვის უახლეს ტექნოლოგიებს და გამოცდილ პერსონალს უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია.

  • კიბოს ეფექტური მკურნალობის გადაწყვეტილებისადმი მულტიდისციპლინური მიდგომა
  • სიმსივნის კონსილიუმი „შეიმუშავებს პლატფორმას სხვადასხვა სპეციალისტების ჩასართავად კიბოს მკურნალობაში“

კონსილიუმის წყალობით კიბოს მკურნალობის წარმატებულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა.