თმის გადანერგვის ცენტრი

//თმის გადანერგვის ცენტრი
თმის გადანერგვის ცენტრი 2017-08-30T19:39:23+00:00

hair-transplantation

რა არის თმის გადანერგვა?

თმის გადანერგვა არის  კეფიდან, სადაც თმა ხშირია, აღებული თმის ფოლიკულების ქირურგიული გზით გადანერგვა თავის იმ ნაწილებზე, სადაც თმა მეჩხერია.

თმის გადანერგვის

FUE არის მეთოდი, რომელიც შემუშავდა FUT მეთოდის შემდეგ, რომელმაც  ვალიდურობა დაკარგა. თმის ექსტრაქციის FUE მეთოდით, თმის ფოლიკულების აღება ხდება დონორი მიდამოდან ყურებს შორის სპეციალური მიკროძრავის ან ექსტრაქტორი ნემსის მეშვეობით, რომელიც 0,5-0,9 მმ დიამეტრისაა.

ეს მეთოდი სწრაფად განვითარდა და მიუხედავად იმისა, რომ იგი FUT -ზე ახალია, მალე გახდა პოპულარული. მისი ძირითადი უპირატესობა ისაა, რომ ქირურგიული ხელსაწყოები არის მაღალგანვითარებული და იძლევა თმის ფოლიკულების სწრაფი და არაინვაზიური ექსტრაქციის შესაძლებლობას.

ამჟამად ხელის და ელექტრო მიკროძრავებმა ჩაანაცვლეს ხელით სამუშაო ნემსები. ამ ხელსაწყოებით თმის ფოლიკულების ექსტრაქცია უპრობლემოდ ხდება. ოპერაციის ხანგრძლივობა შემცირდა 2 დღიდან 3-4 საათამდე რაც პაციენტისათვის ბევრად მოსახერხებელია.  FUE (Follicular Unit Extraction- ფოლიკულური ერთეულის ექსტრაქცია) თმის გადანერგვის მეთოდია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მისი უპირატესობების გამო. FUE პირველი მეთოდია, რომელიც თმის ტრანსპლანტაციის დაგეგმვისას პირველ რიგში იგულისხმება.

ამის მიზეზი აშკარაა:  თმის გადანერგვა FUE მეთოდით არის უმტკივნეულო ოპერაცია, რომლის შემდეგ პაციენტს შეუძლია მალევე დაუბრუნდეს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ეს მეთოდი არ გულისხმობს განაკვეთების გაკეთებას და ნაკერების დადებას. დონორ მიდამოში არ რჩება არანაირი მუდმივი ნაწიბური. ამ მეთოდით ასევე შესაძლებელია სხეულზე არსებული თმის გადანერგვა.

თმის გადანერგვა FUE მეთოდით ქალებში   

ქალებში თმის ცვენა ჩვეულებრივ განპირობებულია ანემიით, მინერალების ან ვიტამინების დეფიციტით, ჰორმონული დისბალანსით, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებით, ორსულობით, ლაქტაციით და სხვ. ქალებში თმის ცვენის პრევენციისათვის გამომწვევი ფაქტორი სრულად უნდა იყოს განეიტრალებული. მანამ, სანამ გადაწყდება თმის გადანერგვა, ქალს უნდა ჩაუტარდეს დერმატოლოგის, თერაპევტის და ზოგიერთ შემთხვევაში დერმატოლოგის კონსულტაცია. თუ თმის ცვენის გამომწვევი ფაქტორები მოცილებულია, თმის ცვენა 1 წლის  ფარგლებში თავისით ჩერდება.

თმის გადანერგვის ოპერაცია სტანდარტულია მამაკაცებისა და ქალებისათვის, თუმცა ქალებს არ უნდათ ხოლმე თმის გადაპარსვა კოსმეტიკური მოსაზრებების გამო. თავის მთლიანად გადაპარსვის მაგივრად ხდება ყურებს შორის არსებულ მიდამოში 2-2,5 სმ სიგანის და 15 სმ სიგრძის ადგილის გაპარსვა და თმის აღება ხდება  მხოლოდ ამ ადგილიდან მიკროძრავის დახმარებით. ამ ოპერაციის შემდეგ მოპარსული ადგილი იფარება გარშემო არსებული თმით. ამ ადგილას ჭრილობა იხურება ერთი კვირის ფარგლებში, ხოლო ერთ თვეში არავითარი ცვლილება შეხებითაც აღარ შეიგრძნობა.

თმის ექსტრაქციის შემდეგ ხდება წვრილი განაკვეთით არხის გაჭრა თმის ექსტრაქციის მიდამოდან თმის გაპარსვის გარეშე. ამ პროცესის ძირითადი განსხვავება თმის სიგრძეა. იმისთვის, რომ ამ მიდამომ ადრინდელი შესახედაობა დაიბრუნოს, საჭიროა ერთი კვირა.  სამ კვირაში გაცვენილი თმა ხელახლა იზრდება სამი თვის მანძილზე. იმისთვის, რომ გადანერგილი თმა ჰარმონიულად შეერწყას ხარისხით და შესახედაობით გარშემომდებარე თმას, საჭიროა 1 წელი. ამ დროის მანძილზე პაციენტმა უნდა მიიღოს ვიტამინები და ჩაიტაროს მეზოთერაპია.

