ინფორმაცია ვიზიტორთათვის - Acıbadem Healthcare Services (GE)

ინფორმაცია ვიზიტორთათვის

ინფორმაცია უცხოელი ვიზიტორებისათვის

მადლობას გიხდით სამკურნალოდ Acıbadem Healthcare Group-ის არჩევისათვის. ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია რომელიც მკურნალობის პროცესში დაგჭირდებათ:

 1. კონსულტაციები და მგზავრობის საკითხები ჩვენს ავტორიზებულ ოფისებში უნდა დაჯავშნოთ. გთხოვთ, ჩვენს ოფიცრებს წინასწარ აცნობოთ თუკი სხვა სამედიცინო ან არა სამედიცინო ვიზიტებსაც გეგმავთ თქვენი აქ ყოფნის განმავლობაში.
 2. გთხოვთ, დამატებით გადაამოწმოთ თქვენი სამგზავრო დოკუმენტების ვადა (პასპორტს ვადა უნდა ჰქონდეს თურქეთში შემოსვლის დღიდან სულ მცირე 6 თვე, მაგალითად თუკი იანვარში ჩამოხვალთ, პასპორტს ვადა უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ივნის-ივლისამდე). ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ქვეყანაში შემოსვლასთან ან გასვლასთან დაკავშირებით საჭირო დოკუმენტაციის უზრუნველყოფაზე.
 3. გთხოვთ, მგზავრობის დაგეგმვამდე გადაამოწმოთ ქვეყნებს შორის არსებული დროში სხვაობა.
 4. თურქეთში ეროვნული ვალუტაა თურქული ლირა, რომელიც ჩამოსვლისთანავე შეგიძლიათ გადაცვალოთ ევროში ან აშშ-ის დოლარში.
 5. იზრუნეთ, რომ თქვენი ავიაბილეთის თარიღი მოქნილი იყოს, ვინაიდან არსებობს ალბათობა რომ საჭირო გახდეს რაიმეს შემოწმება და შემდგომ დაზუსტება, რამაც შესაძლოა გაახანგრძლივოს თქვენი თურქეთში ვიზიტი. იმედი გვაქვს, რომ მსგავს შემთხვევებს გაგებით მოეკიდებით.
 6. თუკი ეტლით სარგებლობთ, გთხოვთ რომ აცნობოთ თქვენს ავიაკომპანიას. ავიაკომპანიები ეტლით მომსახურებას უსასყიდლოდ აწვდიან.
 7. დარწმუნდით რომ თქვენი სამედიცინო დოკუმენტაცია ნათარგმნია ინგლისურად. გთხოვთ, გადაამოწმეთ სპეციფიკური ოპერაციისათვის დადგენილი მოთხოვნები.
 8. გთხოვთ, გვაცნობოთ თქვენი ფრენის შესახებ არსებული ინფორმაცია გამომგზავრებამდე ორი დღით ადრე, რათა შევძლოთ დახვედრისა და საცხოვრებლის ორგანიზება თქვენთვის და თქვენი თანმხლები პირებისათვის. ვინაიდან ყველა მგზავრის პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის რეგისტრაცია აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ სისტემაში, გთხოვთ გამომგზავრებამდე მოგვაწოდოთ თქვენი პასპორტის ასლი.
 9. თუკი საცხოვრებელი ადგილის დაჯავშნა თქვენით გსურთ, შეარჩიეთ თქვენს საავადმყოფოსთან ახლოს მდებარე ადგილები. გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენი საცხოვრებლის ადგილმდებარეობა ჩვენს ოფიცრებთან, რადგანაც ზოგიერთ ლოკაციაზე ხელმისაწვდომი არ არის დამატებითი ტრანსპორტირება.
 10. თუკი საჰაერო გადაუდებელი ტრანსპორტირებაა საჭირო, საჰაერო ტრანსპორტის მოცულობის და სამედიცინო პერსონალის რაოდენობის გათვალისწინებით შესაძლებელია მხოლოდ ერთი თანხმლები პირის დაშვება.
 11. გადაუდებელი ტრანსპორტირების საჭიროებისას, ტრანსპორტის მოცულობისა და სამედიცინო პერსონალის რაოდენობის გათვალისწინებით შესაძლებელია მხოლოდ ერთი თანხმლები პირის დაშვება. ერთზე მეტი თანხმლები პირის შემთხვევაში გთხოვთ წინასწარ აცნობოთ ჩვენს ოფიცრებს. შესაძლებლობის შემთხვევაში ჩვენ დაგეხმარებით მათ ტრანსპორტირებაში, ხოლო სხვა შემთხვევაში გთხოვთ სთხოვეთ თქვენს თანმხლებ პირს თავად უზრუნველყოს ტრანსპორტირება.
