გულის მკურნალობა

//გულის მკურნალობა
გულის მკურნალობა 2017-08-30T01:27:48+00:00

გულსისხლძარღვთა დაავადებები სიკვდილიანობის გამომწვევ მიზეზთა შორის ერთერთი პიორველია, ამიტომ მათი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უნდა მოხდეს გამოცდილი ექიმების მიერ სრულად, უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფილ, საავადმყოფოებში.

აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფის ( Acıbadem Hospitals Group) გულის ცენტრები თურქეთში ყველაზე მაღალი კლასის არიან. კარდიოვასკულური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და  მკურნალობისათვის აჩიბადემი იყენებს უახლეს ტექნოლოგიურ აღჭურვილობას.

ესმით რა ადრეული დიაგნოსტიკის სასიცოცხლო მნიშვნელობა, აჩიბადემის გულის ცენტრები (Acıbadem Heart Care Centers) განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ სადიაგნოზო აპარატურასი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას. აქ არსებულ სადიაგნოზო აპარატურას მიეკუთვნება: 2×64 ომაგწყაროიანი კომპიუტერული ტომოგრაფია (2×64 Cross-Section Dual Source Computerized Tomography), რომელიც  გულის ანგიოგრაფია ატარებს 6 წამში, PET CT , რომელიც გუკლის დეტალურ გამოსახულებას იძლევა, და Flash CT.  Flash CT არის მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ტომოგრაფიის ინსტრუმენტი, რომელიც გულის ანგიოგრაფიას აკეთებს 0,25 წამში და მსოფლიოში ყველაზე დაბალი დასხივების ხარისხით ხასიათდება.

სამედიცინო წარმატების ინდიკატირები

2002 წლიდან, აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი თავისი სამედიცინო და ადმინისტრაციული მუშაობის ინსპექტირაბას ახდენს შესრულების ინდიკატორების საშუალებით. უმთავრესი პრიორიტეტებია პაციენტთა უსაფრთხოება და კმაყოფილება და აჩიბადემი განიხილავს ამ მაჩვენებლებს გულის და სხვა მიმართულებებში იმისთვის, რომ შემდეგ კიდევ უფრო გააუმჯობესოს მომსახურეობა.

– “Euroscore” კრიტერიუმებით გულის ღია ქირურგიაში სიკვდილიანობის მოსალოდნელი მაჩვენებელია 3.8%, ხოლო აჩიბადემში იგი შეადგენს 1.6%.

– “Euroscore” კრიტერიუმებით, გულის შუნტირების ოპერაციისას სიკვდილიანობის მოსალიდნელი მაჩვენებელია 2.7%, ხოლო აჩიბადემში იგი შეადგენს 1.0%.

რა არის  Euroscore?

ასაკოვანი ადამიანების, დიაბეტიკების, გულის შეტევების მქონე, გულის შევიწროების ან გაგანიერების მქონე, თირკმლების, ღვიძლის ან ფილტვების დისფუნქციის მქონე პაციენტების ქირურგიული ოპერაციები მაღალი რისკის ოპერაციებად ითვლება. არსებობს რისკების შეფასების მრავალი სკალა, რომლებიც პაციენტის ობიექტური გასინჯვის მონაცემებს და არნიშნულ ფაქტორებს ითვალისწინებენ და გამოითვლიან რამდენად დიდია რისკი. “Euroscore” არის ამგვარი შეფასების ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი სკალა.

გულის სრულყოფილი მკურნალობა აჩიბადემის გულის ცენტყრებში

აჩიბადემი უზრუნველყოფს თანამედროვე დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მაღალ სტანდარტს ზრდასრული და პედიატრიული პაციენტებისათვის კარდიოვასკულური დაავადებებით.