» CyberKnife მკურნალობა
CyberKnife მკურნალობა

CyberKnife მკურნალობა

CyberKnife (კიბერდანა) არის მოწინავე ტექნოლოგია არაინვაზიური, უმტკივნეულო რადიოქირურგიისთვის, რომელიც სხეულის ნებისმიერ წერტილში გთავაზობთ ქვემილიმეტრულ სიზუსტეს კიბოს მკურნალობისას.

რა არის CyberKnife?

ტექნოლოგია CyberKnife –  ეს არის მოწინავე ხაზოვანი ამაჩქარებელი (LINAC), რომელიც შექმნილია კიბოს სამკურნალოდ. ამ მეთოდის მეშვეობით შესაძლებელია როგორც ავთვისებიანი, ისე კეთილთვისებიანი სიმსივნეების და მრავალი სხვა დაავადების მკურნალობა, ისეთ შემთხვევებში როდესაც რადიაციული თერაპია მიზანშეწონილად ითვლება. CyberKnife შედგება 140 კგ წონის ხაზოვანი ამაჩქარებლისგან, რომელიც აწარმოებს 6 MV რენტგენის გამოსხივებას, განლაგებულია სამრეწველო რობოტზე, რომელსაც აქვს 6 სახსარი და რობოტიანი პაციენტის დივანისგან, რომელსაც შეუძლია მოძრაობა ექვსი მიმართულებით. სამკურნალო მოწყობილობა პაციენტს ისე ატრიალებს, თითქოს ის ცეკვავს კომპიუტერით კონტროლირებადი რობოტული ტექნოლოგიის გამოყენებით და გამოსხივებას ასობით კუთხიდან მიმართავს. რობოტს აქვს  0,2 მმ მგრძნობელობა. ამ სისტემით თავის ტვინში და მთელ სხეულში სიმსივნური უბნების მკურნალობა შესაძლებელია რადიაციის მაღალი დოზებით. ამ დროს ნორმალური ქსოვილები მაქსიმალურად დაცულია რადიაციის ზემოქმედებისგან.

როგორ მუშაობს CyberKnife?

CyberKnife გამოიყენება პაციენტზე პლასტიკური ნიღბის ან სხეულის იმობილიზატორის დაყენებით ქირურგიული პროცედურის გარეშე. მკურნალობის დროს პაციენტი მოთავსებულია რობოტით მართულ მაგიდაზე, რომელსაც შეუძლია 6 განზომილებიანი მოძრაობა. გამოსახულების გადაღების სისტემა აკონტროლებს სიმსივნის მდებარეობას და აკონტროლებს პაციენტის მოძრაობებს საჭიროების შემთხვევაში პოზიციის შესაცვლელად. ის ხელს უწყობს ფილტვების და ღვიძლის სიმსივნეების უსაფრთხო მკურნალობას, რომლებიც სუნთქვასთან ერთად იცვლიან მდგოარეობას. მკურნალობის დროს პაციენტებს არ უწევთ სუნთქვის შეკავება ან რეგულარულად სუნთქვა. სისტემა ადარებს მკურნალობამდე გადაღებული კომპიუტერული ტომოგრაფიის და მაგნიტურ-რეზონანსულ სურათებს და მკურნალობის დროს გადაღებულ მყისიერ სურათებს. სიმსივნის დაფიქსირებული კოორდინატები მყისიერად ფასდება კომპიუტერის დახმარებით და შესაბამსად რეგულირდება რადიაციის დოზა. ამიტომ პაციენტის მცირე მოძრაობები მკურნალობაზე გავლენას არ ახდენს. მიწოდებული რადიაციული დოზა შემოიფარგლება სიმსივნი ლოკალიზაციით და აქედან გამომდინარე მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილის დაზიანება მცირდება მინიმუმამდე. პროცედურის ეფექტი თანდათან ძლიერდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და სიმსივნე მცირდება.

სტერეოტაქტიკური აბლაციური რადიოთერაპია (SABR)

CyberKnife-ს შეუძლია ჩაატაროს სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგია (SRS) და სტერეოტაქტიკური აბლაციური რადიოთერაპია (SABR). SRS არის ქირურგიის ალტერნატივა, რომელიც გულისხმობს მკურნალობას ჭრილობის გარეშე. ამის ნაცვლად, ის იყენებს რადიაციის ფოკუსირებულ სხივებს კიბოს ქსოვილების ქირურგიული სიზუსტით სამკურნალოდ. პროცედურის მიზანია  ერთ სესიაზე დასხივების მაღალი დოზების მეშვეობით სიმსივნის სრული განადგურება. როდესაც ეს მკურნალობა ტარდება ერთზე მეტი სესიის განმავლობაში (ჩვეულებრივ 3-5 სესიაზე), მას უწოდებენ სტერეოტაქტიკურ რადიოთერაპიას (SRT). გამა დანისგან განსხვავებით, რომელიც შექმნილია უმთავრესად თავის ტვინის დაზიანებების დროს რადიოქირურგიიული პროცედურის  შესასრულებლად, Cyberknife-ი მეშვეობით შესაძლებელია მკურნალობის ჩატარება სხეულის ნებისმიერ წერტილში. ამას ჩვეულებრივ უწოდებენ სხეულის სტერეოტაქტიკურ რადიოთერაპიას (SBRT) ან სტერეოტაქტიკურ აბლატიურ რადიოთერაპიას (SABR). SABR მაღალი დოზები გამოიყენება სამიზნე უბნებზე უკიდურესი სიზუსტით, რაც მინიმალურ ზიანს აყენებს მიმდებარე ჯანსაღ ქსოვილებს.

CyberKnife-ის უპირატესობები

სუბ-მილიმეტრული სიზუსტე. სისტემა სამკურნალო პროცედურას ახორციელებს მილიმეტრამდე მგრძნობელობით, რაც მინიმუმამდე ამცირებს ჯანსაღი ქსოვილის დაზიანებას.

მთლიანი სხეულის დაფარვა. CyberKnife იძლევა სიმსივნეების ან დაზიანებების მკურნალობის საშუალებას  მთელ სხეულში.

ოპერაციის ალტერნატივა. CyberKnife განსაკუთრებით გამოიყენება მრავალი ისეთი სიმსივნის დროს, რომელიც საჭიროებს კომპლექსურ ქირურგიულ ჩარევას და იმ სიმსივნეების სამკურნალოდ, რომელთა ამოღებაც შეუძლებელია ქირურგიულად.

მოძრაობის სინქრონიზაცია. CyberKnife აკონტროლებს პაციენტის სუნთქვას და სიმსივნის მოძრაობებს, აკეთებს მგრძნობიარე კორექციას და შესაბამისად მიმართავს რადიაციას.

სწრაფი მკურნალობა. როგორც წესი, რადიაციული მკურნალობა გამოიყენება 1-დან 5 სესიამდე.

უმტკივნეულო მკურნალობა. CyberKnife რადიოქირურგიის სისტემის მიერ ჩატარებული რადიაციული მკურნალობა უმტკივნეულოა, ამიტომ ეს პროცედურა არ საჭიროებს ანესთეზიას.

ამბულატორიული მკურნალობა. CyberKnife მკურნალობა მნიშვნელოვნად ამცირებს გართულებების რისკს და აღდგენის ხანგრძლივ პერიოდს, რომელიც როგორც წესი ტრადიციულ ქირურგიულ ოპერაციებთან არის დაკავშირებული. მკურნალობის შემდეგ, პაციენტების უმეტესობას შეუძლია დაბრუნდეს სახლში და განაახლოს რეგულარული საქმიანობა.

კიბერდანით კიბოს მკურნალობა

CyberKnife შეიძლება გამოყენებულ იქნას კიბოს სამკურნალოდ სხეულის ნებისმიერ წერტილში, როდესაც ნაჩვენებია სხივური თერაპია. სასურველია ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეების, მეტასტაზების, არტერიოვენური მალფორმაციების და ზოგიერთი ფუნქციური დაავადების სამკურნალოდ. თუმცა, პაციენტებმა უნდა მიმართონ ექიმს, რათა დადგინდეს, არის თუ არა ეს მკურნალობა მათთვის სწორი.

დაავადებები, რომელსაც CyberKnife მკურნალობს, მოიცავს:

 • თავის ტვინის პირველადი და მეტასტაზური სიმსივნეები;
 • თავისა და კისრის კიბო;
 • ხერხემლის სიმსივნეები;
 • რბილი ქსოვილების სიმსივნეები (ფილტვის კიბო, თირკმლის კიბო, ღვიძლის კიბო, პანკრეასის კიბო);
 • აკუსტიკური ნეირომები;
 • მენინგიომა და თავის ქალას ფუძის სიმსივნეები;
 • ჰიპოფიზის სიმსივნეები;
 • თვალის სიმსივნეები;
 • მორეციდივე და ნარჩენი სიმსივნეები;
 • არტერიოვენური მალფორმაციები (AVMs);
 • ფუნქციური დარღვევები, როგორიცაა ტრიგემინალური ნევრალგია
 • პროსტატის კიბო და ა.შ.

ამ მეთოდის უსაფრთხოდ გამოყენება შესაძლებელია იმ პაციენტებში, რომლებმაც ადრე გადიოდნენ რადიოთერაპიას, მაგრამ დაავადება განმეორდა იმავე ზონაში.

კიბერდანა პროსტატის კიბოს მკურნალობაში

CyberKnife მკურნალობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც პირველი რიგის სამკურნალო არჩევანი ადრეული სტადიის, დაბალი რისკის ან საშუალო რისკის პროსტატის კიბოსთვის. პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ პროსტატის კიბო, ეს მეთოდი შეიძლება დაეხმაროს დაავადების პროგრესირების შენელებაში. ქირურგია და რადიოთერაპია პროსტატის კიბოს მკურნალობის ფართოდ გავრცელებული მეთოდებია. CyberKnife ისევე ეფექტურია როგორც ქირურგიული მეთოდი და უფრო ზუსტია ვიდრე ჩვეულებრივი სხივური თერაპია. კლინიკური მონაცემების მიხედვით, SBRT მეთოდით პროსტატის მკურნალობა იძლევა შესანიშნავ მაჩვენებლებს მკურნალობის შემდგომი ხუთი წლის განმავლობაში ურეციდივო გადარჩენადობის კუთხით. გარდა ამისა, ის არაინვაზიური, უმტკივნეულო და მოსახერხებელია პაციენტებისთვის. პროსტატის კიბოს CyberKnife მკურნალობა ჩვეულებრივ სრულდება 4-5 სესიაში 1-2 კვირის განმავლობაში, ხოლო ტრადიციული რადიოთერაპია 8-10 კვირას საჭიროებს.

CyberKnife-ის გვერდითი ეფექტები

თავისი სპეციფიკური მახასიათებლების გამო, CyberKnife ჩვეულებრივ იწვევს ნაკლებ და მსუბუქ გვერდით მოვლენებს სტანდარტულ რადიოთერაპიასთან შედარებით. უმეტეს პაციენტში მას თან ახლავს ძალიან ცოტა გვერდითი მოვლენა  ან საერთოდ არაინაირი. თუმცა, ისევე, როგორც ნებისმიერი რადიაციული მკურნალობა, Cyberknife-ს მეთოდს თან ახლავს გარკვეული პოტენციური რისკი. ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს თითოეული პაციენტისთვის, სიმსივნის ტიპის, ლოკალიზაციის, მკურნალობის დოზისა და ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის მიხედვით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება დროებით შეინიშნოს დაღლილობა, კანის გაღიზიანება, გულისრევა და ღებინება. ზოგიერთ პაციენტს შეიძლება ასევე შეექმნას სპეციფიკური პრობლემები ნამკურნალევი უბნის მიხედვით. პოტენციური გვერდითი მოვლენები და ის თუ როგორ შეიძლება მათი მართვა, დეტალურად უნდა იყოს განხილული ექიმთან პროცედურის დაწყებამდე.

რატომ უნდა აირჩიოთ აჯიბადემი?

საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტიზა კიბოს მკურნალობაში. პაციენტები 40+ ქვეყნიდან მოდიან აჯიბადემის ონკოლოგიურ ცენტრებში კიბოს სამკურნალოდ. მოწინავე ტექნოლოგია, წამყვანი სამედიცინო პროფესიონალები და მულტიდისციპლინური მიდგომა არის ჩვენი საუკეთესო ინსტრუმენტი კიბოს წინააღმდეგ.

მკურნალობის სხვადასხვა ვარიანტები. რადიაციული ონკოლოგია სწრაფად ვითარდება სიმსივნით დაავადებულთათვის უმაღლესი უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. აჯიბადემში ჩვენ გვაქვს უახლესი მოწყობილობები და მკურნალობის სხვადასხვა არჩევანი, რათა უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენს ექიმებს შეეძლოთ შეარჩიონ ყველაზე შესაფერისი გამოსავალი თითოეული პაციენტისთვის.

ყოვლისმომცველი მომსახურება საერთაშორისო პაციენტებისთვის. ჩვენი საერთაშორისო პაციენტთა ცენტრი გთავაზობთ “360 გრადუსიან” მომსახურებას ჩვენი უცხოელი პაციენტების მოხერხებულობისთვის, აჯიბადემში მკურნალობის დანიშვნიდან დაწყებული მოგზაურობისა და დაბინავების დეტალებში დახმარებამდე.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება