CyberKnife-ი - ACIBADEM Healthcare Group
CyberKnife მკურნალობა

CyberKnife მკურნალობა

CyberKnife-ი წარმოადგენს არაინვაზიურ, უმტკივნეულო რადიოქირურგიის უახლეს ტექნოლოგიას, რომელიც მილიმეტრული სიზუსტის განაკვეთით მკურნალობს ორგანიზმში ნებისმიერ ადგილას არსებულ სიმსივნეს.

რა არის CyberKnife-ი?

CyberKnife-ი უახლესი ლინეარული აქსელერატორია, რომელიც სიმსივნის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი გამოიყენება ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეებისა და იმ სხვა დაავადებებების სამკურნალოდ, რომლებთანაც რადიოთერაპია გამოიყენება.  CyberKnife-ი შედგება 140 კილოგრამიანი ლინეარული აქსელერატორისგან, რომელიც აწარმოებს 6 MV რენტგენის სხივებს, აპარატი ეყრდნობა ინდუსტრიულ რობოტს, რომელსაც 6 სახსარი აქვს და რობოტულ პაციენტის საწოლს, რომელი 6 მიმართულებით მოძრაობს. სამკურნალო მოწყობილობა პაციენტს კომპიუტერით კონტროლირებადი რობოტული ტექნოლოგიის მეშვეობით აბრუნებს და ასობით კუთხიდან ასხივებს რადიაციას. რობოტს 0.2 მმ დონის მგრძნობელობა გააჩნია. აღნიშული სისტემის გამოყენებით ხდება თავის ტვინში და მთელს სხეულში არსებული სიმსივნური არეალების მკურნალობა რადიაციის მაღალი დოზის მეშევობით. ჯანმრთელი ქსოვილები კი რადიაციისგან კარგადაა დაცული.

როგორ მუშაობს CyberKnife-ი?

CyberKnife -ის გამოყენებისას პაციენტის უძრავობის შესანაღჩუნებლად იგი პლასტიკის ნიღბის ან სხეულის შემაკავებელი გამოიყენება, რაც ტავის მხრივ ქირურგიულ ჩარევას არ გულისმობს. მკურნალობის პროცესში, პაციენტი მოთავსებულია რობოტის მიერ კონტროლირებად მაგიდაზე, რომელიც 6  მიმართულებით მოძრაობს. გამოსახულების გადამღები სისტემა მიაკვლევს სიმსივნის ადგილმდებარეობას და პაციენტის მოძრაობას აკვირდება, საჭიროების შემთხვევაში კი უთითებს პოზიციონირების შეცვლას.  ეს განსაკუთრებით საგულისხმოა ფილტვებისა და ღვიძლის სიმსივნეების უსაფრთხო მკურნალობისათვის, ვინაიდან ამ შემთხვევებში მოძრაობა პაციენტის სუნთქვითაა განპირობებული.  მკურნაობის პროცესში პაციენტებს არ მოეთხოვებათ სუნთქვის არც შეკავება და არ რეგულარულად სუნთქვა. სისტემა მკრნალობამდე გადაღებულ კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და მაგნიტურ რეზონანსულ სურათებს მყისიერად ადარებს უშუალოდამ მკურნალობის პროცესში გადაღებულ სურათებს. სიმსივნის მდებარეობის მიღებული კოორდინატები კომპიუტერის დახმარებით დაუყოვნებლივ ფასდება და შესაბამისად ხდება რადიაციის დოზის კორექტირება. ამრიგად, პაციენტის უმნიშვნელო მოძრაპბები მკურნალობას ხელს არ უშლის. მიღებული რადიაციის დოზა ვრცელდება მხოლოდ სიმსივნეზე, ხოლო მის გარშემო ჯანმრთელი ქსოვილების დაზიანების რისკი მინიმალურია. პროცედურის შედეგები ეტაპობრივად გამოიკვეთება, როდესაც სიმსივნე მოცულობაში შემცირდება.

სტერეტაქტიკური აბლატიური რადიოტერაპია

CyberKnife-ის საშუალებით შესაძლებელია სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგიის (SRS) და სტერეოტაქტიკური აბლატიური რადიოთერაპიის (SABR) ჩატარება. SRS-ი ქირურგიის ალტერნატივას წარმოადგენს და არაივაზიური მეთოდია. ქირურგის ნაცვლად ამ დროს სიმსივნის ქირურგიული სიზუსტით სამკურნალოდ ფოკუსირებული რადიაციული სხივები გამოიყენება. აღნიშნული პროცედურის მიზანია რადიაციის მაღალი დოზის გამოყეებით ერთი სესიის განმავლობაში სიმსივნის დესტრუქცია. როდესაც მოცემული პროცედურა ერთ სესიაზე მეტ ხანს გრძელდება (3-5 სესია), სახეზე გვაქვს სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია. Gamma Knife-ის პროცედურისგან განსხვავებით, რომელიც ძირითადად თავის ტვინის დაზიანებების რადიოქირურგიული მეთოდით სამკურნალოდ გამოიყენება, CyberKnife-ით მკურნალობა შესაძებელია სხეულის ნებისიერ ადგილას. აღნიშულ პროცესს სტერეოტაქტიკური სხეულის რადიოთერაპია  (SBRT) იგივე SABR-ი ეწოდება. SABR-ი სამიზნე უბენებზე მაღალი დოზის რადიაციას უკიდურესი სიზუსტით იყენებს, ხოლო გარშემო არსებული ჯანმრთელი ქსოვილების დაზიანება მინიმალურია.

CyberKnife-ის უპირატესობები

 • მილიმეტრული სიზუსტის განაკევეთი. სისტემა პროცედურას მილიმეტრამდე სიზისტით ატარებს, რაც ჯანმრთელი ქსოვილების მინიმალურ დაზიანებას განაპირბებს.
 • პროცედურის ჩატარება მთლიან სხეულზეა შესაძლებელი. CyberKnife-ი საშუალებას გვაძლევს სიმსივნეებს და დაზიანებებს მთელი სხეულის მასშტაბით ვუმკურნალოთ.
 • ქირურგიის ალტერნატივა. CyberKnife-ი განსაკუთრებით ეფექტიანია ერტზე მეტი სიმსივნის არსებობის შემთხვევაში, როდესაც კომპლექსური ქირურგიული ოპერაცია მოითხოვება ან ისეთ როდესაც სიმსივნის ქირურგიული მკურნალობა დაშვებული არ არის.
 • მოძრაობის სინქრონიზაცია. CyberKnife-ი აკონტროლებს პაციენტის სუნთქვას და სიმსივნის მოძრაობას, რის მიხედვითაც აკორექტირებს გამოსაყენებელი რადიაციის დოზას.
 • მკურნალობის ხანმოკლე ციკლი. ჩვეულებრივ, რადიაციული მკურნალობა ერთიდან ხუთ სესიამდე გრძელდება.
 • უმტკივნეულო მკურნალობა. CyberKnife-ის რადიოქირურგიული სისტემის მეშვეობით ჩატარებულ რადიაციულ მკურნალობას ტკივილი არ ახასიათებს. ამ პროცესში არ მოითხოვება ანესთეზია.
 • ამბულატორიული მკურნალობა. CyberKnife-ით მკურნალობა მეტწილად ამცირებს გართულებების რისკსა და გამოჯანმრთელების დროს, რაც როგორც წესი ახასიათებს ტრადიციულ ქირურგიულ ოპერაციას. მკურნალობსი შემდეგ, პაციენტების უმრავლესობა სახლში ბრუნდება და აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრებას.

CyberKnife-ით სიმსივნის მკურნალობა

CyberKnife-ი გამოიყენება სხეულის ნებისმიერ ადგილას არსებული სიმსივნის სამკურნალოდ, თუკი რადიაციული თერაპია დაშვებულია. აღნიშული პროცედურა  უფრო ხშირად ინიშნება ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეების, მეტასტაზების, არტერიოვენური მალფორმაციებისა და ზოგიერთი ფუნქციონალური დაავადების სამკურნალოდ. თუმცა ყოველ შემთხვევაში მკურნალობის შერჩევამდე პაციენტებმა კონსულტაცია უნდა გაიარონ ექიმთან.

