ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები 2017-08-30T19:34:46+00:00

 

რა არის გამა დანა (Gamma Knife)?

გამა დანა (Gamma Knife) სინამდვილეში დანა არ არის. ეს არის სამკურნალო ტექნიკა, რომელიც ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიას იყენებს სკალპელის ნაცვლად, კერძოდ გამა-სხივებს დიდი სიზუსტით უმიზნებს საჭირო ადგილს თავის ქალას შიგნით და ამას მკურნალობის ერთ სესიად ახორციელებს. გამა-სხივები ძლიერ და უსაფრთხო ზემოქმედებას ახდენენ დაავადებულ მიდამოზე, ქირურგიასთან ჩვეულებრივ ასოცირებული ისეთი პრობლემების გარეშე, როგორიცაა სისხლდენა, ინფექცია და ინტენსიური თერაპიის აუცილებლობა.  გამა დანა  (Gamma Knife) საშუალებას იძლევა, გამოსახვის და დაგეგმვის განვიტარებული ტექნოლოგიების წყალობით, გამა-სხივების კონით  ზუსტად მიწვდეს უმცირეს ადგილებს თავის ქალას შიგნით.  გამა სხივების წყაროდან 192 რადიაქტიული სხივი ფოკუსირდება დაავადებულ ადგილზე ისე, რომ იგი იღებს რადიაციის მაღალ დოზას, ხოლო გარშემო მდებარე ჯანმრთელი ქსოვილების დასხივება კი უმნიშვნელოა. მთელი პროცედურა გრძელდება რამოდენიმე საათი და პაციენტს იმავე დღეს შეუძლია სახლში დაბრუნება.

შეიძლება თუ არა მისი გამოყენება მოხუცებში და სისტემური პრობლემების მქონე პაციენტებში?

გამა დანა (Gamma Knife) არის მკურნალობის ტექნიკა, რომელიც განსაკუთრებით რეკომენდებულია პაციენტებისათვის, რომლებსაც მათი ასაკის ან სხვა პრობლემების გამო, აქვთ ქირურგიასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტების მაღალი რისკი. გამა დანა მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისათვის, რომელთათვისაც სარისკოა ზოგადი ანესთეზია.

რას გრძნობს პაციენტი გამა დანით (Gamma Knife) მკურნალობისას?

პაციენტმა შეიძლება იგრძნოს მსუბუქი თავის ტკივილი სტერეოტაქსიული ჩარჩოს მორგებისას. ამ დისკომფორტის მინიმიზაციისათვის გამოიყენება ადგილობრივი ანესთეზია. ჩარჩოს მორგებასთან დაკავშირებული ზეწოლოს შეგრძნება გაივლის რამოდენიმე წუთში. მკურნალობის პროცესში პაციენტი ტკივილს არ გრძნობს. პაციენტი ვერც ხედავს და ვერც გრძნობს გამა-სხივებს.

მკურნალობის დროს პაციენტს ღვიძავს?

დიახ, პაციენტს ღვიძავს. პაციენტებმა, რომლებიც ღელავენ, შეუძლიათ მიიღონ დამამშვიდებელი მედიკამენტები. მკურნალობის პროცესში ექიმს შეუძლია პაციენტთან საუბარი მიკროფონის საშუალებით. ექიმი პაციენტს  მუდმივად აკვირდება მონიტორის საშუალებით.

საჭიროა თუ არა ტავის გადაპარსვა?

არა, ამ პროცედურისთვის თავზე თმის გაპარსვა საჭირო არ არის.

გამა დანით (Gamma Knife) მკურნალობა უსაფრთხოა?

გამა დანა (Gamma Knife) არის თავის ტვინის ქირურგიული ტექნიკა, რომლის დროს არ ხდება თავის ქალას გახსნა და დაავადებული ადგილის დამუშავება ხდება ზუსტად მიმართული გამა-სხივებით. გამა დანით მკურნალობა თავიდან გვაცილებს ქირურგიულ ჩარევასთან ასოცირებულ გართულებებს, როგორიცაა სისხლდენა და ინფექცია, და არ საჭიროებს პაციენტის მოთავსებას საავადმყოფოში, რითაც შესაძლო დამახასიათებელი პრობლემების თავიდან აცილება ხდება. გარშემო მდებარე ჯანმრთელ ქსოვილზე რადიაქტიული ზემოქმედებით გამოწვეული რეაქციის ალბათობა 1-2%-ია, და როგორც წესი, ეს რეაქცია დროებითია.

რამდენად ხანგრძლივია მკურნალობის ეფექტი?

გამა დანით (GammaKnife) რადიოქირურგიის შედეგები შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე თვიდან რამოდენიმე წლამდე. ეფექტის ხანგრძლივობა სხვადასხვაა სხვადასხვა დაავადების დროს. მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით ექიმის მიერ რეკომენდებული სიხშირით ტარდება MRI და ანგიოგრაფიული გამოკვლევა.

გამა დანით რადიოქირურგიის მიზანია (GammaKnife) სიმსივნის ზრდის კონტროლი, რაც ნიშნავს რომ სიმსივნის ზომა არ იმატებს, ან სიმსივნე დროთა განმავლობაში შეიჭმუხნება.

როდის შეუძლია პაციენტს დაუბრუნდეს ჩვეულ ცხოვრებას?

მკურნალობის შემდეგ მაშინვე. თუ მკურნალობამდე პაციენტისათვის რეკომენდებული იყო რაიმე შეზღუდვები, ისინი მკურნალობის შემდეგაც ძალაში რჩება. გამა დანით (Gamma Knife) მკურნალობა რაიმე დამატებით შეზღუდვებს არ იწვევს.

რომელი დაავადებების მკურნალობა შეიძლება გამა დანით (Gamma Knife)?

არტერიულ-ვენური მალფორმაციები (სისხლძარღვების პათოლოგიური წნული)

არტერიულ-ვენური მალფორმაციები – Arteriovenous malformations (AVM), არის თავის ტვინის სისხლძარღვთა თანდაყოლილი პათოლოგიური წნული.  AVM შეიძლება გამოაშკარავდეს თავის ტვინში სისხლის ჩაქცევით ან ეპილეფსიური გულყრებით. ტვინში სისხლის ჩაქცევამ შეიძლება ჯანმრთელობას ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენოს. გულყრებს კი პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე უარყოფითი გავლენა აქვთ.  AVM მკურნალობენ ქირყრგიული ამოკვეთით, მათი გადაკეტვით ემბოლიზაციის გზით ან რადიოქირურგიული ობლიტერაციით. ზოგჯერ ეს მეთოდები ერთობლივად გამოიყენება. გამა დანით ნამკურნალევი AVM-ების 92% 3 წლის მანძილზე სრულად იხურება.

AVM მქონე პაციენტების ანგიოგრაფიული სურათები მკურნალობამდე და მკურნალობიდან 3 წლის შემდეგ

მეტასტაზები

თავის ტვინში მეტასტაზები ჩნდება, როდესაც  რომელიმე სხვა ორგანოში არსებული კიბო სისხლის მიმოქცევის საშუეალებით ვრცელდება თავის ტვინზე. თავის ტვინის მეტასტაზების მქონე პაციენტთა რიცხვი გაიზარდა იმის გამო, რომ პირველადი სიმსივნის მკურნალობა უფრო წარმატებულად ხდება და პაციენტები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ.  კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა 20-40%-ს არენიშნება მეტასტაზები ტავის ტვინში. მათ სამკურნალოდ იყენებენ ქირურგიულ, რადიოთერაპიულ და რადიოქირურგიულ მეთოდებს. დღესდღეობით გამა დანით  (GammaKnife) რადიოქირურგია ფართოდ და წარმატებულად გამოიყენება მეტასტაზების სამკურნალოდ. მისი გამოყენება მეტასტაზების მქონე პაციენტებში საჭიროებისამებრ შეიძლება. კიბოს მქონე პაციენტების უმეტესობის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა დაქვეიტებულია და ქირურგიული მკურნალობა ამიტომ პრობლემურია. სწორედ ამიტომ, გამა დანას (GammaKnife) ენიჭება უპირეტესობა, რადგან მისი საშუალებით მეტასტაზების მკურნალობა შეიძლება ერთ სესიად.  გამა დანას (GammaKnife) შეუძლია ამ სიმსივნეთა ზრდა შეაჩეროს, ან გამოიწვიოს მათი შეჭმუხვნა 90%-იანი წარმატებით. ბოლო წლებსი გამა დანით (GammaKnife) მკურნალობის ცენტრებში მეტასტაზების მქონე პაციენტები უმრავლესობას შეადგენენ.

ღვიძლის კიბოს თავის ტვინის მეტასტაზების მქონე პაციენტის MRI სურათები მკურნალობამდე და მკურნალობიდან 4 თვის შემდეგ.

ვესტიბულური შვანომა (წონასწორობისა და სმენის ნერვის სიმსივნე)

სიმსივნე, რომელსაც ეწოდება ვესტიბულური შვანომა, იწვევს სმენა-წონასწორობის ნერვის დისფუნქციას. მისის სიმპტომებია ყურებში ხმაური, სმენის დაქვეითება და წონასწორობის დარღვევა. მისი მკურნალობის ერთერთი მეთოდი ქირურგიული ჩარევაა, რომლის შემდეგ სმენის დაკარგვისა და სახის კუნთების დამბლის რისკი არსებობს. სხვა საშუალებაა გამა დანით (GammaKnife) მკურნალობა, რომელიც აღნიშნულ გართულებებს ბევრად უფრო იშვიათად იწვევს ვიდრე ღია ქირურგია. გამა დანის (GammaKnife) საშუალებით სიმსივნის ზრდის შეჩერება და დროთა განმავლობაში შეჭმუხვნის ალბათობა 98%-ია.

ვესტიბულური შვანომის მქონე პეციენტის MRI სურათები მკურნალობამდე და მკურნალობიდან 1 და 3 წლის შემდეგ

ჰიპოფიზის ადენომა (ჰიპოფიზური ჯირკვლის სიმსივნე)

ჰიპოფიზის ადენომები ყველაზე ხშირი სიმსივნეებია ჰიპოფიზისა, რომელიც ორგანიზმის ჰორმონულ ცენტრს წარმოადგენს.  ისინი ვლინდება ჰორმონული და მხედველობის დარღვევებით.

მკურნალობისათვის გამოიყენება მედიკამენტები, ქირურგიული პროცედურები და გამა დანა (GammaKnife).

გამა დანით (GammaKnife) რადიოქირურგია შეიძლება ჩატარდეს მედიკამენტური და ქირურგიული მკურნალობის პარალელურად ან ცალკე. გამა დანით რადიოქირურგიის შედეგად ჰიპოფიზის სიმსივნეების ზრდა შემთხვევათა 95-98% -ში კონტროლდება.

ჰიპოფიზის ადენომის მქონე პაციენტის MR სურათები მკურნალობამდე და მკურნალობიდან 3 წლის შემდეგ.

რა პრინციპით უნდა შევარჩიოთ გამა დანით მკურნალობის ცენტრი (Gamma Knife Center)?

1-   აარჩიეთ გუნდი, რომელსაც ყველაზე მეტი პაციენტი ყავს ნამკურნალევი.
გუნდი, რომელსაც უკვე ხშირად გამოუყენებია გამა დანა (Gamma Knife) სხვადასხვა დაავადების დროს, კარგად გაიგებს თქვენს საჭიროებებს და შეიმუშავებს უსაფრთხო მკურნალობის პროტოკოლს. აჩიბადემის გამა -დანის გუნდი (Acıbadem GammaKnife) ფლობს მრავალ ნიშვნელოვან სამეცნიერი „know-how’-ს არა მხოლოდ თურქეთის, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, რადგან აქ მკურნალობა უკვე ჩატარებული აქვს თითქმის 6000  პაციენტს.

2- აარჩიეთ გუნდი, რომელიც ატარებს კვლევებს და აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს.

თქვენ სარგებლობას მოგიტანთ იმ გუნდის არჩევა, რომელიც სამეცნიერო კვლევებს ატარებს და  სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიებს აქვეყნებს გამა დანასთან (GammaKnife) დაკავშირებით. პაციენტებისათვის მნიშვნელოვნად უკეთესი იქმენა უმკურნალოს იმ გუნდმა, რომელიც კვლევებს აწარმოებს, სტატიებს აქვეყნებს და უახლესი მიღწევების შესახებ ინფორმაციას ფლობს.

აჩიბადემის გამა დანის გუნდი ფეხდაფეხ მიყვება სამეცნიერო მიღწევებს წიგნებისა და კონგრესებზე პრეზენტაციების საშუალებით, მათ გამოქვეყნებული აქვთ ბევრი სამეცნიერო სტატია როგორც თურქეთში, ასევე საზღვარგარეთ. კონგრესებზე და სიმპოზიუმებზე ამ სფეროს თურქი და სხვა ქვეყნების სპეციალისტებისათვის ტრეინინგებია ორგანიზებული.

3-  აარჩიეთ ცენტრი, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიებით და საუკეთესო შესაძლო აპარატურით მუშაობს.

სამაგალითო გამა დანის ცენტრები იყენებენ უახლეს კომპიუტერულ პროგრამებს და აღჭურვილობას. წამყვანი გამა დანის ცენტრები იყენებენ ძლიერი მაგნიტური ველის MRI -ს და დიგიტალურ ანგიოგრაფიას. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს პაციენტის მაქსიმალურად უსაფრთხოდ და ეფექტურად მკურნალობას.

აჩიბადემის გამა დანის ცენტრი (Acıbadem GammaKnife Center) იყენებს აპარატს “Perfexion”, რომელიც თურქერთში ყველაზე ახალი მოდელია. ჩვენ ცენტრში მკურნალობის დასაგეგმად გამოიყენება  3 -ტესლიანი   MR და დიგიტალური ანგიოგრაფია.