ინტერვენციული მეთოდები

///ინტერვენციული მეთოდები
ინტერვენციული მეთოდები 2017-08-30T01:49:42+00:00

interventional-methods

კორონარული ანგიოგრაფია: ეს არის არტერიების ანატომიური სტრუქტურის შესასწავლი ყველაზე სანდო მეთოდი, რომელიც დამატებითი ტექნიკით ფუნქციის შესწავლის საშუელებასაც იძლევა.

ამ მეთოდით ხდება იმ პაციენთა გამოკვლევა, რომლებშიც საეჭვოა კორონარული არტერიების შევიწროების არსებობა, რომელთაც იგეგმება, რომ ჩაუტარდეთ სტენტირება ან ბალონური ანგიოპლასტიკა, ან გულის შეტევის გადაუდებელი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიზნით.

პროცედურა ტარდება კათეტერიზაციის ლაბორატორიაში და მოითხოვს აუცილებელ ჰოსპიტალიზაციას. პროცედურა უმტკივნეულოა, პაციენტი რამოდენიმე წამის მანძილზე გრძნობს მხოლოდ სითბოს გავრცელებას მთელს სხეულში კონტრასტული ნივთიერების შეყვანის დროს. ჩვეულებრივ პროცედურის ხანგრძლივობაა 5-დან 10 წუთამდე.

კვალიფიციურ ცენტრებში გამოცდილი სპეციალისტების მიერ ჩატარების შემთხვევაში პროცედურა უსაფრთხოა და სიკვდილიანობის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებლით ხასიატდება (< 0.1%).

პროცედურის დასრულების შემდეგ პაციენტი სტაციონარში დაკვირვების ქვეშ უნდა იყოს 2-6 საათის მანზილზე.

stentმაჯის ანგიოგრაფია: ანგიოგრაფია გადამწყვეტ როლს ასრულებს კარდიოვასკულური დაავადებების დიაგნოსტიკაში. დღევანდელი განვითარებული ტექნოლოგიების წყალობით იგი შეიძლება არა საზარდულის რეგიონიდან, არამედ მაჯიდან გაკეთდეს. თუ საზარდულის რეგიონის ვენები შევიწროებულია, ან საზარდულიდან პროცედურის ჩატარება გაძნელებულია ჭარბი წონის გამო, უპირატესობა ენიჭება მაჯის ანგიოგრაფიას.

იგი შეიძლება პაციენტთა 99%-ში იქნას გამოყენებული. ვენური გართულებები ძალიან იშვიათად გვხვდება. პროცედურის შემდეგ პაციენტს შეუძლია ჯდომა, სიარული და ჭამა. პაციენტს შეუძლია იმავე დღეს დაუბრუნდეს ჩვეულ ცხოვრებას.

მკურნალობა

კორონარული ანგიოპლასტიკა და სტენტირება: კორონარული ანგიოპლასტიკა (ბალონური ენდარტერექტომია) არის კორონარული არტერიის ლოკალური შევიწროების გაფართოება არაქირურგიული მეთოდებით.  საზარდულის არტერიიდან შეყავთ კათეტერი, რომელსაც კორონარული სისხლძარღვებისაკენ ამოძრავებენ. დაჩუტული ბალონი მისრიალებს ამ კათეტერში მანამ, სანამ სასურველ ადგილს არ მიაღწევს. შემდეგ ბალონი იბერება (დაახლოებით 3 სმ სიგრძეში და 3-4 სმ სიგანეში) და აგანიერებს შევიწროებულ სისხლძარღვს.

აღსანიშნავია, რომ ეს მეთოდი არ სეეფერება ყველანაირ შევიწროებას. ზოგიერთი პაციენტისათვის შეიძლება აუცილებელი იყოს შუნტირების ოპერაცია, ხოლო ზოგიერთისთვის მედიკამენტური მკურნალობა იყოს ეფექტური. ამის შესახებ გადაწყვეტოლება მხოლოდ რელევანტურმა სპეციალისტებმა უნდა მიიღონ.

შუნტირების ოპერაცია: არტერიების შევიწროების ხარისხიდან გამომდინარე ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ შუნტირების ოპერაცია. ამ გზით ხდება გულის სისხლით მომარაგების გამოსწორება და, შესაბამისად, გამოჯანმრთელება. კორონარულმა შუნტირებამ თქვენ ახალი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე შეიძლება შეგძინოთ.

კორონარული შუნტირებისას შევიწროებული ან დახშული არტერიის მაგივრად შეიქმნება გულის სისხლით მომარაგების სხვა გზა. თუ ერთზე მეტი არტერიაა შევიწროებული, საჭიროა ერთზე მეტი შუნტი.

შუნტისათვის არტერიის აღება ხდება გულმკერდიდან, ხელიდან ან ფეხიდან, რომელიც შემდეგ მიეკერება დავიწროებულ კორონარულ არტერიას. ყველაზე ხშირად იხმარება გულმკერდის შიდა არტერიები, ხელის არტერიები და ფეხის ვენები. აღნიშნული ვენების აღების ადგილი იმავე რეგიონში არსებული სხვა სისხლძარღვებით მარაგდება და სხეულის სისხლის ცირკულაცია ამიტომ არ ირღვევა.

