ყელი, ყური და ცხვირი

//ყელი, ყური და ცხვირი
ყელი, ყური და ცხვირი 2017-08-30T01:16:17+00:00

ear_nose

ეს სპეციალობები მოითხოვენ სპეციალურ ტრენირებას. სტანდარტული ENT ტრეინინგისა, ჩვენი ყელის, ყურის, ცხვირის და აუდიოლოგიის გამოცდილი სპეციალისტები, აჩიბადემის კლინიკებში რეგულარულ ტრენინგებს გადიან. ჩვენი საავადმყოფოები სრულყოფილად არის აღჭურვილი თანამედროვე აპარატურით და აქ დღესდღეობით მსოფლიოში არსებული ყველა ყელ-ყურ-ცხვირის პროცედურა წარმატებულად ხორციელდება.

როდესაც მობრძანდებით აჩიბადემის ყელის, ყურისა და ცხვირის კლინიკებში, გამოკვლევა ჩაგიტარდებათ ძალიან თანამედროვე, სრულყოფილად აღჭურვილ ოთახში (რიგიდული და დრეკადი ენდოსკოპი; სტრობოსკოპი; დიგიტალური ჩაწერის სისტემა) მაღალკვალიფიციური ექიმის მიერ, რომელიც სათანადო მკურნალობას შეგირჩევთ. აჩიბადემის ყელ-ყურ-ცხვირის სპეციალისტები მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა სპეციალისტებთან იმისთვის, რომ პაციენტებს სრულყოფილი გამოკვლევა და მკურნალობა შესთავაზონ.

მკურნალობა

კოხლეარული იმპლანტაციის ცენტრი