ღეროვანი უჯრედისა და ჭიპლარის სისხლის ბანკი

///ღეროვანი უჯრედისა და ჭიპლარის სისხლის ბანკი
ღეროვანი უჯრედისა და ჭიპლარის სისხლის ბანკი 2017-08-31T10:54:51+00:00

acibadem-labcell

აჩიბადემის ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორია და ჭიპლარის სისხლის ბანკი

აჩიბადემის ღეროვანი უჯრედების და ჭიპლარის სისხლის ბანკი (Acibadem Stem Cell and Umbilical Cord Blood Bank) არის შენახვისა და წარმოების ლაბორატორია, სადაც მიმდინარეობს Acibadem Hospitals Group’s კვლევა მკურნალობის თანამედროვე პროსპექტულ მეთოდებზე. ლაბორატორიას გააჩნია ინფრასტრუქტურა, სადაც მეცნიერულად დადასტურებული სიცოცხლისუნარიანი ქსოვილის შენახვა ხდება, ხოლო უჯრედების დამუშავება ხდება GMP (Good Manufacturing Practice)-ის შესაბამისად.

ჭიპლარის სისხლის ბანკი (Umbilical Cord Blood Bank) უჯრედებისა და ქსოვილების შენახვის (ბანკინგის) ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ჭიპლარის სისხლი, რომელიც ღეროვანი უჯრედების დღეისათვის ცნობილ ყველაზე ღირებულ წყაროს წარმოადგენს, ინახება ოჯახის სურვილისამებრ, მომავალში შესაძლო საჭიროებისას  მისი გამოყენების მიზნით.  Acibadem Stem Cell and Umbilical Cord Blood Bank, რომელიც ფუნქციონირებს  ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და კანონის მოთხოვნების თანახმად, ინახავს ნიმუშთა 5000 ერთეულზე მეტს. შესაბამისად, მას შეიძლება ეწოდოს თურქეთში პირველი და უდიდესი ჭიპლარის სისხლის ბანკი (Umbilical Cord Blood Bank).  გარდა ჭიპლარის სისხლისა, შესაძლო მომავალი საჭიროებებისათვის აქ ინახება პერიფერიული ღეროვანი უჯრედები და ძვლის ტვინის ნიმუშები პაციენტებისა, რომლებიც მკურნალობდნენ Acibadem Healthcare Group კლინიკებში.

სამეცნიერო კვლევების განვითარება

Acibadem Stem Cell and Umbilical Cord Blood Bank -ის მნიშვნელოვანი მიზანია გახდეს დაწესებულება, რომლის ბაზაზე წარიმართება აჩიბადემის უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან ერთად სამეცნიერო კვლევები უჯრედული მკურნალობის და რეგენერაციული მედიცინის სფეროში. ამჟამად უკვე მიმდინარეობს ლაბორატორიისა და აჩიბადემის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტების განხორციელება.

labcell4
labcell1
labcell2