თირკმლის ტრანსპლანტაცია

თირკმლის ტრანსპლანტაცია 2017-08-30T19:32:21+00:00

kidney

აჩიბადემის ჰოსპიტალურმა ჯგუფმა თავისი პირველი ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ცენტრი გახსნა 2010 წლის ოქტომბერში. დღეს იგი მოიცავს 3 ცენტრს, რომლებიც განლაგებულია სტამბოლის საერთაშორისო ჰოსპიტალში, აჩიბადემ ბურსას ჰოსპიტალში და აჩიბადემის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში. ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ცენტრის სპეციალისტებს უკვე ჩატარებული აქვთ 2000-ზე მეტი თირკმლის, 250 ღვიძლის და 60 პანკრეასის გადანერგვა. ცენტრებში მუშაობს საუკეთესო კლინიკური ლაბორატორიები და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებები.

აჩიბადემის უპირატესობები თირკმლის გადანერგვაში

  • ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია და უმაღლესი ხარისხის სერვისი

ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ცენტრებში საოპერაციოები და ინტენსიური თერაპიის პალატები აღჭურვიულია უახლესი ტექნოლოგიის ინფრასტრუქტურით. სრულყოფილი ლაპარასკოპიული ტექნიკა დონორისთვის ინტენსიური თერაპიის საჭიროებას ამცირებს. kidney-transplantთუმცა, ღვიძლის და თირკმლის ზოგიერთი რეციპიენტისათვის სრულფასოვანი ინტენსიური თერაპიის პალატის არსებობა კრიტიკულად აუცილებელია.

დონორთა დაცვის პროგრამა (ტრანსპლანტაციის შემდეგ დონორის მართვა და მასზე დაკვირვება) ერთერთი უნიკალური სერვისია, რომელსაც საერთაშორისო ჰოსპიტალის ტრანსპლანტაციის ცენტრი გთავაზობთ.

ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ცენტრები სრულად მისდევს უმაღლეს მორალურ და ეთიკურ სტანდარტებს ორგანოთა დონაციის და ტრანსპლანტაციის საქმეში. იგი მუშაობს ტრანსპლანტაციის ასოციაციის და ნეფროლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის დეკლარაციის -„Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplantation Tourism“ შესაბამისად, და ასევე  ტრანსპლანტაციის საზოგადოების მიერ აღიარებული, თირკმლის ცოცხალი დონორების მკურნალობის შესახებ  შეთანხმების „Consensus Statement of the Amsterdam Forum“ თანახმად. ცენტრი შეესაბამება თურქეთის ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის საკოორდინაციო სისტემის (Turkish Organ and Tissue Transplant Coordination System) სტანდარტებს.

საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული ინფრასტრუქტურა

საოპერაციო თეატრები, ლაბორატორიები და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებები ყველაზე მნიშვნელოვანია ორგანოთა

kidney-transplant-2

გადანერგვისათვის. მაღალი ტექნოლოგიების და საერთაშორისოდ აღიარებული მაღალი ხარსიხის სტანდარტების წყალობით,  ორგანოთა დონორები და მიმღები პაციენტები საუკეთესო სამედიცონო მომსახურეობას და მოვლას იღებენ აჩიბადემის ლაბორატორიებში, ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში და საოპერაციოებში.

საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპეციალისტები ოპერაციებს ატარებენ მაღალტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებთ. ასეთია თირკმლის ლაპარასკოპიული ამოღება საზარდულის მარტივი 5 სმ-იანი განაკვეთიდან. თანამედროვე სამედიცინო მეთოდები საშუალებას იძლევა, რომ დონორი გაეწეროს კლინიკიდან ოპერაციის შემდეგ 24 საათში, ხოლო სამუშაოს ერთ კვირაში დაუბრუნდეს. ორგანოს მიმღები კლინიკიდან ეწერება დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ.

პირველად აჩიბადემში:

–პირველი ერთპორტიანი (ჭიპიდან) დონორული ნეფრექტომია თურქეთში 2011 წელს.

– პირველი დონორული ნეფრექტომია NOTES მეთოდით (საშოდან) თურქეთში 2011 წელს.

– პირველი ერთპორტიანი + NOTES დონორული ნეფრექტომია (საშოდან) თურქეთში 2013 წელს.

სრულად ლაპარასკოპიული ტექნიკები

სრულად ლაპარასკოპიული ქირურგიული ოპერაციები დონორის ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას მინიმუმამდე ამცირებენ. ეს მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ცენტრებში ძალიან გამოცდილი და ექსპერტული ცონდნის მქონე პერსონალით, ხასიათდება ღია ქირურგიასთან შედარებით რიგი უპირატესობებით: მაგალითად, ღია ქირურგიისას საჭირო 15-20 სმ განაკვეთის მაგივრად, ლაპარასკოპიისას საჭიროა 5 სმ-იანი განაკვეთი.  ოპერაციის დროს მუცლის ღრუში შეყავთ კამერა, რომელიც კარგ ვიზუალურ კონტროლს უზრუნველყოფს. უფრო პატარა საოპერაციო ველი ასოცირებულია ნაკლებ ოპერაციის შემდგომ ტკივილთან და ჭრილობების გართულების ნაკლებ რისკთან.  დიდი ქირურგიული ნაწიბურების არარსებობა კოსმეტიკურ უხერხულობას ამცირებს და ასევე ამცირებს თიაქრის, დაბუჟების, საოპერაციო ინფექციების და ფილტვის ემბოლიზმის რისკს. ლაპარასკოპიული ოპერაციის შემდეგ, დონორს შეუძლია სიარული და სითხის მიღება დაიწყოს ოპერაციის დღესვე საღამოდან, მეორე დღეს გაეწეროს საავადმყოფოდან და ერთ კვირაში დაუბრუნდეს სამსახურს. რეციპიენტი გაეწერება დაახლოებით ერთ კვირაში.