ხარისხის კონტროლი

//ხარისხის კონტროლი
ხარისხის კონტროლი 2017-08-31T14:36:33+00:00

 

qualityსაერთაშორისო ერთიანი კომისიის – Joint Commission International (JCI) აკრედიტაცია

აჯიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი -Acıbadem Hospitals Group აღიარებს საერთაშორისო ერთიანი კომისიის- Joint Commission International (JCI) აკრედიტაციის სტანდარტებს ხარისხის გაუმჯობესებისა და პაციენტთა უსაფრთხოებისათვის.

JCI არის დამოუკიდებელი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც განსაზღვრავს და აფასებს ხარისხის სტანდარტებს. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ მიღებული შეფასების მოდელი. იგი იყენებს ობიექტურ საზომ მეთოდებს იმისათვის, რომ უფრო ადვილი გახადოს ხარისხის გაუმჯობესება და გაზარდოს ჯანდავცის სერვისების ეფექტურობა.  JCI აკრედიტაცია აქვს 51 ქვეყანაში 600-ზე მეტ ჯანდავცის ორგანიზაციას. აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი – Acıbadem Hospitals Group მოქმედებს JCI აკრედიტაციის სტანდარტებით. აკრედიტაციის და რეაკრედიტაციის ინსპექცია  ჩვენი ჰოსპიტლების უმრავლესობაში წარმატებით დასრულდა 2005 წელს.  JCI აკრედიტაცია ჯერ ჯერობით გრძელდება აჩიბადემ მასლაკის, აჩიბადემ ფულიას და აჩიბადემ ადანას ჰოსპიტლებში.

JCI სტანდარტები ეხებას პაციენტთა უსაფრთხოებას, მომსახურეობის მისაწვდომობას და საიმედოობას, პაციენტის უფლებებს, პაციენტის გამოკვლევას და მკურნალობას, ანესთეზიას და ქირურგიულ ჩარევას, მედიკამენტების მოხმარეებას, პაციენტთა და მათი ოჯახის წევრების განათლებას, პაციენტებზე ორიენტირებული სტანდარტების თანახმად. ორგანიზაციაზე ორიენტირებული სტანდარტების ფარგლებში მოწმდება ინფექციათა პრევენცია და კონტროლი, მართვა, ლიდერობა, უსაფრთხოება, თანამშრომელთა განათლება და ინფორმაციის მართვა.

TS EN ISO 15189 სამედიცინო ლაბორატორიები

ჩვენი ძირითადი ლაბორატორიის ყველა ერთეული და ასევე ჩვენი სატელიტი ლაბორატორიები აკრედიტებული არიან ISO 15189 -თანახმად 2005 წლიდან DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) მიერ, ხოლო 2010 წლიდან Türk Akreditasyon Kurumu (Turkish Accreditation Institute) (TÜRKAK) მიერ. რადგან TÜRKAK არის საერთაშორისო ლაბორატორიული აკრედიტაციის კოოპერაციის -International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) მრავალმხრივი შეთანხმების  (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ნაწილი, ლაბორატორიის აკრედიტაცია აღიარებულია ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც არის ILAC წევრი.

ევროპული ბირთვული მედიცინის აკრედიტაცია

ევროპის ბირთვული მედიცინის ცენტრები აკრედიტებული არიან European Board of Nuclear Medicine-EBNM of European Union of Medical Specialists-UEMS მიერ. აჩიბადემ კადიკოი ჰოსპიტლის, აჩიბადემ ბაკირკოი ჰოსპიტლის, აჩიბადემ კოზიატაგი ჰოსპიტლის, აჩიბადემ ბურსა ჰოსპიტლის და აჩიბადემის საერთაშორისო ჰოსპიტლის ბირთვული მედეიცინის დეპარტანმენტებს, აღნიშნულ აკრედიტაციასთან ერთად  აქვთ ISO 9001:2008 Quality Management System Certificate.

ჰოსპიტალური სერვისების ხარისხის სტანდარტები

აჩიბადემის ჰოსპიტალური გუნდი – Acıbadem Hospitals Group მოქმედებს ჰოსპიტალური სერვისების ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად და იგი სერვისების სტანდარტიზაციას ეწევა მათი საჯარო, პრივატული და საუნივერსიტეტო სერვისებად დაყოფის გარეშე. აქ შექმნილია პლატფორმა დაწესებულებებს შორის გამოცდილების გაზიარების და ჯანდაცვის ეროვნული ხარისხის სისტემის შესაქმნელად.