CyberKnife-ი გამოიყენება, მათ შორის შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ:

 • თავის ტვინის პირველადი და მეტასტაზური სიმსივნეები
 • თავისა და კისრის სიმსივნე
 • ხერხემლისა და მალების სიმსივნეები
 • რბილი ქსოვილების სიმსივნეები (ფილტვის, თირკმელების, ღვიძლის და პანკრეასის სიმსივნეები)
 • აკუსტიკური ნეირომები
 • მენინგიომა და თავის ქალა-ფუძის სიმსივნეები
 • ჰიპოფიზის სიმსივნეები
 • თვალის სიმსივნე
 • რეციდიული და ნარჩენი სიმსივნეები
 • არტერიოვენური მალფორმაციები
 • ფუნქციური დარღვევები, როგორიცაა სანწვერა ნერვის ნევრალგია
 • •პროსტატის სიმსივნე

აღნიშნული მეთოდი უსაფრთხოა იმ პაციენტთათვის, რომლებსაც უკვე ჩატარებული აქვს რადიოთერაპია იმ დაავადების სამკურნალოდ, რომელიც რეციდივის სახით დაბრუნდა იმავე ადგილას.

CyberKnife-ი პროსტატის სიმსივნის შემთხვევაში

CyberKnife-ით მკურნალობა შესაძლებელია ადრეული სტადიის ან საშუალო ან დაბალი რისკის პროსტატის სიმსივნის შემთხვევაში. პროსტატის სიმსივნის გვიანი სტადიის მქონე პაციენტებისათვის კი ამ მეთოდით შესაძლებელია დაავადების პროგრესირების შენელება. პროსტატის სიმსივნის შემთხვევაში, ზოგადად რადიოთერაპია და ქირურგიული ოპერაცია ტრადიციულ მეთოდებს წარმოადგენს. CyberKnife-ი კი ისეთივე შედეგიანია, როგორც ქირურგია და უფრო მეტი სიზუსტე გააჩნია, ვიდრე ტრადიციულ რადიაციულ თერაპიას. კლინიკური მონაცემების მიხედვით, SBRT-ით პროსტატის სიმსივნის მკურნალობის შედეგად მკურნალობის შემდეგ 5 წლის განმავლობაში დაავადების გარეშე სიცოცხლის უნარინობის მაჩვენებლები არსებობს.გარდა ამისა, იგი არინავაზიური, უმტკივნეულო და პაციენტისათვის მოსახერხებელი პროცედურაა.  CyberKnife-ით მკურნალობა პროსტატის სიმსივნის შემთხვევაში 4-5 სესიის განმავლობაში 1-2 კვირის მანძილზე გრძელდება, ტრადიციული რადიოთერაპიას კი 8-10 კვირა სჭირდება.

CyberKnife-ის გვერდითი მოვლენები

თავისი უნიკალური მახასიათებლების გათვალისწინებით CyberKnife-ი სტანდარტულ რადიოტერაპიასთან შედარებით, როგორც წესი უფრო ნაკლებ  ან საშუალო სიმწვავის გვერდით მოვლენებს იწვევს. პაციენტების უმრავლესობაში გვერდითი მოვლენები საერთოდ არ ფიქსირდება. თუმცა ისევე როგორც ნებისმიერი რადიაციული მკურნალობის დროს, CyberKnife-ის შემთხვევაშიც გარკვეული რისკები არსებობს. აღნიშული დამოკიდებულია ინდივიდუალურად პაციენტზე, მისი სიმსივნის ტიპსა და ადგილმდებარეობაზე, მკურნალობის დოზაზე და ჯანრთელობის ზოგად მდგოარეობაზე.  ზოგ შემთხვევაში ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში აღინიშნება სისუსტე, კანის გაღიზიანება, გულის რევის შეგრძნება და ღებინება. ზოგიერთი პაციენტის შემთხვევაში ასევე შესაძლოა სხვა სახის პრობლემებიც განვითარდეს, რაც დამოკიდებულია სამკურნალო ადგილის მდებარეობაზე. ჩვენი ექიმები პროცედურის დაწყებამდე პაციენტთან განიხილავენ პოტენციურ გვერდით მოვლენებს და მათ მართვის გეგმას.

