რეპროდუქციული მედიცინა და უშვილობა

//რეპროდუქციული მედიცინა და უშვილობა
რეპროდუქციული მედიცინა და უშვილობა 2017-08-30T03:03:24+00:00

Reproductive-Medicine-Infertility

მსოფლიოში საშუალოდ 1 წყვილს ყოველი 7 წყვილიდან აქვს შვილოსნობის პრობლემები. უშვილობას ღრმა ფსიქოლოგიური და სოციალური გავლენა აქვს, თუმცა არსებობს ეფექტური მკურნალობის მეთოდები, რომლებიც აგისრულებთ ბავშვის ყოლის ოცნებას.

აჩიბადემის რეპროდუქციული მედიცინის და უშვილობის ცენტრი გთავაზობთ უშვილობის ინტეგრირებულ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. ჩვენი გულისხმიერი პერსონალი ამ გზის ყველა ეტაპზე გაგიწევთ დახმარებას!

რეპროდუქციული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი გადაწყვეტის გზების შესარჩევად გაფართოებული ტესტირება და შეფასება ხორციელდება. ერთერთი გადაწყვეტიოს გზაა ინ ვიტრო ფერტილიზაცია – in-vitro fertilization (IVF). აჩიბადემის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სპეციალისტები მუშაობენ ინოვაციური და ყველაზე უახლესი IVF ტექნოლოგიით და აღწევენ ისეთ წარმატებებს, როგორც არასოდეს. ასისტირებიული რეპროდუქცია ხორციელდება პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ დიაგნოსტიკასთან ერთად იმისთვის, რომ ახალი ემბრიონის გენეტიკური დაავადებები დადგინდეს იმპლანტაციამდე და ორსულობამდე.  ამის მთავარი მიზანია თავიდან ავიცილოთ საშიში გენეტიკური დაავადებების გავრცელება იმ მშობლებიდან, რომლებსაც აქვთ გენეტიკური დაავადება ან არიან მისი გენის მატარებლები. აჩიბადემის გენეტიკური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია არის რეგიონში ცნობილი, ფლობს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს და გამოცდილებას.