ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები - Acıbadem Healthcare Services (GE)

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები

LABCELL

აჯიბადემის ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორია და ჭიპლარის სისხლის ბანკი

აჯიბადემის ღეროვანი უჯრედების და ჭიპლარის სისხლის ბანკი არის შენახვის და წარმოების ლაბორატორია, სადაც მიმდინარეობს ACIBADEM Hospitals Group-ის კვლევები მკურნალობის თანამედროვე პერსპექტიულ მეთოდებზე. ლაბორატორიას გააჩნია ინფრასტრუქტურა, სადაც მეცნიერულად დადასტურებული სიცოცხლისუნარიანი ქსოვილის შენახვა ხდება, ხოლო თერაპიული უჯრედული პროცესები მიმდინარეობს GMP (Good Manufacturing Practice) სტანდარტების შესაბამისად.  

ჭიპლარის სისხლის ბანკი (Umbilical Cord Blood Bank) უჯრედებისა და ქსოვილების შენახვის (ბანკინგის) ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ჭიპლარის სისხლი, რომელიც ღეროვანი უჯრედების დღეისთვის ცნობილ ყველაზე ღირებულ წყაროს წარმოადგენს, ინახება ოჯახის სურვილისამებრ, მომავალში შესაძლო საჭიროებისას მისი გამოყენების მიზნით. აჯიბადემის ღეროვანი უჯრედების და ჭიპლარის სისხლის ბანკი, რომელიც ფუნქციონირებს  ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და კანონის მოთხოვნების თანახმად, ინახავს ნიმუშთა 5000 ერთეულზე მეტს. შესაბამისად, მას შეიძლება ეწოდოს თურქეთში პირველი და უდიდესი ჭიპლარის სისხლის ბანკი. გარდა ჭიპლარის სისხლისა, შესაძლო მომავალი საჭიროებებისთვის აქ ინახება იმ პაციენტების პერიფერიული ღეროვანი უჯრედები და ძვლის ტვინის ნიმუშები,  რომლებიც მკურნალობდნენ ACIBADEM Healthcare Group კლინიკებში.

Labmed

პირველი აკრედიტებული კლინიკური ლაბორატორია თურქეთში

ACIBADEM Healthcare Group-მა რეფერალური ლაბორატორიული სერვისების გაწევისთვის, დაამყარა მნიშვნელოვანი პარტნიორული ურთიერთობა გერმანიაში 30 წელზე ხანგრძლივად მოქმედ Labmed Group (Labmed Dortmund GmbH)-თან. აღნიშნული პარტნიორობის შედეგად, აკრედიტებული ლაბორატორიული მომსახურეობა, რომელიც ჩვეულებრივ საზღვარგარეთ ტარდებოდა, შემოთავაზებული იქნა თურქეთში, ACIBADEM Labmed-ის მიერ. აჯიბადემმა თავისი დამტკიცებული მაღალი ხარისხის და გლობალური სერტიფიცირების წყალობით, ასევე მიიღო სერტიფიკატი ლაბორატორიული სერვისების განხორციელებისთვის  Labmed Clinical Laboratory-ში. მას კლინიკური ლაბორატორიის აკრედიტაცია “ISO 15189”, მიანიჭა “Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie Gmbh” (DACH)-მა, რის შედეგადაც ის გახდა თურქეთში პირველი, საერთაშორისო აღიარების მქონე, აკრედიტებული კლინიკური ლაბორატორია. თავისი აღჭურვილობის წყალობით, ACIBADEM Labmed -ს შეუძლია უმაღლეს დონეზე და უსაფრთხოდ განახორციელოს ყველა ანალიზი.   

პათოლოგია

ტელეპათოლოგიის სისტემა ACIBADEM ყველა კლინიკაში მომუშავე სპეციალისტს საშუალებას აძლევს ერთდროულად, აუდიოვიზუალური პროცესის მეშვეობით, შეისწავლოს პათოლოგიური გამოკვლევის შედეგები.

მომსახურების გაწევა დაწყებული იქნა 2006 წელს, ხოლო უკვე 2009 წლისთვის აჯიბადემის ცენტრალურ პათოლოგიურ ლაბორატორიაში (ACIBADEM Central Pathology Laboratory) ჩატარებული იქნა 77 000 შემთხვევის ანალიზი და ამით ლაბორატორიამ მიაღწია ყველაზე მეტ რაოდენობას საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. სულ უფრო მზარდი მოთხოვნის გამო, 2009 წელს, ACIBADEM Maslak Hospital-ში გაიხსნა მეორე ცენტრალური ლაბორატორია. 2013 წელს ჩატარებული ანალიზების რიცხვმა გადააჭარბა 130 000-ს. დღესდღეობით, ამ ორი ცენტრალური ლაბორატორიის გარდა აჯიბადემის კლინიკებში არსებობს განყოფილებები, რომლებიც ახორციელებენ ინტრაოპერაციულ პათოლოგიურ კონსულტაციას (გაყინვის სექცია – frozen section), მაკროსკოპულ გამოკვლევას, მწოლიარე პაციენტის ნიმუშის შესწავლას, საავადმყოფოში ნიმუშების შეგროვებას და ტრანსპორტირებას.  

TS EN ISO 15189:2014 სამედიცინო ლაბორატორიები – განსაკუთრებული მოთხოვნები ხარისხისა და კომპეტენციის მიმართ სტანდარტის აკრედიტაცია.

ცენტრალიზებული ლაბორატორიები და ყველა ტერმინალი ურთიერთდაკავშირებულია ტელეპათოლოგიის სისტემის საშუალებით. ამ გზით, სხვადასხვა განყოფილებების და კლინიკების ექიმების ერთმანეთთან და ექიმების ტექნიკოსებთან ურთიერთობა შესაძლებელია მაღალი ხარისხით, რაც უზრუნველყოფს მთლიანი სისტემის ერთიანი სტანდარტის მიხედვით ფუნქციონირებას. ასეთი მასშტაბის „ტელეპათოლოგიის“ სისტემა პირველი და ერთადერთია თურქეთში.

პათოლოგიის ლაბორატორია (Pathology Laboratory) თანამშრომლობს აჯიბადემის კლინიკურ ლაბორატორიასთან (ACIBADEM Labmed Clinical Laboratory). ეს სერვისი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია „ინდივიდუალურად შერჩეული“ და „მიზნობრივი“ მკურნალობის მეთოდების შესათავაზებლად ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. მას ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სწორი მიდგომის შესარჩევად საზღვარგარეთიდან ჩამოსული იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა რთულია.

LABGEN

ცენტრი გთავაზობთ კეთილმოწყობილ და მაღალხარისხიან მომსახურებას ადამიანის გენეტიკური დაავადებების დიაგნოსტიკის და პროფილაქტიკისთვის. ამ სერვისებში შედის ექიმის გენეტიკური კონსულტაცია, პაციენტისთვის გენეტიკური კონსულტაცია, პრენატალური გენეტიკური დიაგნოზი, პოსტნატალური გენეტიკური დიაგნოზი, წინასწარი იმპლანტაციის გენეტიკური დიაგნოზი, აგრეთვე ემბრიონის გენეტიკური შერჩევა და ციტოგენეტიკური და მოლეკულური გენეტიკური დიაგნოზის ტესტები.

Genetika გთავაზობთ დიაგნოსტიკურ, მატარებლის და დაცვითი გენეტიკური დიაგნოზის მომსახურებას 200-ზე მეტი დარღვევისთვის.

LABVITAL

2009 წელს ACIBADEM Healthcare Group-მა დააფუძნა ACIBADEM Labvital Food Control Laboratory (საკვების კონტროლის ლაბორატორია), რათა საკვების კონტროლის სერვისები განახორციელოს აჯიბადემისთვის დამახასიათებელი მაღალი ხარისხით.

მისი მისიაა განახორციელოს ზუსტი და ხარისხიანი სერვისი; პირველმა მოახდინოს ახალი ანალიზების დანერგვა; ფეხი აუწყოს ახალ სამეცნიერო მიღწევებსა და აღმოჩენებს; შესთავაზოს სამაგალითო და სანდო სერვისი ყველა ადგილობრივ თუ უცხოელ პიროვნებასა და ორგანიზაციას იმ ექსკლუზიური ხარისხით, რომელიც დადასტურებულია ჩვენი საერთაშორისო სერტიფიკატებით.

როგორ მუშაობს Labvital?

ყველა ის სერვისი, რომელსაც Labvital ახორციელებდა წარსულში და რომელსაც განახორციელებს მომავალში, მიზნად ისახავს მისი პროდუქტების და სერვისების გაუმჯობესებას და ხარისხის უზრუნველყოფას.

