Gamma Knife Icon 2017-08-30T02:23:16+00:00

GAMMAKNIFE PERFEXION თავის ტვინის სიმსივნეებისათვის განკუთვნილ გამა დანებს შორის საუკეთესოა შემდეგი თავისებურებების გამო:

 • მეტი სიზუსტე
  მისი ტექნიკური მახასიათებლები 0.3-იან სიზუსტეს განაპირობებს
 • მეტი ეფექტურობა
  მისი ეფექტურობა დადასტურებულია ათასობით გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიით
 • სამეცნიერო კვლევები აჩვენებს, რომ იგი აღწევს საუკეთესო შედეგებს პაციენტის  ვნების გარეშე
  გამა დანის შესახებ დღემდე გამოქვეყნებულია 3000-ზე მეტი სამედიცინო სტატია.
 • იგი ბევრ ცენტრში გამოიყენება
  გამა დანა ამჟამად მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 300 ცენტრში გამოიყენება
 • მისი ეფექტურობა დადასტურებულია 1968 წლიდან
  ეს რადიოქირურგიული ტექნიკა უკვე დიდი ხანია წარმატებით გამოიყენება.
  • რა არის გამა დანა (GammaKnife)?
   გამა დანა რადიოქირურგიის ტექნიკაა, რომელიც პირველად გამოყენებული იქნა 1968 წელს. თავდაპირველად იგი მსოფლიოს მხოლოდ რამოდენიმე ცენტრში გამოიყენებოდა, თუმცა მას შემდეგ რაც მისი სამკურნალო ეფექტი დადასტურდა, იგი მთელს მსოფლიოში ფართოდ გავრცელდა. დღეს, გამა დანა  მსოფლიოს 300-მდე ცენტრში მუშაობს. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2012 წლიდან  გამა დანით მკურნალოვბა ჩაუტარდა თავის ტვინის სხვადასხვა დაავადებების მქონე 600 000 პაციენტს. აღნიშნულ სფეროში არ არსებობს გამა დანაზე უფრო მეტი სიზუსტით მომუშავე აპარატი.

სხვა ტექნოლოგიები თავისი ეფექტურობის შეფასებას გამა დანასთან (Gamma Knife) შედარების გზით ახდენენ. გამა დანა რადიოქირურგიის ოქროს სტანდარტად ითვლება.

გამა დანის როლი თავის ტვინის სიმსივნეების მკურნალობაში

გამა დანა  (GammaKnife) შესაძლებელს ხდის თავის ტვინის სიმსივნის მკურნალობა განხორციელდეს უსისხლოდ და უმტკივნეულოდ, ღია ქირურგიის გარეშე, იმგვარად, რომ პაციენტს სახლში დაბრუნება იმავე დღეს შეუძლია.
ტერმინი „რადიოქირურგია“, რომელიც  დაამკვიდრა შვედმა ნეიროქირურგმა ლარს ლეკსელმა, ნიშნავს მრავალრიცხოვანი დაბალი ენერგიის, ჯანმრთელი ქსოვილებისათვის უსაფრთხო, რადიაქტიური სხივების მიმართვას თავის ქალას შიგნით დაავადებული ადგილისაკენ და  რადიაციის მაღალი დოზის მხოლოდ მასზე ფოკუსირება.

 • GammaKnife Perfexion არის გამა დანის უახლესი, საუკეთესო მოდელი, რომელსაც ახასიათებენ, როგორც რადიოქირურგიის ოქროს სტანდარტს. იგი ამოკლებს თავის ტვინის სიმსივნეების უსისხლო და უმტკივნეულო, თავის ქალას გახსნის გარეშე, მკურნალობის პროცესს, რაც პაციენტისათვის კომფორტულია. მისი თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამა ექიმებს მკურნალობის დაგეგმვაში ეხმარება.
  • როგორ გამოიყენება იგი?
   გამა დანის პროცედურა გულისხმობს თავდაპირველად სტერეოტაქსიული ჩარჩოთი დაფიქსირებული ქალას შიგნით დაავადებული ადგილის იდენტიფიცირებას, შემდეგ კი ამ მიდამოზე 192 cobalt წყაროდან გამა სხივების მიმართვას. მრავალი წყაროდან ერთდროულად მიმართული დაბალენერგიულ სხივებს  რადიაციის ძლიერი დოზა მიაქვთ სამიზნე ადგილას გარშემომდებარე ქსოვილების დაზიანების გარეშე.
  • რომელი დაავადებების დროს გამოიყენება იგი?
   გამა დანა გამოიყენება შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ: AVM (თავის ტვინის თანდაყოლილი არტერიულ-ვენური მალფორმაციები), ტვინის სიმსივნეები და ფუნქციური დაავადებები. გამა დანით მკურნალობისათვის სიმსივნე 3,5 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის უნდა იყოს. გამა დანით მკურნალობა არ საჭიროებს ანესთეზიას და ინტენსიურ თერაპიას, გრძელდება მხოლოდ რამოდენიმე საათი და არ მოითხოვს თავის ქალას გახსნას. პაციენტების უმრავლესობა მკურნალობის დღესვე უბრუნდება ჩვეულებრივ ცხოვრებას.
  • რატომ ენიჭება უპირატესობა გამა დანას?
   დღესდღეობით ადამიანებს თავისი ჯანმრთელობის პრობლემების გადაწყვეტა უნდათ უფრო მარტივი პროცედურებით და ამის მისაღწევად ინტენსიური კვლევები მიმდინარეობს. გამა დანით რადიოქირურგია ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რადგან იგი არ საჭიროებს ღია ქალაზე ოპერაციას.
  • როგორ მუშაობს გამა დანა?
   სტერეოტაქსიური რადიოქირურგია ისევე მოქმედებს ქსოვილებზე, როგორც რადიოქირურგიის სხვა მეთოდები. გამა დანით სიმსივნის ან დაზიანებული ქსოვილის ამოკვეთა არ ხდება. ამის მაგივრად, ხდება უჯრედების დნმ-ის დაზიანება, რის შედეგადაც სიმსივნის უჯრედები კარგავენ ფუნქციონირების უნარს და იღუპებიან, იმიტომ რომ აღარ შეუძლიათ გამრავლება და კვება. სიმსივნის შეჭმუხვნის ხარისხი დაახლოებით სიმსივნის ზრდის ხარისხის ექვივალენტურია. პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ თანდაყოლილი ანომალური სისხლძარღვოვანი წნული, ანუ AVM, გამა დანა იწვევს ამ სისხლძარღვების კედლების გასქელებას და თანდათან დახშობას.

მკურნალობის მიზანია სიმსივნის ზრდის შეჩერება, თუ მკურნალობის შემდეგ სიმსივნე აღარ იზრდება, ეს ნიშნავს, რომ მკურნალობა წარმატებული იყო. ჩვეულებრივ,

სიმსივნეები იჭმუხნება დროთა განმავლობაში. თუმცა, კეთილთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში მათ ზომაში შემცირებას  შესაძლოა წლები დასჭირდეს, ხოლო ავთვისებიანის შემთხვევაში კი თვეები, რომელთა დროს მეტასტაზირების საფრთხე არსებობს. AVM -ის სისხლძარღვთა დახშობა თანდათან ხდება და ჩვეულებრივ 2-3 წელს იკავებს.

გამა დანით მკურნალობის უპირატესობები
თავის ტვინის მრავალი სიმსივნის შემთხვევაში ღია ქირურგიის საჭიროებას აქრობს
პროცედურას მცირე გვერდითი ეფექტები ახასიათებს

  • არ საჭიროებს ზოგად ანესთეზიას
   პაციენტს შეუძლია სახლში დაბრუნდეს მკურნალობს ჩატარების დღესვე
   არ საჭიროებს აღდგენით პერიოდს
   თავზე ჭრილობა არ არის
   არ არის საჭირო თმის მოპარსვა და არ აქვს ადგილი თმის ცვენას
   დიდი სარგებელი მცირე დისკომფორტის ფასად
   სამსახურში სწრაფად დაბრუნების საშუალება
   უფრო იაფია ვიდრე ზოგიერთი ქირურგიული პროცედურა
   ტვინის ჯამრთელი ქსოვილის მცირე დასხივება
  • გამა დანის უპირატესობა  ღია ქირურგიასთან შედარებით

   სიმპტომები/დიაგნოზი

   ღია ქირურგია
   1-4 დღე ინტენსიურ თერაპიაში
   4-10 დღე საავადმყოფოში
   4-6 კვირიანი აღდგენის პერიოდი
   ჩვეული ცხოვრებისადმი დაბრუნება

სიმპტომები/დიაგნოზი
გამა დანა
ჩვეული ცხოვრებისადმი დაბრუნება

  • სად გამოიყენება გამა დანით რადიოქირურგია
   გამა დანა მსოფლიოში გამოიყენება 1968 წლიდან სულ უფრო და უფრო ხშირად სხვადასხვა ჩვენებების მქონე პაციენტების სამკურნალოდ. გამა დანას სტერეოტაქსიული რადიოქირურგიის „ოქროს სტანდარტს“ უწოდებენ. 2012 წლის შემდეგ ამ მეთოდით მსოფლიოში იმკურნალა თითქმის 600 000 პაციენტმა. გამა დანით რადიოქირურგია აჩიბადემ კაზიატაგის ჰოსპიტალში გამოიყენება შემდეგი დაავადებებისას:
  • პაციენტები სისხლძარღვთა პათოლოგიური მდგომარეობებით
   არტერიულ-ვენური მალფორმაცია (AVM – სისხლძარღვთა თანდაყოლილი პათოლოგიური წნული თავის ტვინში)
   კავერნომები
  • პაციენტები კეთილთვისებიანი სიმსივნეებით
   ვესტიბულური შვანომა (სმენა-წონასწორობის ნერვის სიმსივნე)
   ჰემანგიობლასტომა

მენინგიომა
ქორდომა
ჰიპოფიზის სიმსივნე
ტრიგემინური შვანომაპინეალური რეგიონის სიმსივნეები
კრანიოფარინგიომა
Glomus jugulare-ს სიმსივნე

  • პაციენტები ავთვისებიანი სიმსივნეებით
   მეტასტაზები
   უვეალური მელანომა
   ზოგიერთი გლიური სიმსივნე
   ჰემანგიოპერიციტომა
   ნაზოფარინგეალური კარცინომა
  • პაციენტები მოძრაობითი დარღვევებით
   პარკინსონის დაავადებასთან ასოცირებული ტრემორი
   ესენციური ტრემორი
  • პაციენტები ფუნქციური დაავადებით
   ტრიგემინური ნევრალგია
  • თავის ტვინში ღრმად განლაგებული, ძნელად მისაწვდომი სიმსივნეები
  • პაციენტები, რომლებიც ვერ გადაიტანენ ქირურგიულ პროცედურებს ასაკის,  დაავადების ან ზოგადი სისუტის გამო
  • პაციენტები, რომლებიც უარს ამბობენ ღია ქირურგიაზე