რატომ უნდა ავირჩიოთ Acibadem?

 • სიმსივნის მკურნალობაში საერთაშორისოდ აღიარებული ექსპერტები. პაციენტები 40-ზე მეტი ქვეყნიდან მკურნალობენ Acibadem-ის ონკოლოგიის ცენტრებში.უახლესი ტექნოლოგიები, სამედიცინო სფეროს წამყვანი პროფესიონლები და მულტიდისციპლინური მიდგომა არის ის რასაც სიმსივნესთან ბრძოლაში ვიყენებთ.
 • სამკურნალო საშუალებების მრავალფეროვნება. პაციენტების უსაფრთხოების და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად რადიაციული ონკოლოგია სწრაფად ვითარდება. Acibadem-ში უახლესი აპარატურა და სამკურნალო საშუალებები გვაქვს, რატა ჩვენმა ექიმებმა ყოველი პაციენტისათვის იდივიდუალურად საუკეთესო ვარიანტში შეარჩიონ.
 • უცხოელი პაციენტებისათვის მრავალმხრივი მოსახურება. ჩვენი უცხოელი პაციენტების ცენტრი უზრუნველყოფს 360 გრადუსიან მომსახურებას, ჩვენი უცხოელი პაციენტების კომფორტისათვის, აღნიშნული მოიცავს სამკურნალო პროცედურებზე ჩაწერასა და მგზავრობისა და საცხოვრებლის საკითხების მოგვარებას.

რა ტიპის სიმსივნეების მკურნალობაა შესაძლებელი CyberKnife-ის მეშვეობით?

CyberKnife-ი სტერეოსტაქტიკური რადიოქირურგიული აპარატია, რომელიც სიმსივნის სამკურნალოდ გამოიყურება. იგი გამოიყენება როგორც პირველადი ასევე მეტასტაზური სიმსივნეების სამკურნალოდ. პირველადი სიმსივნე გულისხმობს სიმსივნეს, რომელიც ორგანოს ან ქსოვილს აქვს. იგი ორგანოს ან  ქსოვილის უჯრედებიდან წარმოიქმნება. მეორადი (მეტასტაზური) სიმსივნე კი  ვითარდება სიმსივნური უჯრედების სხავ ორგანოებში გავრცელებით. CyberKnife-ით მკურნალობა გამოიყენება როგორც ავთვისებიანი, ასევე კეთილთვისებიანი სიმსივნის ტიპების შემთხვევაში. გარდა ამისა, რადიაციული ონკოლოგები CyberKnife-ით მკურნალობას, იმ შემთხვევაშიც იყენებენ თუ სიმსივნე რეციდიულია. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება თავის ტვინის, ფილტვების, პროსტატის, ღვიძლის, პანკრეასის, თირკმელების, სარძევე ჯირკვლის, საკვერცხეების, ხერხემლის, ზურგის ტვინის და თავისა და კისრის სიმსივნეების შემთხვევაშიც.  CyberKnife-ი ბევრად უფრო ეფექტიანია, ლოკალიზებული სიმსივნეების შემთხვევაში, და იმ პაციენტებში რომლებსაც მცირე რაოდენობის მეტასტაზები აქვს.