ამ მეთოდით ჩატარებული თმის გადანერგვის ერთერთი უპირატესობა ისიცაა, რომ თქვენ არ გჭირდებათ თმის მოკლედ შეჭრა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლი ისაა, რომ ერთი ოპერაციისას ხდება 800-1000 ფოლიკულის აღება.

თმის გადანერგვა  PRP დახმარებით

რა არის PRP (Platelet Rich Plasma)?

PRP გამოიყენება ჭრილობების სწრაფად შესახორცებლად და თმის სწრაფი ზრდის დასახმარებლად.  PRP მკურნალობა სუსტ ფოლიკულებს ახალ სასიცოცხლო ძალას ანიჭებს. პაციენტებში, რომლებსაც ჩაუტარდათ PRP მკურნალობა, თმის ცვენა საოპერაციო არეზე შედარებით ნაკლები იყო და ამოსული თმა კი უფრო ძლიერი. თმის გადანერგვის ოპერაციის შემდეგ, იმ პაციენტებს, რომლებსაც წინასწარ უტარდებოდათ PRP მკურნალობა, ჭრილობა უფრო სწრაფად უხორცდებოდათ. ოპერაციის შემდეგ წითელი ლაქები და ფუფხები სწრაფად ქრებოდა, ხოლო გადანერგილი თმის ზრდის უნარი კი მატულობდა.

PRP შეიცავს ბევრ თრომბოციტს, რომლებიც პაციენტის სისხლიდან არის მიღებული. პაციენტის სისხლის აღება ხდება პროცედურის და PRP ჩატარებამდე.  თუ გამოიყენება პაციეტის საკუთარი სისხლი, არ არის სავალდებულო იმუნური პოსუხის გაზომვა. გარდა ამისა,  PRP ალერგიულ რეაქციებს არ იწვევს.

როგორ მიიღება PRP სითხე?

  1. ხდება 10 სმ3 სისხლის აღება პაციენტის ვენიდან, რომელსაც უნდა ჩაუტარდეს PRP მკურნალობა.
  2. აღებული სისხლის გადატანა ხდება სპეციალურ ხელსაწყოში სტერილური მილით, იმისთვის, რომ მისგან მოხდეს თრომბოციტული მასის გამოყოფა.
  3. თრომბოციტული მასის გამოყოფა ხდება ცენტრიფუგის საშუალებით.

PRP -ში თრომბოციტების რაოდენობა ამ პროცედურის შედეგად შეიძლება გაიზარდოს 4-8-ჯერ. კვლევებით ნაჩვენებია, რომ თმის ფოლიკულების ზრდის ფაქტორი დამოკიდებულია თრომბოციტებზე.

როგორ გამოიყენება PRP სითხე?

პირველ რიგში ტარდება გაუტკივარება. შემდეგ PRP სითხის შეყვანა ხდება თმის ძირებში. ინექცია უმტკივნეულოა და სწრაფად ხდება (2-3 წთ). პაციენტს შეუძლია მაშინვე დაუბრუნდეს ნორმალურ აქტივობას, ხოლო პროცედურის შემდეგ შეშუპებას და წვას ადგილი არა აქვს.

ვისთვის არის სასარგებლო PRP სითხე?

ამ მეთოდით შეიძლება იმ ადამიანთა მკურნალობა, ვისაც აქვთ სეზონური ან გენეტიკურად განპირობებული თმის ცვენა, ან მათი, ვისაც სუსტი და თხელი თმ აქვს.

PRP თმის გადანერგვის დროს

PRP -ს თმის გადანერგვისას სამი როლი აქვს:

  1. თმის ფოლიკულების რევიტალიზაცია თმის გადანერგვის პროცედურის შემდეგ (FUE PRP-ს დახმარებით)
  2. გადანერგვის შემდეგ თმის სწრაფი ზრდის უზრუნველყოფა
  3. თმის გადანერგილი ფოლიკულების ზრდის ხელშწყობა დსა სტიმულაცია.

იმ ნაწილის გადასატანად, საიდანაც თმის ფოლიკულების აღება ხდება, რეციპიენტ არეზე გარკვეული დროა საჭირო. ეს პროცესი მნიშვნელოვანია თმის ფოლიკულების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ამ მიზნით აღებული თმის ფოლიკულები ინახება სპეციალურად მომზადებულ აბსორბციულ ოთახებში.

ახალი მეთოდოლოგიით, PRP -ს ამატებენ კონტეინერში, ან ფოლიკულები მრავლდება უშუალოდ PRP -ს ხსნარით, რაც ძალიან სწრაფ ეფექტს იძლევა. PRP-ს სითხის შეყვანა ხელს უწყობს თმის ფოლიკულის სიცოცხლისუნარიანიბას, აჩქარებს  განაკვეთების შეხორცებას და ხელს უწყობს თმის ფოლიკულების ზრდას მათი სტიმულაციის გზით.

