სარძევე ჯირკვლის 4D ულტრასონოგრაფია - ACIBADEM
მკერდის 4D ულტრასონოგრაფია

მკერდის 4D ულტრასონოგრაფია

უზრუნველყოფსახალგამოსახულებასმკერდისთითოეულიმონაკვეთისთვის

ABVS – Automatic Breast Volumetric Scanner არის ახალი ტექნოლოგიური მიღწევა მკერდის მამოგრაფიაში, ასევე მოიხსენიება როგორც მკერდის ულტრასონოგრაფია, მკერდის მოცულობითი ულტრასონოგრაფია ან 4 განზომილებიანი ულტრასონოგრაფია.

4 განზომილებიანი ულტრასონოგრაფიის ტექნიკა საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ მკერდის ვიზუალიზაცია სტანდარტული ექსპოზიციის პირობებში. კვალიფიციური ექიმი ახდენს მიღებული გამოსახულების შეფასებას სპეციალურ ეკრანზე. ეს ტექნიკა საშუალებას იძლევა გაკეთდეს მიღებული გამოსახულების ხელახლა შექმნა და ხელახალი გაზომვა ეკრანის ყველა მონაკვეთზე. ამ მეთოდით მინიმუმამდე მცირდება გამოსახულების შეცდომები და გამოირიცხება მკერდთან დაკავშირებული საეჭვო შემთხვევების „დაკარგვა“.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება