ვითანამშრომლოთ აჯიბადემთან

//ვითანამშრომლოთ აჯიბადემთან
ვითანამშრომლოთ აჯიბადემთან 2017-09-08T12:58:15+00:00

როგორ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ

აჯიბადემი არის ინტეგრირებული ჯანდაცვის ჯგუფი, რომელიც სამედიცინო მომსახურეობას აწარმოებს ჰოსპიტლებსა და ამბულატორიულ კლინიკებში: აჩიბადემის პროექტის მენეჯმენტი – Acibadem Project Management ქმნის და აღჭურვილობით უზრუნველყოფს  ძირითად ჰოსპიტალურ პროექტებს როგორც თურქეთში, ასევე საზღვარგარეთ. აჩიბადემის დაზღვევა უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზღვევას და პოლისების შერჩევას. Acibadem Mobile უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სერვისებს გზებზე, ბინაზე, ოფისში და ინდუსტრიულ ადგილებში, ასევე კონვენციურ სასწრაფო ევაკუაციას, სასწრაფო დახმარების და ტელემედიცინის სერვისებს. A-Plus უზრუნველყოფს კვებას, რეცხვისა და წმენდის სერვისებს ყველა ზომის ჰოსპიტალში. Acibadem Labmed ახორციელებს ლაბორატორიული სერვისების უდიდეს სპექტრს, გენეტიკის, პათოლოგიის, ღეროვანი უჯრედების, ჭიპლარის სისხლის და საკვების ანალიზების ჩათვლით, ასევე ძირითად მიკრობიოლოგიურ და ბიოქიმიურ ანალიზებს. და ბოლოს, აჩიბადემის უნივერსიტეტი ჯგუფის გამოცდილებას იყენებს მომავალი ჯანდაცვის პროფესიონალების ტრეინინგებსა და განათლებაში. ჩვენ ვთანამშრომლობთ  საერთაშორისო მასშტაბით კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებეთან შემდეგ სფეროებში:

  1. საერთაშორისო პაციენტების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ყველაზე რთულ სამედიცინო დფეროებსი, როგორიცაა ონკოლოგია, გულის და ნევროლოგიური მეცნიერებები.
  2. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უმაღლესი დონის სერვისი:ACIBADEM MOBILE
  3. საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიული სერვისი:ACIBADEM LABMED
  4. გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება, განათლებისა და წვრთნის პროგრამები ექიმებისათვის, ექთნებისათვის და ადმინისტრაციული პერსონალისთვისACIBADEM UNIVERSITY-ში და /ან ჰოსპიტალურ ქსელში
  5. სადაზღვევო პილისი/სისტემა როგორც სახელმწიფო ასევე პირადი დაზღვევის სისტემებისათვის:ACIBADEM INSURANCE
  6. ჰოსპიტალური დიზაინი, კონსტრუქცია, აღჭურვილობა და პროექტების მენეჯმენტი:ACIBADEM PROJECT
  7. ჰოსპიტალის მართვა ტექნიკური სერვისების, ბიოსამედიცინო აპარატურის მოვლის, სამრეცხაოს, ქიმწმენდის, სამზარეულოს, დაცვის, ლოჯისტიკის და სხვა მხარდამჭერი სერვისები.
  8. ტოტალური ჰოსპიტალური მენეჯმენტი ყველა კლინიკური სერვისების თვალსაზრისით
  9. საქმიანი ინვესტიცია, ლოკალურ წამყვან ბიზნესთან და სახელმწიფო დაწესებულებებთან პარტნიორობა