Labvital დაკომპლექტებულია კვალიფიციური პერსონალით, რომელმაც მიიღო ცოდნა ყველა იმ სტადიასთან დაკავშირებით, რომელსაც გადის საკვები დამუშავებისას და ყველა იმ მასალასა და აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, რომელიც საკვებთან შეხებაში მოდის. გაწვრთნილი, კვალიფიცირებული პერსონალის და საუკეთესო აღჭურვილობით წყალობით ფიზიკურ, ქიმიურ, მიკრობიოლოგიურ, დანამატებისა და ნარჩენების, ტოქსინებისა და ინსტრუმენტულ ლაბორატორიებში, Labvital ახორციელებს საკვების ნებისმიერ საჭირო ანალიზს, საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით. ყველა იმ ნაწილში, სადაც ხორციელდება საკვების წარმოება, დამუშავება, გაცვლა,  გასაყიდად შეთავაზება და მოხმარება, Labvital ახორციელებს ჰიგიენური და სანიტარული პირობების კონტროლს და ინსპექტირებას. ამისათვის სპეციალურად იქნა შემუშავებული პროექტები ყოველი ჩამოთვლილი სფეროსთვის, რომლის ფარგლებში ადგილზე მომუშავე პერსონალის გადამზადება ხდება.

ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისების განხორციელებისას Labvital იცავს კონფიდენციალურობის პრინციპს, რომელიც გარანტიას იძლევა, რომ ყველა იმ კერძო და იურიდიული პირის შესახებ, რომელსაც იგი ემსახურება, ინფორმაცია ლაბორატორიის შიგნითაც კონფიდენციალური იქნება, ლაბორატორიის პერსონალის ობიექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით და რომ იგი აღნიშნულ ინფორმაციას კონფიდენციალურად შეინახავს და არ გადასცემს მას მესამე მხარეს.

ACIBADEM MOBIL

2008 წლის ივლისში დაარსებული აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის მობილური მომსახურება (ACIBADEM Mobile Healthcare Services), უზრუნველყოფს მაღალი დონის გადაუდებელი და გეგმიური ჯანდაცვის სერვისებს ჰოსპიტალიზაციის წინა და ჰოსპიტალიზაციის შემდგომ პერიოდებში. 2010 წლიდან ACIBADEM Mobile Healthcare Services ემსახურება, როგორც ცალკეულ პიროვნებებს, ისე ორგანიზაციებს. მას ჰყავს 500-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელთაგან 100-ზე მეტი ექიმია და აღჭურვილია მობილური სამედიცინო აპარატურის უახლესი ტექნოლოგიით.

ACIBADEM Mobile Healthcare Services 2018 წლის 6 მარტის მდგომარეობით აქვს ISO 9001:2015, რომელიც განსაზღვრავს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სტანდარტს. ასევე, 2018 წლის 7 მარტის მდგომარეობით OHSAS 18001:2014 პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი.

ACIBADEM Mobile Healthcare Services ახორციელებს ყველა შესაძლო კორპორატიულ და ინდივიდუალურ სერვისს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, რომელთა შორისაა ჯანდაცვის ქოუჩინგი, ექიმის/ფიზიოთერაპევტის გამოძახება ბინაზე, ინექციების განხორციელება ბინაზე, მორიგე აფთიაქის მომსახურება და წამლით უზრუნველყოფა, წონისა და სისხლის ფორმულის კონტროლი ბინაზე შესაბამისი განხრის სპეციალისტი ექიმის მიერ, სახლიდან ან სამსახურიდან გაუსვლელად სამედიცინო გასინჯვა.

ACIBADEM Mobile-ის მომსახურეობა არის მაღალი ხარისხის და ადვილად მისაწვდომი.

სამედიცინო ქოუჩინგი

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება

სახმელეთო სასწრაფო დახმარება ინტენსიური თერაპიის აღჭურვილობით / საჰაერო სასწრაფო დახმარება

შინმოვლის სერვისები

ხანგრძლივი პროფესიული მომსახურება / ინტერვენციული მოვლა

ექიმის მიერ გასინჯვა ბინაზე/სამუშაო ადგილზე

პერმანენტული სამედიცინო პუნქტები

ჯანმრთელობის პუნქტები სამუშაო ადგილზე / მუშაკთა ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები

მობილური სამედიცინო სკრინინგი

აუცილებელი სამედიცინო სკრინინგი/ სამედიცინო სატვირთო მანქანა და სამედიცინო ავტობუსი