 12. მკურნალობის სრული სავარაუდო (100%) საფასურის გადახდა შესაძლებელია მკურნალობის დაწყებამდე სრულად უნაღდო ანგარიშსწორებით, საკრედიტო ბარათით ან ნაღდი ფულით. გთხოვთ, გადმორიცხვამდე ან საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორებამდე ბანკთან გადაამოწმოთ არის თუ არა გადმორიცხვისას რაიმე დამატებითი გადასახადი. გირჩევთ, რომ უნაღდო გადარიცხვა თქვენი ქვეყნიდან განახორციელოთ.
 13. თურქეთში სამკურნალოდ ჩამოსვლისას, გთხოვთ აიღოთ ადგილობრივი სატელეფონო ნომერი ან იქონიოთ თქვენი საერთაშორისო სატელეფონო ნომერი, რათა თურქეთში ყოფნის მანძილზე თქვენთან დაკავშირება შევძლოთ.
 14. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დატოვოთ აეროპორტის შენობა და დაუკავშირდეთ Acıbadem Health Point-ის კუთხეს ჩამოსვლისთანავე.
 15. თუკი სტამბოლის აეროპორტში (IHL) ჩამოხვალთ, მას შემდეგ რაც ბარგს აიღებთ იპოვეთ გასასვლელი ბარგის მე-14 და მე-15 ბილიკებს შორის. როდესაც გეიტიდან გამოხვალთ გაუხვიეთ მარცხნივ და იარეთ ვიდრე Acibadem Health Point-ის კუთხეს არ დაინახავთ თქვენგან მარცხნივ.
 16. თუ საბიჰა გოკჩენის (SAW) აეროპორტში ჩამოხვალთ, მას შემდეგ რაც ბარგს აიღებთ იპოვეთ გასასვლელი. როდესაც გეიტიდან გამოხვალთ გაუხვიეთ მარცხნივ და იარეთ ვიდრე Acibadem Health Point-ის კუთხეს არ დაინახავთ თქვენგან მარცხნივ.
 17. აეროპორტიდან  და აეროპორტში, ასევე დამატებით საავადმყოფოში და სასტუმროში თქვენს ტრანსპორტირებას ჩვენ უზრუნველვყოფთ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შესაძლო დაყოვნება საცობების ან სასტუმროსა და საავადმყოფოს შორის დიდი მანძილის გამო. გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენი ტრანსპორტირების განრიგი და წინასწარ გვაცნობოთ რაიმე უზუსტობის შემთხვევაში.
 18. თუ თქვენ ან თქვენი თანმხლები პირი იმგზავრებთ განსხვავებულ თარიღებში, გთხოვთ წინასწარ აცნობოთ ოფიცრებს. შესაძლებლობის შემთხვევაში ჩვენ უზრუნველვყოფთ ტრანსპორტირებას. ხოლო სხვა შემთხვევაში გთხოვთ სთხოვეთ თქვენს თანმხლებ პირს აღნიშნული უზრუნველყოს თავად.
 19. მას შემდეგ რაც საავამდყოფოში მოხვალთ, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ უცხოელი პაციენტების ჯანმრთელობის მაგიდასთან და მოითხოვოთ თარჯიმანი.
 20. 08:00 დან 18:00 საათამდე საავადმყოფოში შესაძლებელია თარჯიმნის მომსახურებით სარგებლობა. თარჯიმანი თქვენთან იქნება კონსულტაციებისა და სკრინინგების დროს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თარჯიმანი მუდამ თქვენ გვერდით ვერ იქნება სხვა პაციენტთა საჭიროებების გათვალისწინებით. ჩვენი თარჯიმნები და ოფიცრები ვერ დაგეხმარებიან საავადმყოფოს გარეთ. სამუშაო საათებს მიღმა ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ოფისებს სათაო შენობიდან.
