აჯიბადემის მობილური ჯანდაცვა

აჯიბადემის მობილური ჯანდაცვა 2017-08-31T11:08:19+00:00

ACB-MOBIL

2008 წლის ივლისში დაარსებული აჩიბადემის ჯანდავცის მობილური მომსახურეობა –  Acibadem Mobile Healthcare Services, უზრუნველყოფს მაღალი დონის გადაუდებელი და გეგმიური ჯანდაცვის სერვისებს ჰოსპიტალიზაციის წინა და ჰოსპიტალიზაციის შემდგომ პერიოდებში. 2010 წლიდან  Acibadem Mobile Healthcare Services ემსახურება როგორც ცალკეულ პიროვნებებს, ასევე ორგანოზაციებს. მას ყავს 500-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელთაგან 100-ზე მეტი ექიმია და აღჭურვილია მობილური სამედიცინო აპარატურის უახლესი მოდელებით.

mobil

იგი ახორციელებს ყველა შესაძლო კორპორატიული და ინდივიდუალურ სერვისს ჯანდაცვის სფეროში, რომელთა შორისაა ჯანდაცვის ტრენინგი, ექიმის/ფიზიოთერაპევტის გამოძახება ბინაზე, ინექციების განხორციელება ბინაზე,  მორიგე ფარმაცევტის მომსახურეობა და წამლით უზრუნველყოფა, წონისა და სისხლის ფორმულის კონტროლი ბინაზე შესაბამისი განხრის სპეციალისტი ექიმის მიერ, სახლიდან ან სამსახურიდან გაუსვლევად სამედიცინო გასინჯვა.

Acibadem Mobile-ის მომსახურეობა მაღალი ხარისხისაა და ადვილად მისაწვდომია.

* სამედიცინო ტრეინინგი

acibadem-mobil-saglik-ekibi2* გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობა

 • მიწისზედა სასწრაფო დახმარება ინტენსიური თერაპიის აღჭურვილობით
 • საჰაერო სასწრაფო დახმარება

* მომსახურეობა ბინაზე

 • ხანგრძლივი პროფესიული მომსახურეობა
 • ინტერვენციული პატრონაჟი
 • ექიმის მიერ გასინჯვა ბინაზე/ სამუშაო ადგილზე

* პერმანენტული სამედიცინო პუნქტის შექმნა

 • ჯანმრთელობის ერთეული სამსახურში
 • მუშაკთა ჯანმრთელობის პრევენციული დაცვა

acbadem3* მობილური სამედიცინო სკრინინგი

 • აუცილებელი სამედიცინო სკრინინგი
 • CRM / სამედიცინო დახლი და სამედიცინო ავტობუსი

* ჯანდაცვის ორგანიზაციები

 • ჯანდაცვის მობილური ჯგუფის მხარდაჭერა
 • საავადმყოფოებს შორის პირადი ავტომობილით მოძრაობა
 • მასობრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტის ორგანიზება

* ტელემედიცინა

 • შორს მყოფი პაციენტების მართვა
 • ქრონიკული დაავადებების მართვა
 • ჯანმრთელობის პროგრამები

* აფინური (ჯგუფური) პროგრამები