აჯიბადემ კვების კონტროლის ლაბორატორია

///აჯიბადემ კვების კონტროლის ლაბორატორია
აჯიბადემ კვების კონტროლის ლაბორატორია 2017-08-31T11:19:30+00:00

labvital2009 წელს Acibadem Hospitals Group-მა დააფუძნა Acıbadem Labvital Food Control Laboratory (საკვების კონტროლის ლაბორატორია), რათა საკვების  კონტროლის სერვისები განახორციელოს აჩიბადემისთვის დამახასიათებელი მაღალი ხარისხით.

მისი მისიაა განახორციელოს ზუსტი და ხარისხიანი სერვისი; პირველმა მოახდინოს ახალი ანალიზების დანერგვა; ფეხი აუწყოს ახალ სამეცნიერო მიღწევებსა და აღმოჩენებს; შესთავაზოს სამაგალითო და სანდო სერვისი ყველა ადგილობრივ თუ უცხოურ პიროვნებასა და ორგანიზაციას იმ ექსკლუზიური ხარისხით, რომელიც დადასტურებულია ჩვენი საერთაშორისო სერტიფიკატებით.

როგორ მუშაობს Labvital-ი ?

ყველა ის სერვისი, რომელსაც იგი ახორციელებდა წარსულში და რომელსაც განახორციელებს მომავალში, მიზნად ისახავს მისი პროდუქტების და სერვისების გაუმჯობესებას და ხარისხის უზრუნველყოფას.

Labvital დაკომპლექტებულია  კვალიფიციური პერსონალით, რომელიც ტრენირებულია  ყველა იმ სტადიასთან დაკავშირებით, რომელსაც გადის საკვები დამუშავებისას და ყველა იმ მასალასა და აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, რომელიც საკვებთან შეხებაში მოდის. გაწვრთნილი, კვალიფიცირებული პერსონალის და საუკეთესო აღჭურვილობით წყალობით ფიზიკურ, ქიმიურ, მიკრობიოლოგიურ, დანამატებისა და ნარჩენების, ტოქსინებისა და ინსტრუმენტულ ლაბორატორიებში,  Labvital ახორციელებს საკვების ნებისმიერ საჭირო ანალიზს, საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით. ყველა იმ ნაწილში, სადაც ხორციელდება საკვების წარმოება, დამუშავება, გაცვლა-გამოცვლა, გასაყიდად შეთავაზება და მოხმარება, Labvital ახორციელებს ჰიგიენური და სანიტარული პირობების კონტროლს და ინსპექტირებას. ამისათვის სპეციალურად იქნა შემუშავებული პროექტები ყოველი ჩამოთვლილი სფეროსათვის, რომლის ფარგლებში ადგილზე მომუშავე პერსონალის ტრენირება ხდება.

ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისების მიწოდებისას Labvital იცავს კონფიდენციალობის პრინციპს, რომელიც გარანტიას იძლევა, რომ ყველა იმ კერძო და ლეგალური პირის შესახებ, რომელსაც იგი ემსახურება,  ინფორმაცია ლაბორატორიის შიგნითაც დაფარული იქნება, ლაბორატორიის პერსონალის ობიექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით; და რომ იგი აღნიშნულ ინფორმაციას კონფიდენციალურად შეინახავს და არ გადასცემს მას მესამე მხარეს.