ხშირად დასმული კითხვები 2017-08-30T19:32:08+00:00

kidney-faq

რა უნდა იცოდეთ გადანერგვის (ტრანსპლანტაციის) შესახებ?

სამედიცინო და სოციალური მოთხოვნები თირკმლის გადასანერგად – პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია

პაციენტებს, რომლებიც მომართავენ აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფის ტრანსპლანტაციის ცენტრს (Acıbadem Hospitals Group Transplantation Center) თირკმლის გადანერგვის მოთხოვნით, მოეთხოვებათ ჩაიტარონ  ნეფროლოგიური გამოკვლევა და ქვემოთჩამოთვლილი ანალიზები, რომლებითაც დგინდება თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოზი. თუ პაციენტს ჯერ არ აქვს ეს დიაგნოზი დასმული თავის ქვეყანაში, ან დიაგნოზი საეჭვოა, მას ჩაუტარდება აუცილებელი წინასწარი ანალიზები და ნეფროლოგიური გასინჯვა ჩვენს ცენტრში, მისი მოთხოვნის მიზანშეწონილობის დასადგენად. ეს ანალიზები თირკმლის გადანერგვის პაკეტში არ შედის.

თუ პაციენტს დიაგნოზი თავის ქვეყანაში დასმული აქვს, დარწმუნებულია თავის გადაწყვეტილებაში და სურს გადანერგვა, ყველა ანალიზი და ხარჯები შედის ტრანსპლანტაციისათრვის განკუთვნილი პაკეტის ღირებულებაში.

დიაგნოზის დასმისათვის საწირო წინასწარი ანალიზები

 • შარდის საერთო, გაშლილი ანალიზი
 • ალბუმინი
 • კალციუმი
 • კრეატინინი
 • კრეატინინის კლირენსი
 • ფოსფორი, არაორგანული
 • კალიუმი
 • ცილა , 24 საათიან შარდში
 • ნატრიუმი
 • ასპარტატამინოტრანსფერაზა
 • ალანინამინოტრანსფერაზა
 • შარდოვანას აზოტი სისხლში (BUN)
 • სისხლის საერთო ანალიზი, ავტომატური ჰემოგრამა (ფართო პანელი)
 • პარატჰორმონი (PTH), ინტაქტური
 • USG, საშარდე სისტემა

მოთხოვნები პაციენტისათვის ცოცხალი დონორობის გასაწევად

ქვემოთ ჩამოთვლილია მოთხოვნები მათთვის, ჩამოვიდა უცხოეთიდან და უნდა გახდეს თირკმლის ან პანკრეასის*  ცოცხალი დონორი, რისთვისაც მომართა აჩიბადემის ტრანსპლანტაციის ცენტრს (Acıbadem Transplantation Center):

 1. რეციპიენტის და დონორის სისხლის ჯგუფები უნდა იყოს შეთავსებადი. სისხლის ჯგუფის შეთავსებადობის მოთხოვნები შემდეგია:
რეციპიენტი დონორი
A A ან 0
B B ნ 0
AB A, B, AB, 0 (ყველა ჯგუფს შეუძლია დონორობა)
0 0 (მხოლოდ 0 ჯგუფს შეუძლია დონორობა)

რეზუს (RH) ფაქტორს მნიშვნელობა არა აქვს. როგორც (-) ისე (+) შეუძლიათ ერთმანეთს გაუწიონ დონორობა.

პაციენტებს, რომელთაც არ ყავთ შეთავსებადი დონორი, შეუძლიათ იხილონ ჯვარედინი ტრანსპლანტაციის ჩამონათვალი. თუმცა, ეს მომსახურეობა მხოლოდ თურქეთის მოქალაქებისთვის არის განკუთვნილი.

aთირკმლის დონორობის კანდიდატი უნდა იყოს პაციენტის ნათესავი (მეოთხე რიგამდე) ამ მისი მეუღლე. შესაბამისად,

პირველი რიგის ნატესავები: დედა-მამა-შვილი

მეორე რიგის ნათესავები: და-ძმა, ბებია, ბაბუა, შვილიშვილი

მესამე რიგის ნატესავები: ბიძა ან დეიდა დედის ან მამის მხრიდან, კუზენი (დის ამ ძმის შვილი)

მეოთხე რიგის ნათესავები: მესამე რიგის ნათესავების შვილები

პაციენტის მეუღლის ნათესავები ამავე წესით იყოფიან ნკატეგორიებად.

 1. თირკმლის დონორობის კანდიდატი უნდა იყოს 18 წლის ან უფროსი ასაკის და გონებრივად სტაბილური.
 2. თუ დონორობის კანდიდატს აქვს ჯანმრთელობის ცნობილი პრობლემები ან წონის პრობლემა, იგი ჩამოსვლამდე ცენტრს ტელეფონით უნდა დაუკავშირდეს

check-up2ვის არ შეუძლია გახდეს თირკმლის ცოცხალი დონორი?

  • 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, პაციენტები შაქრიანი დიაბეტით ან ჰიპერტენზიით (დადასტურებული)
  • ვისაც თირკმლის მორეციდივე კენჭები აქვს
  • ვისაც თირკმლების დაავადება აქვს
  • კიბოთი დაავადებული პაციენტები (კანის და ცნს-ის ზოგიერთი სიმსივნის გამოკლებით)

ოჯახის უშუალო წევრები, როგორიცაა ძმები, დები, ბავშვის მშობლები, პირველი რიგის არჩევანს წარმოადგენენ ცოცხალ დონორებს შორის, რადგან მათი სისხლის და ქსოვილთა შეთავსების ალბათობა უფრო მაღალია. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, კანონით თურქეთში ორგანოთა დონაცია ეკრძალებათ ოჯახის წევრებისთვისაც კი. ორგანოს დონაცია ცოცხალი ადამიანისაგან ნებაყოფლობითია და არ შეიძლება  ძალდატანებით ან ანაზღაურების საფასურად განხორციელდეს.

საერთაშორისო პაციენტებს შეიძლება გადანერგვა ჩაუტარდეთ ცოცხალი დონორისაგან. დონორობის დასადასტურებლად, დონორობის მსურველმა და რეციპიენტმა უნდა მიმართონ შესაბამის კანონიერ უწყებას თავის ქვეყანაში და წარმოადგინონ ოფიციალური დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ  დონორობის მსურველი და რეციპიენტი  მე-4 რიგის, ან უფო ახლო ნათესავები არიან (მშობლები და შვილები პირველი რიგის ნათესავები არიან; და-ძმები, შვილიშვილები და ბებია-ბაბუები მეორე რიგის ნათესავები არიან; ბიძები, დეიდები და კუზებნები მესამე რიგის ნათესავები არიან; მესამე რიგის ნათესავების შვილები კი მეოთხე რიგის ნათესავებად ითვლებიან. ნათესაობა დგინდება სისხლით ან ქორწინებით).  ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტი უნდა წარედგინოს შესასწავლად ორგანოთა კოორდინატორს (Organ Coordinator) და თუ საჭიროა განსახილველად გადაეცეს ლოკალურ ეთიკურ კომისიას. ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენი ორგანოთა კოორდინატორებისგან.