დაავადებები 2017-08-30T02:05:20+00:00

აჩიბადემის საავადმყოფოებში ტარდება ყველა სახის ნეიროქირურგიულინ ოპერაციები

ზრდასრულები

 • brain-mrთავის ტვინი
  • თავის ტვინის სიმსივნეები (კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი)
  • ქალას ფუძის სიმსივნეები
  • სისხლძარღვოვანი დაავადებები (სისხლჩაქცევა ტვინში, ცერებრული ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური მალფორმაციები, კავერნული მალფორმაციები, ინსულტი)
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება ტავის ტვინში)
  • ტრავმა
  • თანდაყოლილი მალფორმაციები
  • ინფექციები
  • ფუნქციური ნეიროქირურგია (მოძრაობითი დარღვევები ს ქირურგია, ტკივილის ქირურგია)
  • გამა დანით (Gamma-knife) რადიოქირურგია
 • ზურგის ტვინი
  • დისკის თიაქრის ქირურგია
   • კისრის
   • გულმკერდის
   • წელის
  • ხერხემლის დეგენერაციული და ასაკობრივი დაავადებები
  • კომპლექსური სპინალური ოპერაციები, ინსტრუმენტების ჩათვლითspine
  • ზურგის ტვინის და ხერხემლის ძვლების სიმსივნეები
  • ვასკულური მალფორმაციები (სპინალური არტერიულ-ვენური მალფორმაციები)
  • ტრავმა
  • ინფექციები
 • პერიფერიული ნერვული სისტემა
  • ნერვების გვირაბული სინდრომები
  • ნერვის ტრავმა
 • პედიატრია
  • თანდაყოლილი ცერებრული ანომალიები
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება ტვინში)
  • კრანიოსინოსტოზი (თავის ქალას ძვლების ნაადრევი შეზრდა)
  • რაქნოიდული კისტები (ტვინის კისტები)
  • კრანიოვერტებრული ანომალიები
  • სპინალური დიზრაფიზმი (დაჭიმული ზურგის ტვინის სინდრომი, Split Cord ანომალიები)

pediatricქალას ფუძის ქირურგია

ქალას ფუძის დააცვადებებს მიეკუთვნება სიმსივნეები და ვასკულური დაზიანებები, რომლებიც ლოკალიზებულია ტვინის ფუძეზე, დელიკატურ და ძნელადმისაწვდომ ანატომიურ რეგიონში. ამ დაავადებათა მკურნალობა ძალიან ძნელია, რადგან სიმსივნის მოცილებასთან ერთად შენარჩუნებული უნდა იქნას ტვინის ღეროს ნორმალური ანატომია და ფუნქცია. შესაბამისად, ამ ოპერაციებისათვის აუცილებელია გამორჩეული ქირურგიული უნარჩვევები, პროფესიონალიზმი და განვითარებული ტექნოლოგიები. აჩიბადემის ჯანმრთელობის ჯგუფის საავადმყოფოებში, ქალა ფუძის ყველა პათოლოგიის, სიმსივნეების (მენინგიომა, ქორდომა, შვანომა) და ქალა-ფუძის ვასკულური მალფორმაციების (ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური და კავერნული მალფორმაციები) ოპერაციები რეგულარულად კეთდება. ისეთი ინოვაციური ტექნოლოგიები, როგორიცაა 3 ტესლიანი ინტრაოპერაციული  MRI და გამა-დანით რადიოქირურგია, ამ ოპერაციებს  ისე უსაფრთხოს ხდიან, როგორც არასდროს. ჩვენი ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი მსოფლიოში ერთერთი წამყვანია, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი და ლიდერი სპეციალისტებით, რომლებიც ამ ორგანიზაციების შეხვედრების ორგანიზატორები და მონაწილეები არიან.

ეპილეფსიის ქირურგია

skull-baseაჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფის მოზრდილთა და ბავშვთა ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი ახორციელებს ეპილეფსიის მკურნალობისათვის არსებულ ყველა ქირურგიულ ჩარევას, მიუხედავად იმისა, რომ ეპილეფსიის მკურნალობა ძირითადად კონსერვატიულია (მედიკამენტებით), პაციენტთა 20-30% მასზე არ რეაგირებს. ასეთ პაციენტებში მკურნალობის ალტერნატივაა ქირურგია. ეპილეფსიის ქირურგიული მკურნალობის სამივე მეთოდი (რეზექცია,დისკონექცია, ცთომილი ნერვის სტიმულაცია) აჩიბადემის ჯანმრთელობის ჯგუფში წარმატებით  კეთდება.

როგორ ხდება ეპილეფსიის დიაგნოსტირება?

1) ეპილეფსია მთლიანად კლინიკური დიაგნოზია. ზუსტი დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია პაციენტის ზუსტი ისტორიის საფუძველზე, ან გულყრის ნახვის შემდეგ.

2) ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფია), თავის ტვინის MR (მაგნიტური რეზონანსი), PET სკანირება, SPECT, და ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის დამხმარე მეთოდებია.

როგორ დიაგნოსტირდება ეპილეფსია?

1) ეპილეფსია მთლიანად კლინიკური დიაგნოზია. ზუსტი დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია პაციენტის ზუსტი ისტორიის საფუძველზე, ან გულყრის ნახვის შემდეგ.

2) ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფია), თავის ტვინის MR (მაგნიტური რეზონანსი), PET სკანირება, SPECT, და ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის დამხმარე მეთოდებია.

როგორ ხდება ეპილეფსიის მკურნალობა?

1) მკურნალობა მედიკამენტებით

პაციენტი იწყებს მედიკამენტების მიღებას ეპილეფსიის დიაგნოზის დასმისთანავე. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რომელი მედიკამენტით ჩატარდეს მკურნალობა, მიიღება გულყრების ტიპის, ეპილეფსიის კატეგორიის, ეეგ-ს და MRI მინაცემების საფუძველზე. ყველაზე ხშირი გვერდითი ეფექტებია კანის გამონაყარი, ღვიძლის ფუნქციის მომატება და pressure on the spinal cord. პაციენტის ნათესავები ინფორმიორებული და გაფრთხილებული არიან შესაძლო გვერდითი ეფექტების შესახებ. ზოგიერთი მედიკამენტის მოხმარებისას გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია ღვიძლის ფუნქციების და სისხლის სურათის მონიტორინგი. ჩვეულებრივ, მედიკამენტის მიღება პაციენტმა უნდა გააგრძელოს სულ მცირე ორი წლის მანძილზე მაინც. ამ დროის გავლის შემდეგ, პრეპარატის მიღება ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ შეიძლება შეწყდეს.

2) ქირურგიული მკურნალობა

ქირურგიული მკურნალობა შეიძლება ჩაუტარდეს პაციენტს, რომელიც არ რეაგირებს მედიკამენტებით მკურნალობაზე (რეზისტენტული ეპილეფსია). ამ პაციენტთა უმრავლესობას აქვს პათოლოგიური ცვლილებები MRI-ზე.  მათ უტარდებათ ან ფოკალური რეზექცია (საეჭვო ადგილის ამოჭრა),  კალოზოტომია (თავის თვინის ჰემისფეროების ურთიერთკავშირის გათიშვა), ჰემისფერექტომია (ტვინის ერთერთი ჰემისფეროს გამოთიშვა იმ შემთცხვევებში, როდესაც ტვინის მხოლოდ ერთი მხარეა დაზიანებული) და სტიმულატორები (ცთომილი ნერვის სტიმულაცია).

