პროფესორი. ექ. სალიმ მუსლუმოვი / შემოწმება / აზერბაიჯანი - Acıbadem Healthcare Services (GE)
პროფესორი. ექ. სალიმ მუსლუმოვი / შემოწმება / აზერბაიჯანი

პროფესორი. ექ. სალიმ მუსლუმოვი / შემოწმება / აზერბაიჯანი

პაციენტები და მკურნალობის პროცესის სირთულეები. პაციენტად ყოფნა ან უბრალოდ კლინიკაში მისვლა დახმარების მისაღებად, რაც არ უნდა იყოს რთული გამოცდა ბევრი ადამიანისთვის. ამ რთულ პერიოდში სუფთა სამედიცინო დაწესებულებას და მზრუნველს და პროფესიონალურ პერსონალს, თუნდაც დიზაინს და გარემოებას, შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ პაციენტის მიერ მისი მდგომარეობის გაგება. სინამდვილეში, დღეს ზოგადად აღიარებული არის ის ფაქტი, რომ პაციენტის მიმართ პოზიტიური მიდგომა დადებით გავლენას ახდენს მკურნალობის პროცესზე.

პროფესორმა, ექიმ სალიმ მუსლუმოვმა, რომელმაც 2012 წელს 26 ივლისს Acıbadem Maslak-ის კლინიკაში შემოწმებისთვის მივიდა, დაწერა სარეკომენდაციო წერილი, რომელშიც მან აღნიშნა სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტისადმი ფრთხილი მიდგომის მნიშვნელობა. 

“ჩვენ პირველად მივმართეთ Acıbadem Maslak-უის კლინიკაში 2012 წლის 26 ივლისს და დავინახეთ, რომ მომსახურება აქ შესანიშნავია. როგორც კი ჩვენ კლინიკის ზღურბლს გადავაბიჯეთ მაშინვე მივიზიდეთ საერთო ინტერესი. მომსახურე პერსონალი, რომელიც ჩვენ გვივლიდა გვიჩვენა ძალიან პოზიტიური და დიდი საიმედო მიდგომა, რაც დაგვარწმუნა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მაგალითად, არასოდეს ჩამიბარებია სისხლი ასე ადვილად. ასევე გაგვაოცა კლინიკის სისუფთავემ და კომფორტმა. თქვენმა ქვეყანამ უნდა ამაყოფდეს ჩამოყალიბებული ამ კლინიკაში მომსახურების მიწოდების მარალი სტანდარტით ჯანმრთელობის სფეროში. ღმერთმა დალოცოს ის ხალხი, რომლებიც აქ იმკურნალებენ.”

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება