კარდიოლოგიური მკურნალობა

///კარდიოლოგიური მკურნალობა
კარდიოლოგიური მკურნალობა 2017-08-30T01:42:07+00:00

heart

აჩიბადემის კარდიოლოგიური მომსახურეობა მოიცავს შემდეგს:

კარდიოვასკულური ემბოლიზმი

დატვირთვის ტესტი
კორონარების კტ ანგიოგრაფია
მიოკარდიუმის პერფუზიული სცინტიგრაფია
პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია
კორონარული ანგიოგრაფია
კორონარული სტენტირება და ბალონური ანგიოპლასტიკა
კორონარული შუნტირება
რობოტული კორონარული შუნტირება
მცირეგანაკვეთიანი კორონარული შუნტირება

გულის სარქვლოვანი დაავადებები
ექოკარდიოგრაფია
ანგიოგრაფია და კათეტერიზაცია
პერკუტანური ვალვულოპლასტიკა
აორტის სარქვლის იმპლანტაცია კათეტერული მეთოდით (TAVI)
სარქვლების რობოტული ქირურგია
სარქვლების მცირეგანაკვეთიანი ქირურგია

არითმიები
ჰოლტერის აპარატით მონიტორინგი
დიაგნოსტიკური ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა (EPS)
კათეტერული აბლაცია
მუდმივი და დროებითი რითმის წამყვანის იმპლანტაცია
AICD იმპლანტაცია
სამკამერიანი რითმის წამყვანის იმპლანტაცია

აორტის დაავადებები
ანევრიზმის ენდოვასკულური დახურვა (EVAR)
თორაკალური ანევრიზმის ენდოვასკულური დახურვა (TEVAR)
ჰიბრიდული მკურნალობა
ქირურგიული დახურვა
TAVI

პერიფერიული ემბოლიზმი
დოპლერ-ულტრასონოგრაფია
BT ნგიოგრაფია
მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახვა (MRI)
დიგიტალური სუბტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA)
სტენტის ჩადგმა კაროტიდულ არტერიაში (CAS)
კაროტიდული ენდარტერექტომია (CEA)
პერიფერიული ქირურგიული შუნტირება
პერიფერიული სანათურშიდა შუნტირება

ვარიკოზი
ტრანსდერმალური ლაზერი
სკლეროთერაპია
ვარიკოზის ქირურგიული მკურნალობა
ვარიკოზის ენდოვენური ქირურგია

კარდიომიოპათიები
ინტერვენციული მკურნალობა (აბლაცია)
ქირურგიული მკურნალობა

გულის თანდაყოლილი დაავადებები
ბავშვთა კარდიოლოგია
ბავშვთა კარდიოქირურგია
გულის თანდაყოლილი დაავადებების კათეტერული მკურნალობა

კარდიალური რეაბილიტაცია