აჩიბადემის ჰოსპიტალური ბავშვტა ეპილეფსიის ცენტრი

ამ ცენტრში პაციენტებს უტარდებათ ეპილეფსიის მედიკამენტური და ქირურგიული მკურნალობა. აქ ერთობლივად მუშაობენ შემდეგი განყოფილებები: პედიატრიული ეპილეფტოლოგია, ბავშვთა ნევროლოგია, ბავშვთა ნეიროქირურგია, პედაგოგები, ნეირორადიოლოგია, მეტყველების თერაპია და ფიზიოთერაპია.

სპასტიურობის ყოვლისმომცველი მკურნალობა

რეგულარულად იმართება სპასტიურობის ყოველთვიური საბჭო, სადაც მულტიდისციპლინური გუნდის, რომელშიც შედიან ბავშვთა და ფუნქციური ნეიროქირურგები, ბავშვთა ნევროლოგები, ორთოპედები, მეტყველების თერაპევტები და რეაბილიტაციის სპეციალისტები, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხის ბავშვების მკურნალობას გეგმავენ. ბაკლოფენის ტუმბოს (Baclofen Pump) იმპლანტაცია, პალიდოტომია, თალამოტომია, თვის ტვინის ღრმა სტიმულატორის (Deep Brain Stimulation) იმპლანტაცია, სელექტიური დორსალური რიზოტომია უტარდებათ შესაბამის პაციენტებს დამაიმედებელი შედეგიანობით.

ყველა საბჭოზე, გამოცდილი ექიმების და საუკეთესო სამედიცინო ინფრასტრუქტურის მეშვეობით გადაწყვეტილი მკურნალობის მეთოდი, განაპირობებს წარმატების ისეთ ხარისხს, რომელიც საერთაშორისო საშუალო დონეს აღემატება.

ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლა არის მოძრაობის დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია ბავშვის თავის ტვინის დაზიანებით მუცლად ყოფნის, ან მშობიარობის პერიოდში.

ცერებრული დამბლის ტიპები

ცერებრული დამბლა სხვადასხვაგვარად გამოვლინდება და იყოფა კატეგორიებად თავის ტვინში დაზიანების ლოკალიზაციის შესაბამისად.

1- სპასტიური ტიპი

სპასტიურობა არის ხელების და ფეხების კუნთების ტონუსის მომატება. იგი ზღუდავს მოძრაობას. არსებობს სპასტიურობის რამოდენიმე ტიპი, რომლებიც სხეულის სხვადასხვა ნაწილს მოიცავენ.

 • დიპარეზი: სპასტიურობა მოიცავს მხოლოდ ფეხებს
 • ჰემიპარეზი: სპასტიურობა აღინიშნება სხეულის ერთ ნახევარში
 • ტეტრაპარეზი: სპასტიურობა აღინიშნება ხელებში და ფეხებში

2 –  დისკინეზიური ტიპი

 • ათედოიოდური ტიპი: ბავშვებს აქვთ ხელების და ფეხების ზედა სეგმენტების უნებლიე, ჭიაელასებრი კლაკნილი მოძრაობები.
 • დისტონიური ტიპი: ბავშვებს აქვთ სპაზმები, რომლებიც ბრუნვის ან დაკლაკვნის ხასიათისაა. სპაზმები ძლიერდება ნებითი მოძრაობისას. იგი უმეტესაც კიდურების ზედა ნაწილებში აღინიშნება.
 • ატაქსია: კოორდინაციის დარღვევა, როდესაც ბავშვს სიარულისას ბალანსის დაცვა უჭირს.
 • ჰიპოტონია: სხეულის არანაირი სპაზმი არ ღინიშნება. პირიქით, ადგილი აქვს სრულ უმოძრაობას.

ცერებრული დამბლის მკურნალობის საშუალებები

ფიზიოთერაპია

 • სპაზმების შედეგად შესაძლო სტრუქტურული დარღვევების განვითარების პრევენცია
 • სხვადასხვა ტექნიკის საშუალებით სპაზმის შემცირება
 • ბავშვის ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისი დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად
 • ბავშვისთვის საჭირო აღჭურვილობის შერჩევა და მისი მოხმარების სწავლება

მედიკამენტური მკურნალობა

 • კვების რეგულაცია
 • შეტევების სემსუბუქება
 • ზოდაგი ჯანმრთელობის დაცვა
 • სპასტიურობის შემცირება
 • ნევროლოგიური მკურნალობა

სპასტიურობის ქირურგიული მკურნალობა უნდა ჩატარდეს, თუ რეაბილიტაცია უშედეგოა, სპაზმები ყოველდღიურ მოვლას აძნელებენ და ბავშვს ანიჭებენ ტკივილს.

ოპერაციის სახეები:

 • ელექტიური დორსალური რიზოტომია
 • ნეიროტომია
 • თვინის ღრმა სტიმულაცია
 • ბაკლოფენის ტუმბოს იმპლანტაცია
 • პალიდოტომია

ორთოპედიული ინტერვენცია

კუნთების დამოკლება, რომელიც ხელს უშლის ბავშვის ზრდას, ან სახსროვანი დარღვევები საჭიროებენ ორთოპედიულ ჩარევას.

სპეციალური განათლება

ცერებრული დამბლის დროს სპეციალური განათლება იწყება ბავშვის ფიზიკური დარღვევების კორექციული ჩარევებით და ბავშვის სწავლებით თუ როგორ გამოიყენოს დამხმარე საშუალებები საჭიროების შემთხვევაში. მას შემდეგ, რაც  ამ მოწყობილობების მოხმარებას ბავშვი დამოუკიდებლად შეძლებს, განათლება იგეგმება ბავშვის ინტელექტუალური უნარებიდან გამომდინარე.

სამეტყველო თერაპია

ხდება გამოკვლევა, თუ რამდენად განვითარებულია პაციენტის მეტყველება და როგორია მისი მეტყველების თავისებურებები, იმისთვის, რომ განისაზღვროს მასთან შესაძლო კომუნიკაციის დონე და მეთოდი. ხდება კომუნიკაციის მიზნების განსაზღვრა, რომლებიც მიმართულია ყოველდღიური დამოუკიდებლობის გაზრდისაკენ, და იწყება თერაპია. კვებითი თერაპია, რომელიც გულისხმობს მხარდაჭერას და ოჯახის განათლებას, ემყარება ღეჭვის და ყლაპვის უნარების გამოკვლევას. ოჯახისთვის შეირჩევა კომუნიკაციის ალტერნატიული სისტემები და სხვა თერაპიული საშუალებები, რომლებიც კომუნიკაციას აადვილებენ.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების სხვა პრობლემები

 • ინტელექტის საკითხები
 • გულყრები
 • კვების პრობლემები (ღეჭვის და ყლაპვის უნარების არქონა)
 • მეტყველების დარღვევა
 • კბილების პრობლემები
 • მხედველობის დარღვევები
 • სმენის პრობლემები
 • სუნთქვის დარღვევები
 • შარდვის პრობლემები (ტუალეტის კონტროლი)

ცერებრული დამბლის მკურნალობას ახორციელებს მულტიდისციპლინური გუნდი. ცენტრში, სადაც ბავშვი მკურნალობს, უნდა იყვნენ გუნდის ყველა წევრები. პერიოდულად უნდა მოხდეს კონსილიუმების ორგანიზება, რომელზეც გუნდის წევრები წარადგენ პაციენტის ერთობლივი გასინჯვის შედეგებს. ამ კონსილიუმების მიზანია პაციენტის გასინჯვა ერთდროულად ყველა სპეციალისტის მიერ და მკურნალობის გეგმის ფორმირება.

კონსილიუმის მონაწილეები

აჩიბადემის საავადმყოფოებში ცერებრული დამბლის მკურნალობა ხორციელდება მულტიდისციპლინური კონსილიუმის მიერ. ასეთ კონსილიუმში მონაწილეობენ: ბავშვთა ნეიროქირურგები, ორთოპედები, ბავშვთა ნევროლოგები, რადიოლოგები, მეტყველების თერაპევტები, და მოძრაობისა და სიარულის ლაბორატორიის პერსონალი. კონსილიუმები უფასოა. პაციენტების კონსილიუმისათვის მომზადება წინასწარ ხდება.

