ბავშვთა ხელის ქირურგია

ბავშვთა ხელის ქირურგია 2017-08-30T02:59:04+00:00

congenital-differences-of-the-hand

ხელების თანდაყოლილი განსხვავება

ზოგიერთი ბავშვი იბადება თანდაყოლილი ხელების განსხვავებით. ხელების განვითარების პროცესის ნებისმიერმა დარღვევამ შეიძლება ხელების განსხვავება გამოიწვიოს.  ზოგიერთი მათგანი გენეტიკურად არის განპირობებული, ხოლო ბევრი კი აშკარა მიზეზის გარეშე ვითარდება.

ხელების თანდაყოლილი განსხვავების ხშირი  ვარიანტები 
განსხვავება შეიძლება მდგომარეობდეს შემდეგში: ხელის ნაწილის არარსებობა ან ზედმეტი ნაწილი (სურათი 1), ხელის ზედმეტად გაზრდილი ან განუვითარებელი ნაწილი (სურათი 2) და ხელის ნაწილების შეზრდა (სურათი 3). ყოველი ოცი ბავშვიდან ერთი იბადება მსგავსი დარღვევით. ბავშვი უნდა გასინჯოს ხელის ქირურგმა ხელის თანდაყოლილი სხვაობის აღმოსაჩენად და მკურნალობის საჭიროების განსასაზღვრად.

როდესაც ბავშვს განსხვავებული ხელები აქვს

როდესაც ბავშვი თანდაყოლილი ანომალიით იბადება, მშობლები თავს ხშირად დამნაშავედ გრძნობენ. ეს ნორმალური რეაქციაა. ოჯახის წევრებმა უნდა დაიმშვიდონ თავი იმით, რომ ხელების თანდაყლილი განსხვავება უკიდურესად იშვიათად არის გამოწვეული დედის, მამის ან ექიმის ფაქტორით. ამ ბავშვისათვის ამგვარად ჩამოყალიბებული ხელები ნორმალურია და არანაირ ტკივილს არვ ანიჭებს მას.

განიკურნება თუ არა ხელების თანდაყოლილი განსხვავება?
ბავშვი უნდა გასინჯოს ხელის ქირურგმა, რომელიც განსაზღვრავს მკურნალობის ფორმას. ხელების ზოგიერთ ანომალიას ახლავს გენეტიკური დარღვევები და სხვა სამედიცინომპრობლემები, ამიტომ საჭიროა დამატებითი გამოკვლევებიც. ხელების ანომალიის მკურნალობა დამოკიდებულია მის ტიპსა და ლოკალიზაციაზე. მაგალითად, დამატებითი თითების მოცილება და სხვა თითების რეკონსტრუქცია ქირურგიულად ხდება (სურათი 1). შეზრდილ თითებს აცალკევებენ (სურათი 3) და ხელის ფუნქციას ქირურგიული ხერხით აუმჯობესებენ (სურათი 2). ფუნქციის გასაუმჯობესებლად შესაძლოა საჭირო იყოს რეაბილიტაცია. ზოგიერთ შემთხვევასი ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის.

სურათები:

სურათი 1: დამატებითი ცერის მოკვეთა
სურათი 2: ცერის ანომალიებისას, ცერის ფუნქცია შეიძლება საჩვენებელმა თითმა შეასრულოს
სურათი 3: თითების ქირურგიული განცალკევების  ხანგრძლივი შედეგები
(Acibadem Kadıkoy Hospital -ის Department of Hand and Upper Extremity Surgery-ის სურათები)