თაქსიმი

თაქსიმი 2017-08-31T14:16:45+00:00

აჩიბადემის ჯანდაცვის ჯგუფის (Acıbadem Healthcare Group) ქსელში, ზოგადი პროფილის აჩიბადემ ტაქსიმის ჰოსპიტალი (Acıbadem Taksim Hospital) ყველაზე ახალია.

თანამედროვე არქიტექტურა

სისლი -ტაქსიმის რეგიონში ლოკალიზებული, 24 ათასი კვადრატული მეტრის შიდა ფართობის მქონე საავადმყოფო, თავისი არქიტექტურით ქალაქის სილუეტს ამშვენებს. შენობაში გამოყენებულია  დევრიმ ერბლის ნამუშევრები, რომელთა  ბუნებრივი  მასალა და ფერები  უბრალო და მშვიდ გარემოს ქმნის, გამოსახავს რა ტაქსიმისა და ბეიოგლუს ისტორიულ სიმბოლოებს. მოსაცდელი დარბაზები მაღალი ჭერით, ბაღს მიმსგავსებული დეტალებით და სრული დღის განათებით, შექმნილი იქნა სპეციალურად პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის. შესასვლელთან ახლოს მდებარე კაფეტერია ყურადღებას იპყრობს მშვენიერი გარე და შიდა სივრცეებით.

პაციენტთა მკურნალობის პრივატული ადგილები

აჩიბადემ ტაქსიმის ჰოსპიტალი (Acıbadem Taksim Hospital) გაშლილია 99 საწოლზე და შეიცავს 6 საოპერაციოს. იგი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ყველა სტადიას უზრუნველყოფს. ზოგადი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში არის 10 საწოლი, რომელთაგან 2 იზოლირებულია, ხოლო ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში 7 საწოლია, რომელთაგან 1 არის იზოლირებული.

მოდულური მართვის სისტემით (Modular Operating System), უზრუნველყოფილ საოპერაციოებს აქვთ მოდულური კედლების სისტემა და უახლესი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა. “Insight”, და თანამედროვე IT სისტემები უწყევეტი სამუშაოს კოორდინირებისათვის დატვირთულ საოპერაციოებში, ჰოსპიტალის ერთერთი გამორჩეული სპეციალიზებულ სისტემა.

გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში, რომელსაც ორი შესასვლელი აქვს პაციენტებისა და სასწრაფო დახმარების ბრიგადებისათვის, რეანიმაციის პარალელურად არის პრივატული დაკვირვების ოთახები პაციენტებისათვის, ასევე ქირურგიული და ორთოპედიული პასუხის ოთახები. გასასინჯი ოტახები იმ სამედიცინო განხრებისათვის, რომლებშიც ხშირად ხდება გადაუდებელი კონსულტაციები, განლაგებულია გადაუდებელი დახმარების სექციაში, რაც პაციენტებისათვის შეძლებისდაგვარად სწრაფი სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს.

სამედიცინო განყოფილებები

აჩიბადემ ტაქსიმის ჰოსპიტალი (Acıbadem Taksim Hospital), სრულყოფილად აღჭურვილი საავადმყოფოა, რომელიც მედიცინის ყველა დარგს ემსახურება. იგი მოიცავს ზოგად ქირურგიას, კოსმეტოლოგიას, პლასტიკურ და რეკონსტრუქციულ ქირურგიას, გინეკოლოგიას, ნეიროქირურგიას, ორთოპედია-ტრავმატოლოგიას, ოფთალმოლოგიას, ENT და უროლოგიას და სხვ.

სამედიცინო ტექნოლოგიები

ჩიბადემ ტაქსიმის ჰოსპიტალის (Acıbadem Taksim Hospital) სამედიცინო აპარატურას შორისაა არის 3 ტესლიანი მაგნიტური რეზონანსი, მთელი სხეულის მაგნიტური რეზონანსი და 3-განზომილებიანი ტომოსინთეზური მამოგრაფია (3 Dimensional Tomosynthesis Mammogram).

პაციენტის კომფორტი და უსაფრთხოება

პაციენტებს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ყველა სერვისი შეუძლიათ მიიღონ საავადმყოფოს შიგნით, სადმე სხვაგან წასვლის გარეშე. ყველა ძირითად სპეციალიზებულ მიმართულებასთან და საავადმყოფოს სპეციალიზებულ არეებთან კავშირი შესაძლოა მოხდეს მინიმალური გადაადგილებით. ერთიანი და პაციენტის უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული სისტემა პაციენტს სასუალებას აძლევს დიაგნოსტიკის  და მკურნალობის მომსახურეობა  მიიღოს  დროის დაკარგვის გარეშე.

1