სამედიცინო ონკოლოგია

სამედიცინო ონკოლოგია 2017-08-29T23:43:34+00:00

KEMOTERAPI

სამედიცინო ონკოლოგია მეცნიერების დარგია, რომელიც არა მარტო კიბოს მქონე პაციენტების მკურნალობას ემსახურება, არამედ გულისხმობს ასევე კიბოს პრევენციას, კიბოზე სკრინინგს და ადრეულ დიაგნოსტიკას. სხვა სიტყვებით – სამედიცინო ონკოლოგიას კიბოს ყველა სტადია ეხება.

გარდა ამისა, კიბოს მკურნალობასა და დიაგნოსტიკაში სხვადასხვა დარგის, კერძოდ ქირურგიისა და რადიოლოგიის თანამშრომლობაა საჭირო. პაციენტისადმი მიდგომა მულტიდისციპლინურია და მეცნიერების უახლეს მიღწევებს ეფუძნება. მკურნალობა ხდება პერორალური ან ინტრავენურად შესაყვანი მედიკამენტებით, თუმცა ეს დამოკიდებულია კიბოს ტიპზე. მკურნალობა ვარირებს იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის უჯრედებისაგან შედგება სიმსივნე, რომელი ორგანოა პირველადად დაზიანებული და ორგანიზმის რა ნაწილებშია იგი გავრცელებული. დაავადების რეციდივის რისკის შესამცირებლად ტარდება ადიუვანტური მკურნალობა, საოპერაციო მასის გამოსაცალკევებლად და სხვა ორგანოების დასაცავად ტარდება ნეოადიუვანტური მკურნალობა, დაავადების გვიან სტადიზე სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად ტარდება პალიატიური მკურნალობა. მკურნალობა შეიძლება იზოლირებულად, ან სხვა სახის მკურნალობასთან ერთად ჩატარდეს.

მეთოდები, რომლებიც სამედიცინო ონკოლოგიაში გამოიყენება

ქიმიოთერაპია (მედიკამენტებით მკურნალობა)

 ქიმიოთერაპიის მიზანია დაანგრიოს კიბოს უჯრედები, რომლებიც მათ სტრუქტურაში გარკვეული ცვლილებების გამო  უკონტროლოდ იზრდებიან. შემთხვევათა უმრავლესობაში ეს მიზანი მიიღწევა სხვადასხვა ხერხით ორგანიზმში მედიკამენტების შეყვანისას. აჩიბადემის ონკოლოგიის ცენტრში ამ მიმართულებით არსებული უახლესი მეთოდები გამოიყენება, რომლებიც ე.წ. „ოქროს სტანდარტს“ წარმოადგენენ.

ჰორმონოთერაპია

ჰორმონული მედიკამენტები გამოიყენება მათდამი მგრძნობიარე სიმსივნეების სამკურნალოდ, როგორებიცაა წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის) და ძუძუს სიმსივნეები. ჩვეულებრივ ამგვარი წამლები პერორალურად მიიღება. ასევე არსებობს საინექციო წამლები.

იმუნოთერაპია (იმუნური სისტემის მკურნალობა)

ნივთიერებები, რომლებსაც იმუნური სისტემა ჩვეულებრივ გამოიმუშავებს, გამოიყენება კიბოს უჯრედების ამოსაცნობად და გასანადგურებლად.

დამიზნებული ბიოლოგიური თერაპია

ბოლო ათწლეულის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა კიბოს მკურნალობაში არის მაღალეფექტური ბიოლოგიური თერაპია, რომელსაც შედარებით ნაკლები გვერდითი ეფექტები ახასიათებს და რომელიც ამოიცნობს კიბოს უჯრედებში არსებულ სამიზნეს, რომელიც ნორმალურ უჯრედებში არ არის. კიბოს ასეთი დამიზნებული თერაპია ეფექტური მეთოდია სხბვადასხვა სახის კიბოსათვის და წარმატებით გამოიყენება ბევრ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ძუძუს, ნაწლავების და თირკმლის კიბოს დროს.