აპლუსი 2017-08-31T11:08:36+00:00

aplus

APlus, დაფუძნდა პრინციპით „საავადმყოფო აუცილებლად უნდა იყოს  სასტუმრო, სადაც ხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობა“. იგი  ერთჭერქვეშ აერთიანებს სამზარეულოს, ჰიგიენას, ტრანსპორტირებასა და ჯანდაცვის ორგანიაზციის სხვა მსგავს საჭიროებებს.

სერვისი, რომელიც ქმნის ცვლილებებს საზოგადოებრივ კვებაში

APlus ცნობილია, როგორც “cook&chill”-ის პირველი დამნერგავი საკვების მასობრივი პროდუქციის სფეროში. საკვების დამზადების “cook&chill” მეთოდი უსაფრთხოების ისეთ მარალ ხარისხს უზრუნველყოფს, რომელიც აღემატება დღესდღეობით არსებულ მასობრივი წარმოების კონვენციებს. ამ მეთოდის თანახმად ხდება პროდუქტის სწრაფი (90-120 წუთში) გაციება 0-4°C-მდე, შენახვა ამ ტემპერატურაზე European Gastronomy-ის ტექნიკის გამოყენებით და შემდეგ მხოლოდ ერთხელ გაცხელება მისი მოხმარების ადგილზე.

პროდუქციის კონვენციურ პრაქტიკასთან შედარებით, მეთოდს “cook&chill” გააჩნია უპირატესობები, როგორიცაა ნაკლები ენერგიის მოხმარება და აღჭურვილობის ნაკლები ფასი, გამოყენების ადგილის ეკონომია, ხარისხის კონტროლის გაადვილება და საკვების მაღალი უსაფრთხოება.

დასუფთავება და ჰიგიენა

APlus, რომელიც ფლობს თურქეთში ერთერთ უდიდეს სამრეცხაოს, ახორციელებს ჰიგიენურ რეცხვას, სტანდარტულ რეცხვას და მშრალ წმენდას და შეუძლია დღეში ამგვარად დაამუშაოს 15,000 კგ თეთრეული. თურქეთში ერთადერთ ჰიგიენურ სამრეცხაოში საათში 600 კგ თეთრეული უთოვდება, იკეცევბა და იკვრება “Flatwork ironer” -ის მეშვეობით, რომელიც ახდენს დაუთოებას და დაკეცვას.

APlus Cleaning Services იყენებს ჰიგიენური წმენდის პროგრამებს გლობალური სტანდარტებით და საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი ინსტიტუციების სტანდარტების  შესაბამისად იმისთვის, რომ შენობებში, რომელსაც იგი ემსახურება შენარჩუნდეს სათანადო ფიზიკური მაჩვენებლები და  მათში შეიქმნას სუფთა და ჰიგიენური გარემო.

Aplus მუშაობს  “Healthguard” სისტემით, რომელიც გამოიყენება ჯანდაცვის ინდუსტრიაში  ევროგაერთიანების (EU) ქვეყნებში, და მომხმარებელს სთავაზობს ყოვლისმომცველ დასუფთავებასა და დეზინფექციას. სისტემა შემუშავებულია საავადმყოფოებისათვის და ჯანდაცვის ორგანიზაციებისათვის და მინიმუმამდე დაჰყავს ჯვარედინი კონტამინაციის რისკი.

APlus სტანდარტები

ISO 9001 (Quality Management System) წარმოების და მოხმარების პროცესების სტანდარტიზაციისა და სტაბილურობისათვის
ISO 22000 (Food Safety Quality Management System) საკვების უსაფრთხოებისათვის მთელი პროცესის მანძილზე წარმოებიდან  საბოლოო მოხმარებამდე Food & Beverage სერვისებში
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety) სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებისათვის და მუშაკის პროფესიული უსაფრთხოებისათვის
RAL – GZ 992 (Professional Fabric Care Quality and Test Specifications) თეთრეულის ჰიგიენის კონტროლისა და შესაძლო რისკების შემცირებისათვის.