კოხლეარული იმპლანტაციის ცენტრი

///კოხლეარული იმპლანტაციის ცენტრი
კოხლეარული იმპლანტაციის ცენტრი 2017-08-30T19:23:58+00:00

cochlear-implant-center

რა არის კოხლეარული იმპლანტი?

კოხლეარული იმპლანტი (ყურის ბიონიკური იმპლანტი) არის კომპიუტერიზებული აპარატი, რომელსაც შეუძლია სმენა,არუდგინოს პაციენტს გამოხატული და მძიე სენსონევრალური სმენაჩლუნგობით (ნერვული სიყრუე). ეს ერტადერთი აპარატია, რომელსაც სხეულის ხუთი შეგრძნებიდან ერთერთის, სმენის, აღდგენა შეუძლია.  ადამიანები, რომლებსაც სასმენი აპარატი საკმარისად ვერ ეხმარებატ, კოხლეარული იმპლანტის კანდიდატები არიან.  მსოფლიოსი კოხლეარული იმპლანტაცია ჩატარებული აქვს 400,000-ზე მეტ ბავშვს და ზრდასრულ ადამიანს. სასმენი აპარატისაგან განსხვავებით, რომელიც შემომავალ ბგერებს აზლიერებს, კოხლეარული იმპლანტი ბგერის ტალღებს გარდაქმნის ელექტრულ სიგნალებად.  სმენის აპარეტების მუშაობისათვის აუცილებელია, რომ წამწამოვანი უჯრედები ნორმალურად ფუნქციონირებდნენ. ხოლო კოხლეარული იმპლანტი უგულებელჰყოფს დაზიანებულ წამწამოვან უჯრედებ, საუბრისა და გარემოს ბგერებს გარდაქმნის ელექტრულ სიგნალებად და აგზავნის ამ სიგნალებს პირდაპიორ სმენის ნერვში.

ear_nose-treatmentკოხლეარული იმპლანტი ორი ზირიტადი კომპონენტისაგან შედგება:

  1. შიდა ნაწილი, რომელიც შედგება პარტარა ელექტრონული მოწყობილობისაგან, რომელიც ქირურგიული გზით ჩაიკერება ყურის უკან, კანქვეშ და უკავშირდება კოხლეაში ჩანერგილ ელექტროდებს.
  2. გარეთა ნაწილი, რომელიც ყურის უკან თავსდება და შედგება მეტყველების პროცესორისაგან, მიკროფონისა და ელემენტისაგან.

მიკროფონი იჭერს ბგერებს, პროცესორი კი მათ გარდაქმნის ელექტრულ სიგნალებად. ეს სიგნალები, ანუ „კოდები“ წვრილი კაბელით გადაეცემა შიდა ნაწილს და რადიოტალღების სახით აღწევს კოხლეაში ჩანერგილ ელექტროდებს. ელექტროდებიდან ხდება სმენის ნერვის

სტიმულაცია და ინფორმაცია აღწევს თავის ტვინის ქერქს, სადაც ხდება მისი ინტერპრეტაცია აზრიან ბგერებად.

ear_nose

კოხლეარუ;ლი იმპლანტაციის ოპერაცია

კოხლეარული იმპლანტაციის ოპერაცია ჩვეულებრივ ხორციელდება როგორც ამბულატორიული პროცედურა ზოგადი  ნარკოზით. ყურის უკან კეთდება განაკვეთი დვრილისებრ მორჩთან მისადგომად, რომელიც შუა ყურის სივრცეს უკავშირდება. შუა ყურში ხდება ელექტროდების ჩანერგვა, ხოლო თავად ელექტროდებთან დაკავშირებული აპარატი თავსდება კანქვეშ, ყურის უკან.

ეს ოპერაცია შეიძლება ჩაუტარდეს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის 12 თვეზე უფროსი ასაკის, და რომელსაც სასმენი აპარატით სმენის პრობლემა ვერ მოუგვარდა.

კოხლეარული იმპლანტის გუნდი

კოხლეარული იმპლანტის გუნდში შედის ერთი ქირურგი-ნეიროოტოლოგი და ორი ექიმი აუდიოლოგი, რომელთაც ყურის ყველა პათოლოგიასთან დაკავშირებული დიდი გამოცდილება აქვთ. ყოველი პაციენტის ოპერაციის წინა გამოკვლევა, ინტრაოპერაციული მანიპულაციები და ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია ხორციელდება უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით. ოპერაცია უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში ტარდება.