მცირე განაკვეთის ქირურგია: ენდოსკოპიური ქირურგია მინიმალურად ინვაზიური მეთოდია, სადაც ღია გულზე ჩარევა ხდება სპეციალური ენდოსკოპიური აპარატურის

Bypass-Surgery

საშუალებით გულმკერის კედელში გაკეთებული მცირე განაკვეთიდან. ოპერაციის დროს ყველა ქირურგიულ ინსტრუმენტს აკონტროლებს ქირურგი, ხოლო ენდოსკოპიური კამერით შესაძლოა საოპერაციო არეს დათვალიერება.

კორონარული შუნტირება ენდოსკოპიური მეთოდით შეიძლება გამოვიყენოთ სარქვლების აღდგენისთვის, სარქვლების იმპლანტაციისთვის, პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენისთვის, აბლაციით არითმიის  მკურნალობისათვის.

ღია ოპერაციასთან შედარებით უფრო მეტია მობილობა და უფრო სწრაფად ხდება ჭრილობის შეხორცება. ოპერაციის შემდეგ პაციენტები სამსახურს და აქტიურ ცხოვრებას ბევრად უფრო მალე უბრუნდებიან. თუმცა, საჭიროა, რომ აღნიშნული მეთოდისათვის შესაფერისი იყოს გულმკერდის ყაფაზის სტრუქტურა და გულის ანატომიური მდებარეობა.

TAVI: აორტის სარქვლის ტრანსკათეტერული იმპლანტაციაTranscatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) გულისხმობს აორტის სარქვლის ჩაყენებას კათეტერული მეთოდის გამოყენებით, ღია ოპერაციის გარეშე. მთელს მსოფლიოში და თურქეთშიც, გადანერგვისათვის გამოიყენება გულის ბიოლოგიური სარქვლები. TAVI-ს დროს ეს ბიოლოგიური სარქველი თავსდება  სტენტის დამჭერში და შემდეგ სტენტი იხსნება და სარწველი მყარად მაგრდება გადასანერგ ადგილზე.

ამ მეთოდისას შესაძლოა ორი სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება. პირველის დროს, რომელიც  ანგიოგრაფიას გავს, სარქვლის შეყვანა ხდება საზარდულის მიდამოდან და კათეტერით მიიტანება გულამდე. სათანადო ადგილის მიღწევისას იხსნება სტენტის მექანიზმი. მეორე ტექნიკა გამოიყენება  თუ საზარდულიდან ან მუცლიდან შეღწევა შეუძლებელია რაიმე მიზეზის გამო. ამ შემთხვევაში  გულმკერდის წინა კედელში კეთდება 4-5 სმ ზომის განაკვეთი გულამდე მისაღწევად. სარქველი კათეტერის მეშვეობით მიიტანება გულამდე. არცერთი მეთოდი არ საჭიროებს ოპერაციის დროს გულის გაჩერებას. პროცედურა შესაძლოა ადგიილობრივი ანესთეზიით ჩატარდეს.

TAVI -ს შემდეგ პაციენტი გადაყავთ პალატაში. საავადმყოფოში პაციენტს ეძლევა ანტიკოაგულანტები, ხდება მასზე დაკვირვება 4-5 დღის მანძილზე, შემდეგ კი გამოწერა. რამოდენიმედღიანი დასვენების შემდეგ პაციენტი ბრუნდება განმეორებით გასინჯვაზე, მერე  კი აგრძელებს ოველდღიურ ცხოვრებას. მეთოდი TAVI პირველ რიგში რეკომენდებულია მაღალი რისკის მქონე პაციენტებისათვის, რომლებმაც შეიძლება ღია

tavi

ქირურგიული წესით სარქვლის გადანერგვის ოპერაცია ვერ გადაიტანონ. ასევე იგი გამოიყენება ღია ქირურგიისთვის სხვა დაბრკოლებების არსებობის შემთხვევასი. დადასტურებულია, რომ ამგვარ შემთხვევებსი მეთოდი TAVI ეფექტურია პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივების და კლინიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.

თუმცა  TAVI ახალი მეთოდია, ტექნოლოგიური მიღწევები, გამოცდილება და სამეცნიერო შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ იგი მალე უფრო პოპულარული გახდება.

TAVI აჩიბადემში: ექსპერიმენტული TAVI სარქვლოვანი პროცედურები ტარდება 2002 წლიდან, ხოლო დამიანებზე 2004 წლიდან. 2010 წლიდან ოპერაცია წარმატებით დაინერგა რამოდენიმე  ცნობილ სამედიცინო ცენტრში აშშ-სა და ევროპაში. თურქეთში იგი პირველად განხორციელდა 2009 წელს. აჩიბადემის კარდიოლოგიური და კარდიოვასკულური ქირურგიის გუნდს აქვს ყველა აუცილებელი აღჭურვილობა ამ ახალი და წარმატებული მკურნალობის მეთოდის განსახორციელებლად.

პროცედურას გეგმავს და ახორციელებს მრავალი სპეციალისტისგან შემდგარი გუნდი, რომელშიც შედიან: გულსისხლძარღვთა ქირურგი, კარდიოლოგი, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი და რადიოლოგი.