აქვს თუ არა PRP-ს გვერდითი ეფექტები?

PRP-ს სითხე შეიცავს პაციენტის საკუთარ სისხლს, ამიტომ ალერგიის ან ინფექციის განვითარების რისკი არ არსებობს. პრინციპულად  ეს იგივეა, რაც სისხლის დონორობა საკუთარი თავისათვის. PRP მკურნალობის ეფექტი შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს სხვადასხვა პაციენტის შემთხვევაში. PRP მკურნალობას აქვს დამხმარე ეფექტი. მკურნალობის შედეგები მისი ჩატარებიდან რამოდენიმე ხანში გამოვლინდება. ეს მკურნალობა ხელს უწყობს მხოლოდ ფიზიკურ შეხორცებას.

ხშირად დასმული კითხვები თმის გადანერგვის და თმის გადანერგვის მეთოდებზე

რამდენი ხანი გრძელდება პროცედურა?

პროცედურის დრო დამოკიდებულია იმ მიდამოს სიდიდეზე, რომელზეც ხდება გადანერგვა, კანზე და თმის სტრუქტურაზე, გადანერგვის მეთოდზე, და გრძელდება დაახლოებით 4-6 საათი.

ვიგრძნობ თუ რა ტკივილს?

თმის გადანერგვა ტარდება ადგილობრივი გაუტკივარებით და ოპერაციის დროს თქვენ არავითარ ტკივილს არ იგრძნობთ

რომელ მეთოდს გვირჩევთ?

მეთოდის არჩევა ხდება თქვენი კანის და თმის სტრუქტურის მიხედვით და სწორი ტექნოლოგიის გამოყენებას უმთავრესი მნიშვნელობა აქვს. შერჩეული ტექნიკის თავისებურებებს და მისი არჩევის მიზეზს დეტალურად აგიხსნიან წინასწარი კონსულტაციის დროს.

გადანერგილი თმა ნამდვილად გაიზრდება?

დიახ, იგი გაიზრდება. გადასანერგი თმის (თმის კლასტერის) მომზადება, მისი შენახვის პირობები და სწორი ტექნიკის გამოყენება გადანერგვის შედეგებზე უშუალო გავლენას ახდენენ და თუ ისინი დაცულია, წარმატება 100%-ით არის გარანტირებული.

როდის შევძლებ გარეთ გასვლას?

ოპერაციის მერე გარეთ გასვლაში არაფერი გიშლით ხელს. შესაძლოა პირველი 2-3 დღის განმავლობაში კანზე გქონდეთ პატარა ვარდისფერი ლაქები, რომლებიც თანდათან გაქრება, თქვენი კანი ჩვეულ შესახედაობას დაიბრუნებს ერთ კვირაში და თქვენ შეგიძლიათ როცა გინდათ მაშინ გახვიდეთ გარეთ.

როდის შემიძლია ბანაობა? რას უნდა მივაქციო ყიურადღება ოპერაციის შემდეგ?

ყველა ეს დეტალი საგულდაგულოდ იქნება განხილული წინასწარი კონსულტაციის დროს.

როდის გაიზდრება გადანერგილი თმა?

თმა ზრდას დაიწყებს ოპერაციიდან 3 თვეში და თავის ნორმალურ სიგრძეს დაახლოებით 6 თვეში მიაღწევს.

შესაძლებელია ტუ არა მომავალში გადანერგილი თმა გამცვივდეს?

გადანერგილი თმა არ გაგცვივდებათ. გადასანერგი თმის აღება ხდება ისეთი ადგილიდან, საიდანაც ის არ ცვივა, ამიტომ იგი გადანერგვის შემდეგაც ამ თვისებას ინარჩუნებს.

შეუძლიათ თუ არა სხვებს შემამჩნიონ, რომ თმა გადანერგილი მაქვს?

თუ თმა ბუნებრივად და სწორი ტექნიკის გამოყენებით არის გადანერგილი, თქვენ ეს არ შეგემჩნევათ. ამის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადანერგვა განხორციელდეს ექიმთა გამოცდილი გუნდის მიერ. გადანერგვის ტექნიკა ვარირებს იმის მიხედვით, თუ როგორია პაციენტის კანისა და თმის სტრუქტურა და გადანერგვის ადგილი, ამიტომ ყველა ეს ფაქტორი ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს.

რა ღირს თმის გადანერგვა?

ფასი განისაზღვრება თქვენი კანისა და თმის სტრუქტურით, შერჩეული ტექნიკით და გადანერგვის ადგილის ფართობით. ყოველივე ამის შესაფასებლად თქვენ ჩაგიტარდებათ უფასო წინასწარი კონსულტაცია და გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამ სფეროს ექსპერტების მიერ.

ვინ არის ის ხალხი, ვინც განახორციელებს გადანერგვას? რამდენად გამოცდილი არიან ისინი?

თმის გადანერგვის ოპერაცია ტარდება პლასტიკური ქირურგების მიერ და ექსპერტების მიერ, რომლებსაც შესაბამის სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ.