ბავშვთა და მოზრდილთა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტა

///ბავშვთა და მოზრდილთა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტა
ბავშვთა და მოზრდილთა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტა 2017-08-30T19:31:13+00:00

 

Pediatric-and-Adult-Bone-Marrow-Transplantation

აჯიბადემის ჯანმრთელობის ჯგუფი მოიცავს სამ ცენტრს, რომელიც ზრდასრულებსა და ბავშვებს ძვლის ტვინის გადანერგვას სთავაზობს, რაც სავალდებულოა ზოგიერთი სისხლის დაავადების და ონკოლოგიური დაავადებს დროს. ეს დაავადებები ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს და ისინი დაავადებათა მნიშვნელოვან ჯგუფს შეადგენენ რადგან ახასიათებთ ლეტალური გამოსავალი.

ძვლის ტვინის გადანერგვის ცენტრებში მოქმედებს აჩიბადემის ინფრასტრუქტურა რომელიც მთლიანი ინფრასტრუქტურის ნაწილია და ფლობს გადანერგვისათვის სავალდებულო აღჭურვილობას. ყველა სერვისი ცენტრში ხორციელდება საერთაშორისო სტანდატრტით და სტერილურ გარემოში. დეპარტამენტი ახორციელებს როგორც ტრანსპლანტაციას, ასევე ტრანსპლანტაციის შემდგიომ დაკვირვებას.

რა მეთოდით ხდება ღეროვანი უჯრედების გადატანა?

Pediatric-Bone-Marrow-Transplantationალოგენური ტრანსპლანტაცია

ეს არის იმ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა, რომლებიც მიღებული იქნა  პაციენტის და-ძმების, ნათესავების ან არამონათესავე ადამიანებისაგან.

აუტოლოგური ტრანსპლანტაცია

ეს არის იმ ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა, რომლებიც არებული იქნა პაციენტისაგან რომნელიმე სისხლის დაავადების სამკურნალოდ.

სინგენური ტრანსპლანტაცია

ეს არის  პაციენტის მონოზიგოტური ტყუპის ცალისაგან აღებული ღეროვანი უჯრედების გადენერგვა.

ტრანსპლანტაციის მომავლის მეთოდები

α –β T უჯრედების შემამცირებელი უჯრედების გადანერგვა

ეს გადანერგვის განსაკუთრებული მეთოდია, რომელიც მსოფლიოში მხოლოდ რამოდენიმე ცენტრში კეთდება. ხდება ძვლის ტვინის-ღეროვანი უჯრედების გადენერგვა, რაც ამცირებს მავნე უჯრედებს (α –β T უჯრედებს). ტრანსპლანტაციის ეს მეთოდი შესაძლოა იძლეოდეს პრობლემის სრულ ელიმინაციას და იგი ტრანსპლანტოლოგიის მომავალს წარმოადგენს.

ამ მეთოდის გამოყენებისას ხდება სახიფათო უჯრედების და NK (ბუნებრივი კილერი) უჯრედების იზოლაცია, ხოლო პაციენტს მეგადოზებით (ძალიან დიდი დოზები) მიეწოდება სისხლის ღეროვანი უჯრედები. ამ მეთოდის უპირატესობები შემდეგია:

– ნაკლები ლეტალური რეაქციები (GVHD)

– ეფექტური ბრძოლა კიბოს წინააღმდეგ

–უფრო მოკლე ჰოსპიტალიზაცია

ტრანსპლანტაციის ეს მეთოდი არ მოითხოვს აუცილებელ 12/12 ქსოვილოვან შეთავსებადობას და თქვენს დედას, მამას, ნახევარდას ან ნახევარძმას ამ თქვენს შვილს შეუძლიათ გაგიწიონ დონორობა არასრული შეთავსებადობის შემთხვევაშიც კი.

რა არის ღეროვანი უჯრედი?

ეს არის სხეულის ძირითადი უჯრედები, რომლებისგანაც წარმოიქმნება ყველა ქსოვილი და ორგანო. ამ, ჯერ არადიფერენცირებულ უჯრედებს, აქვთ უნარი გაიყონ, განახლდნენ და გარდაიქმნენ ორგანოებად და ქსოვილებად. სისხლი სხეულის თხევადი ქსოვილია, რომელიც ძვლის ტვინში წარმოიქმნება. აქ ლოკალიზებულია ჰემოპოეზური, ანუ „სისხლის წარმომქმნელი ღეროვანი უჯრედები“. მათ ძვლის ტვინის პრინციპალური უჯრედი წარმოშობს და გამოყოფს სისხლის მიმოქცევაში, სადაც ისინი საჭირო სიმწიფეს აღწევენ. მათი რიცხვი მუდმივია, თუმცა საჭიროებისას მათ შეუძლიათ თავითავადი რეპროდუქცია ან ახალი, მომწიფებული სისხლის უჯრედების პროდუქცია.

როგორ ხდება ღეროვანი უჯრედების გადატანა?

პაციენტის სხეულში უნდა გათავისუფლებული იქნას ადგილი ახალი უჯრედებისათვის. ამისთვის, ოპერაციამდე პაციენტის ძვლის ტვინს შლიან წამლების და დასხივების საშუალებით. ეს წინასწარი მომზადება გრძელდება 7-8 დღე, და მისი დამთავრების დღეს ხორციელდება პაციენტისათვის ახალი ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა.

გადანერგილმა ღეროვანმა უჯრედებმა იციან საით წავიდნენ, ანუ ისინი პროგრამირებული არიან ამ ადგილებისათვის. ისინი ძვლის ტვინში ცარიელ ადგილს აარჩევენ, იქ განთავსდებიან და იწყენებ გამრავლებას.

რატომ უნდა აირჩიოთ აჩიბადემში ძვლის ტვინის გადენერგვა?

  • აჩიბადემის ჰოსპიტალშე ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია ხორდიელდება ალფა-ბეტა T-უჯრედული დეპლეციით, რაცც ამცირებს ლეტალურ გართულებებს და შესაბამისად ამით სიკვდილიანობას ამცირებს.
  • CD19 დადებითი უჯრედები ასევე მცირდება ტრანსპლანტაციის შემდგომი ლეტალური ეპშტეინ-ბარის ვირუსით (EBV) ინფიცირების პრევენციისათვის. ამით ასევე EBV -ით გამოწვეული ლეტალური ლიმფოპროლიფერაციული დაავადების თავიდან აცილება ხდება.
  • მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედებით მხარდაჭერა ამცირებს შეუთავსებლობას, ხელს უწყობს ტრანსპლანტის ჩანერგვას და იმუნური სისტემის ფუნქციის სწრაფ აღდგენას.
  • აჩიბადემის ჰოსპიტალი იყენებს ტრანსპლანტაციის უახლეს ტექნოლოგიებს და გამოცდილი ექიმების დახმარებით პაციენტს გადარჩენის საუკეთესო შანსს აძლევს.
  • აჩიბადემის ჰოსპიტალი გთავაზობთ ტრანსპლანტაციის ეკონომიურ პაკეტებს რაც მაღალკონკურენტულია დასავლეთ ევროპასა და აშშ-თან შედარებით.