სიარულის ანალიზი

რა არის სიარულის ანალიზი? ეს არის მოძრაობის რაიდენობრივი გაზომვა, იდენტიფიკაცია და შეფასება. მხოლოდ ფიზიკალური გასინჯვა ყოველთვის არ არის საკმარისი იმის იდენტიფიცირებიასთვის, თუ რომელი კუნთის ან სახსრის დისფუნქციაა სიარულის დარღვევაზე პასუხისმგებელი. სიარულის დარღვევის გამოსასწორებლად თავის ტვინი რთავს კომპენსაციის მექანიზმებს, რაც კიდევ უფრო ართულებს სიარულის დარღვევაზე პასუხისმგებელი ძირითადი კუნთების გამოვლენას. ამიტომ პრობლემის სრულყოფილი, რაოდენობრივი, ობიექტური შეფასებისათვის, ასევე მკურნალობის შედეგების  შეფასებისათვის გამოიყენება სიარულის ანალიზის ტექნოლოგია. სიარულის ანალიზი მოძრაობის დარღვევის ტიპს განსაზღვრავს მაღალი სიზუსტით.

იგი უმტკივნელოა, არადამღლელი და ჩვეულებრივ პაციენტები მას ადვილად იტანენ.

სიარულის ანალიზი სამი სხვადასხვა ტიპის ანალიზისაგან შედგება:

 • სხეულის ქვედა ნახევრის ანალიზი (მენჯი და ფეხები)
 • სხეულის ზედა ნახევრის ანალიზი (მხრები და ხელები)
 • მთლიანი სხეულის ანალიზი (თავი, ტორსი, ხელები და ფეხები)

რა უპირატესობები აქვს სიარულის ანალიზს?

 • დაავადების ზუსტი განსაზღვრა
 • კომპენსაციის (გამოსასწორებელი) მექანიზმების იდენტიფიკაცია
 • რეაბილიტაციის დახმარება
 • საჭირო ქირურგიული ჩარევის იდენტიფიკაცია
 • მკურნალობის ეფექტურობის მონიტორინგი

რა შემთხვევებსი გამოიყენება სიარულის ანალიზი?

 • ცერებრული დამბლა (კუნთების თანდაყოლილი სპაზმები)
 • Spina bifida (ხერხემლის და ზურგის ტვინის თანდაყოლილი პათოლოგია)
 • ზურგის ტვინის ტრავმა
 • ჰემიპლეგია (ნაწილობრივი ინსულტი)
 • ფეხის ამპუტაცია (ფეხის დაკარგვა ან არარსებობა)
 • კუნთთა დისტროფია (კუნთების დაავადებები)
 • პარკინსონიზმი
 • სახსრების ანთებითი და/ან დეგენერაციული დაავადებები
 • თავის ტრავმის შედეგები
 • გაფანტული სკლეროზი (MS)
 • ართროპლასტიკა (სახსრების პროთეზები)
 • სპორტული ტრავმები

რა უნდა გააკეთოთ სიარულის ანალიზისათვის?

 • ჩვენი ცენტრი წინასწარი ცაწერის პრინციპით მუშაობს, ამიტომ ანალიზის ჩასატარებლად  წინასწარ უნდა ჩაეწეროთ.
 • სხვა, მოკავშირე დაწესებულებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიპოვოთ საავადმყოფოს ქოლ-ცენტრში.
 • გამოკვლევის კომფორტულობისათვის სეგიძლიათ გამოსაცვლელი შორტები ან სავარჯიშო რეიტუზი იქონიოთ თან.
 • სიარულის ანალიზი მოიცავს დაახლოებით ერთ საათს, ხოლო გამოკვლევის შედეგები CD ფორმატში მოგეწოდებათ.