ჯანდაცვის ორგანიზაციები

ჯანდაცვის მობილური ჯგუფის მხარდაჭერა / საავადმყოფოებს შორის პირადი ავტომობილით ტრანსფერი / მასობრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტის ორგანიზება

ტელემედიცინა

პაციენტის დისტანციური მონიტორინგი / ქრონიკული დაავადებების მართვა / ჯანმრთელობის პროგრამები

ნათესაური (ჯგუფური) პროგრამები

APLUS

APlus, დაფუძნდა პრინციპით „საავადმყოფო აუცილებლად უნდა იყოს  სასტუმრო, სადაც ხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება“. იგი ერთ ჭერქვეშ აერთიანებს კვებით მომსახურებას, ჰიგიენას, ტრანსპორტირებას და ჯანდაცვის ორგანიზაციის სხვა მსგავს საჭიროებებს.

სერვისი, რომელიც ქმნის ცვლილებებს კვებით მომსახურებაში  

APlus ცნობილია, როგორც “cook&chill”-ის ერთ-ერთი პირველი განმახორციელებელი მასობრივი კვების ინდუსტრიაში. საკვების დამზადების “cook&chill” მეთოდი უსაფრთხოების ისეთ მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს, რომელიც აღემატება დღეს არსებულ მასობრივი წარმოების კონვენციებს. ამ მეთოდის თანახმად ხდება პროდუქტის სწრაფი (90-120 წუთში) გაყინვა 0-4°C-მდე, შენახვა ამ ტემპერატურაზე European Gastronomy-ის ტექნიკის გამოყენებით და შემდეგ მისი პირველად და უკანასკნელად გაცხელება მოხმარების ადგილზე.  

პროდუქციის წარმოების ჩვეულებრივ პრაქტიკასთან შედარებით, მეთოდს “cook&chill” გააჩნია ისეთი უპირატესობები, როგორიცაა ნაკლები ენერგიის მოხმარება და აღჭურვილობის ნაკლები ფასი, გამოყენების ადგილის ეკონომია, ხარისხის კონტროლის გაადვილება და საკვების მაღალი უსაფრთხოება.

დასუფთავება და ჰიგიენა

APlus, რომელიც ფლობს თურქეთში ერთ-ერთ უდიდეს სამრეცხაოს, ახორციელებს ჰიგიენურ რეცხვას, სტანდარტულ რეცხვას და მშრალ წმენდას. მას შეუძლია დღეში ამგვარად 15000 კგ. თეთრეული დაამუშაოს. თურქეთში ერთადერთ ჰიგიენურ სამრეცხაოში Flatwork ironer” -ის მეშვეობით საათში 600 კგ. თეთრეული უთოვდება და იკეცება.   

APlus Cleaning Services იყენებს ჰიგიენური წმენდის პროგრამებს გლობალური სტანდარტებით და საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი ინსტიტუციების სტანდარტების  შესაბამისად იმისთვის, რომ შენობებში, რომელსაც იგი ემსახურება შენარჩუნდეს სათანადო ფიზიკური მაჩვენებლები და  მათში შეიქმნას სუფთა და ჰიგიენური გარემო.

Aplus მუშაობს “Healthguard” სისტემით, რომელიც ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ევროკავშირის (EU) ქვეყნებში გამოიყენება და მომხმარებელს სთავაზობს სრულყოფილ დასუფთავებას და დეზინფექციას. სისტემა შემუშავებულია საავადმყოფოებისთვის და ჯანდაცვის ორგანიზაციებისთვის და მინიმუმამდე დაჰყავს ჯვარედინი დაბინძურების რისკი.

APlus სტანდარტები

ISO 9001 (ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა – Quality Management System) წარმოების და საოპერაციო პროცესის სტანდარტიზაცია და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
ISO 22000 (სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემა – Food Safety Quality Management System) სურსათის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მთელი პროცესის მანძილზე, წარმოებიდან  საბოლოო მოხმარებამდე.
OHSAS 18001 (პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება – Occupational Health and Safety) სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სამუშაოს ბუნებიდან გამომდინარე მუშაკზე დაკისრებული სირთულეების შემცირება.  

RAL – GZ 992 (ტექსტილის პროფესიული მოვლის ხარისხის სერტიფიკატი – Professional Fabric Care Quality and Test Specifications) ტექსტილის ჰიგიენის კონტროლი და მასთან დაკავშირებული შესაძლო რისკების შემცირება.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება