ორთოპედია 2017-08-30T02:54:42+00:00

Orthopedics-2

ორთოპედიული დეპარტამენტი თანამედროვე დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიებითა და მკურნალობის უახლესი მეთოდებით, მთელს კუნთოვან და ჩონჩხის სისტამას, ასევე სპინალურ დაავადებებს და ტრავმებს მოიცავს.

პროცედურები, რომლებიც აქ ხორციელდება:

 • სქოლიოზის და ხერხემლის ქირურგია
  • კუნთის და ჩონჩხის  ტრავმები
   • სახსრის ამოვარდნილობა (დისლოკაცია)
   • კუნთების-მყესების გაგლეჯა
   • პოლიტრავმისას ყველა მოტეხილობის და ამოვარდნილობის მართვა
  • Spineართროსკოპიული ქირურგია (მხარი, ბარძაყი, მუხლი, კოჭი და მაჯა)
   • გონართროზი და კოქსართროზი
   • ბარძაყისა და მუხლის პროთეზი
   • პროთეზის ინფიცირების ან დისფუნქციისას რევიზიის ოპერაციები
   • პერიაცეტაბულური და მაღალი ტიბიალური ოსტეოტომიის ოპერაციები
  • ხერხემლის (სპინალური) ქირურგია
   • ხერხემლის დეფორმაციები (სქოლიოზი, კიფოზი)
   • სპონდილოლისთეზი (მალის დისლოკაცია)
   • ხერხემლის დეგენერაციული დაავადებები
   • ხერხემლის ტრავმები (კისრის, გულმკერდის, წელის, გავის)
   • ხერხემლის ინფექციები (ხერხემლის ტუბერკულოზი, არასპეციფიური ინფექციები)
   • სპინალური სიმსივნეები (პირველადი-მეტასტაზური)
  • ორთოპედიული დეფექტები
  • ძვლების ქირურგიული დაგრძელება
   • ძვლების დეფორმაციისას გარეგანი ფიქსაცია
   • შეუხორცებელი მოტეხილობები და ძვლების ინფექცია
  • ბარძაყის სახსრის სხვადასხვა პედიატრიული დაავადება (ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ასეპტიური ნეკროზი).
   • ყველა ტანდაყოლილი და განვითარების პრობლება, როგორიცაა ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ექვინოვარუსული ტერფი, ჰემიმელია
   • ბავშვთა ასაკის ყველა ორთოპედიული დაავადება, როგორიცაა პერთესის დაავადება, ძვლების და რბილი ქსოვილების პრობლემები, ძვლების ინფექციები, კოჭლობა და კიდურების არათანაბარი სიგრძე.
   • ყველა სახის ტრავმა და სპორტული დაზიანება, მოტეხილობები, მყესების და იოგების გაგლეჯა
   • ნერვ-კუნთოვანი პრობლემები, როგორიცაა ცერებრული დამბლა, მიელოდისპლაზია, სამეანო დამბლა, შარკო-მარი ტუტის დაავადება.
  • მუხლის პროთესირება
  • ბარზაყის პროტეზირება
  • კოჭის და ტერფის დაავადებები (Hallux Valgus და სხვ)
  • ართროპლასტიკა (ბარძაყი, მუხლი, მხარი, ენდოპროთეზირება)
  • ხელის დაავადებები და ხელის ქირურგია (მიკროქირურგიული ოპერაციების ჩათვლით)
   • ზედა კიდურის ქირურგია
   • მტევბნის, მაჯის და მკლავის ქირურგია
   • მიკროქირურგია
   • რეპლანტაცია
   • თავისუფალი ქსოვილების გადატანა
   • ყველა მწვავე ხელის ტრავმის რეკონსტრუქცია, წვრილი სახსრების ართპლანტები და ართროსკოპია
   • მტევნის თანდაყოლილი დეფორმაციების რეკონსტრუქცია
  • კუნთების და ჩონჩხის სიმსივნეები