 21. ტრანსპორტირება და თარგმნა დამატებითი მომსახურებაა. ჩვენი თარჯიმნები ან ტრანსპორტირების თანამშრომლები ვერ აიღებენ თანხას ან საჩუქრებს. გთხოვთ არ გადასცეთ მათ თანხა ან საჩუქარი, საკმარისი იქნება მხოლოდ „მადლობაც“.
 22. კონსულტაციებისას, გთხოვთ ექიმს ყველაფერი ჰკითხოთ. კითხვების წინასწარ მომზადება ამაში დაგეხმარებათ.
 23.  თუ ექიმი სისხლის ანალიზს, PET CT -ს და სხვა ანალიზს მოგთხოვთ, გთხოვთ ჰკითხეთ თარჯიმანს ანალიზამდე ან გამოკვლევამდე ან შემდეგ არსებული მოთხოვნების შესახებ, ასევე მათი ფასი.
 24. შეგახსენეთ, რომ ონლაინ კონსულტაციისას გაჟღერებული მოსაზრებები შესაძლოა უშუალო გასინჯვის შემდგომ შეიცვალოს. კონსულტაციის შემდეგ ექიმი მოგცემთ დანიშნულებას და საჭირო და ჩატარებული გამოკვლევებისა და ანალიზების ჩამონათვალს.
 25. მკურნალობის დასრულებისთანავე, ყველა სამედიცინო ჩანაწერი, რადილოგიური გამოსახულება, ინვოისები და სხვა სამედიცინო დოკუმენტაცია გადმოგეცემათ გაწერის მომენტში. იმ შემთხვევაში თუ რაიმე დოკუმენტი სრულად არ იქნა წარმოდგენილი გთხოვთ აცნობოთ თარჯიმანს სანამ ჯერ კიდევ საავადმყოფოში იქნებით.
 26. ყველა სამედიცინო დოკუმენტი გაიცემა თურქულად და საჭიროების შემთხვევაში ითარგმნება ინგლისურად. სამედიცინო ჩანაწერები ინგლისურის გარდა სხვა ენაზე არ გაიცემა.
 27. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბიოფსიის ნიმუშის პათოლოგიური ანალიზები გაიცემა 10 დღიდან 3 თვემდე ვადაში, ხოლო გენეტკური ანალიზის პასუხები გაიცემა 1-3 თვის ვადაში. გადაუდებელ შემთხვევებში, ექიმი ნიშნავს მკურნალობას წინასწარი დიაგნოზის შესაბამისად. შემდგომი მკურნალობა კი შეიცვლება პათოლოგიური ან გენეტიკური ანალიზის შედეგების შესაბამისად.
 28. თქვენ და თქვენს თანხმლებ პირს უფლება გაქვთ უარი თქვათ შემოთავაზებულ მკურნალობაზე. ამ შემთხვევაში თქვენ ან თქვენი წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას იღებთ, რასაც ხელმოწერით ადასტურებთ გაწერამდე.
 29. მკურნალობის შემდეგომი კონსულტაციის საჭიროებისას გთხოვთ აცნობოთ ჩვენს ოფიცერს, რათა დაყოვნების გარეშე დაიგეგმოს მკურნალობისა და მგზავრობის საკითხები.

მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ:

თქვენს დიაგნოსტირებასა და მკურნალობასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ჩატარდება Acıbadem-ის შენობაში. იმ შემთხვევაში თუკი მედიკამენტი, მასალა ან მომსახურება ჩვენს საავადმყოფოებში ხელმისაწვდომი არ არის, აღნიშნულ მედიკამენტთან, მასალასთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით ყველა სახის საკითხის ორგანიზება განხორციელდება საავადმყოფოს მიერ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აღნიშნულ საკითხებთან ან პირებთან დაგამისამართებენ Acıbadem Hospital-ის გარეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ Acıbadem-ის საავადმყოფოში შემდეგ ელფოსტაზე: international@acibadem.com ან Acıbadem-ის ოფიციალურ სატელეფონო ხაზზე +902165444664. თქვენი საჩივრები და კომენტარები მნიშვნელოვანია და განიხილება Acıbadem Healthcare Group-ის მიერ.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება