აჯიბადემ პათოლოგიური ლაბორატორია

///აჯიბადემ პათოლოგიური ლაბორატორია
აჯიბადემ პათოლოგიური ლაბორატორია 2017-08-31T11:12:46+00:00

acibadem-pathologyტელეპათოლოგიის სისტემა საშუალებას აძლევს აჩიბადემის ყველა კლინიკაში მომუშავე სპეციალისტს ერთდროულად, აუდიოვიზუალური პროცესის მეშვეობით, შეისწავლოს პათოლოგიური გამოკვლევის შედეგები.

აღნიშნული მომსახურეობა დაწყებული იქნა 2006 წელს, ხოლო 2009 წლისათვის აჩიბადემის ცენტრალურ პათოლოგიურ ლაბორატორიაში (Acibadem Central Pathology Laboratory) ჩატარებული იქნა  77.000 შემთხვევის ანალიზი, რაც საჯარო და კერძო სექტორში არსებული ყველაზე მეტი რიცხვია. სულ უფრო მზარდი მოთხოვნის გამო, 2009 წელს, Acibadem Maslak Hospital-ში გაიხსნა მეორე ცენტრალური ლაბორატორია. 2013 წელს ჩატარებული ანალიზების რიცხვმა გადააჭარბა  130.000-ს. დღესდღეობით, ამ ორი ცენტრალური ლაბორატორიის გარდა აჩიბადემის კლინიკებში არსებობს სამსახურები, რომლებიც ახორციელებენ ინტრაოპერაციულ პათოლოგიურ (პათომორფოლოგიურ) კონსულტირებას  (კრიოსტატული კვეთა), მაკროსკოპულ გამოკვლევას, ავადმყოფის საწოლთან ნიმუშის შესწავლას, საავადმყოფოში ნიმუშების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებას.

ცენტრალიზებული ლაბორატორიები და ყველა ტერმინალი ურთიერთდაკავშირებულია ტელეპათოლოგიის სიტემის საშუალებით. აქედან გამომდინარე სხვადასხვა განყოფილებების და კლინიკების ექიმების ექიმებთან და ექიმების ტექნიკოსებთან ურთიერთობა შესაძლებელია მაღალი ხარისხით, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ მთლიანი სისტემა ერთიანი სტანდარტის მიხედვით ფუნქციონირებს.  ასეთი მასშტაბის „ტელეპათოლოგიის“ სისტემა პირველია და ერთადერთია თურქეთში.

პათოლოგიის ლაბორატორია (Pathology Laboratory) თანამშრომლობს აჩიბადემის კლინიკურ ლაბორატორიასთან (Acibadem Labmed Clinical Laboratory). ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია „ინდივიდუალურად შერჩეული“ და „დამიზნებული“ მკურნალობის მეთოდების შესათავაზებლად  ონკოლოგიური პაციენტებისათვის. აღწერილი ასევე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორი მიდგომის შესარჩევად  უცხოეთიდან ჩამოსული, სადიაგნოსტიკოდ და სამკურნალოდ რთული პაციენტებისათვის.