საერთაშორისო აკრედიტაციის გაერთიანებული კომისია

//საერთაშორისო აკრედიტაციის გაერთიანებული კომისია
საერთაშორისო აკრედიტაციის გაერთიანებული კომისია 2017-08-31T14:31:44+00:00

საერთაშორისო აკრედიტაციის გაერთიანებული კომისია – Joint Commission International Accreditation

საერთაშორისო აკრედიტაციის გაერთიანებული კომისია –Joint Commission International (JCI), არის საერთაშორისო  სააკრედიტაციო შეფასების მოდელი, აკრედიტაციის უმაღლესი დონით. იგი ატარებს დამოუკიდებელ  შეფასებას იმისათვის, რომ დაადგინოს აკმაყოფილებს თუ არა ჯანდაცვის ორგანიზაცია იმ სტანდარტული მოთხოვნების სერიას, რომელიც შექმნილია ჯანდაცვის ხარისხის ასამაღლებლად.

Joint Commission-ს მიერ მისი საერთაშორისო აქტივობის ფარგლებში აკრედიტებულია 19000-ზე მეტი ჯანდაცვის დაწესებულება აშშ-ში და ასევე მან, როგორც მსოფლიოს წამყვანმა აკრედიტორმა, მოახდინა აკრედიტაცია და სერტიფიცირება 600-ზე მეტი კერძო და საჯარო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა 51 ქვეყანაში, საერთაშორისოდ მიღებული სტანდარტების თანახმად. ჰოსპიტალური აკრედიტაციის პროგრამა, რომლის თანახმად მოქმედებს აჩინ~ბადემის ჯანდაცვის გუნდი, შექმნილია იმისთვის, რომ შეაფასოს ჰოსპიტალის ყველა ფუნქცია. JCI სტანდარტები ფასდება 14 ძირითადი პარაგრაფის თანახმად, რომელთა შორისაა პაციენტებზე ორიენტირებული და ჯანდაცვის დაწესებულების მართვის სტანდარტები.