თავის თვინი ერთ-ერთი ძირითადი უბანია, რომელტანაც CyberKnife-ი გამოიყენება. აღნიშული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის სიმსივნის, კერძოდ კი შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ: ასტროციტომები, გლიომები, თავის ქალა-ფუძის სიმსივნეები, მენინგიომა, შვანომა, ჰიპოფიზის ადენომა და თავის ტვინის მეტასტაზები. სიმსივნის ზომის, მდებარეობისა და ტიპის მიხედვით ექიმები წყვეტენ გამოიყენონ თუ არა CyberKnife-ით მკურნალობა. Acibadem-ის ტავის ტვინთან დაკავშირებული საბჭოები აფასებენ პაციენტების მდგომარეობას და იღებენ გადაწყევტილებას მკურნელობის საუკეთესო მეთოდის შესახებ.

CyberKnife-ი როგორც წესი ინიშნება, ლოკალიზებული პროსტატის სიმსივნის სამკურნალოდ. მრავალი წლის მანძლზე პროსტატის სიმსივნის სამკურნალოდ რადიოთერაპია გამოიყენებოდა. ტრადიციული რადიაციული თერაპია სიმსივნის დესტრუქციას ახდენს 2 თვის მანძლზე ჩატარებული 30-ზე მეტი სესიის შემდეგ, რაც პაციენტებისათვის ხანგრძივი და დამღლელი პროცედურა იყო. თუცა ახლა უკვე CyberKnife-ის მეშვეობით მკურნალობა სულ რაღაც 2 კვირის მანძლზე 5 სესისაზე ნაკლებ დროში სრულდება. ამჟამად უკვე 20 000-ზე მეტი პროსტატის მქონე პაციენტმა ჩაიტარა მკურნალობა CyberKnife-ის საშუალებით.

რას უნდა ველოდოთ CyberKnife-ით მკურნალობის შემდეგომ?

თქვენი კონკრეტული დიაგნოზის შესაბამისი მკურნალობა დაინიშნება Acibadem-ის სიმსივნესთან დაკავშირებული საბჭოს მიერ. სიმსივნის საბჭო წარმოადგენს მულტიდისციპლინურ გუნს, რომელიც შედგება ქირურგების, სამედიცინო ონკოლოგების, რადიაციული ონკოლოგების, რადიოლოგების, ბირთვული მედიცინის სპეციალისტების და პათოლოგებისგან, რომლებიც რეგულარულად იკრიბებიან საბჭოს შეხვედრებზე, რათა შეაფასონ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც პაციენტის მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას. ამის შემდეგ, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას მკურნალობის საუკეთესო დანიშნულების შესახებ.

იმ შემთხვევაში თუ CyberKnife-ი თქვენთვის საუკეთესო არჩევანია რადიაციული ონკოლოგების გუნდი დაგეგმავს თქვენს სამკურნალო დანიშნულებას ეტაპობრივად. მას შემდეგ რაც მაღალი რეზოლუციის CT სკანირება ცაგიტარდებათ, გამოსახულება გადაეცემა CyberKnife-ის სისტემას. რადიაციული ონკოლოგები გამოიკველევენ ზომას, ფორმასა და სიმსივნის ადგილმდებარეობას. შემდგომ კი რადიაციული სხივების ფრომირება ხდება და ინიშება შესაბამისი დოზა, შემდეგ კი განისაზღვრება აუცილებელი სესიების რაოდენობა.

CyberKnife-ით მკურნალობის პროცესში, Acibadem-ის მიზანია სიმსივნიკენ მიემართოს მაღალი დოზის და ზუსტად ტარგეტირებული რადიაციული სხივები. როდესაც სიმსივნის დესტრუქცია ხდება, ჯანმრთელი ქსოვილები დაუზიანებელი რჩება. მკურალობის სრული პროცესი არ აღემატება 5 სესიას. ყოველი სესიის ხანგრძლივობა მერყეობს 30-60 წუთს შორის. CyberKnife-ით მკურნალობა უმტკივნეულო და არაინვაზიურია. მკურნალობის პორცესში, პაციენტი მოთავსებულია კონფორტულად სამკურნალო მაგიდაზე ანესთეზიის გარეშე. CyberKnife-ს რობოტული მკლავი აქვს რომელიც, რომელიც რადიაციას ასხივებს. აღნიშული რობოტული მკლავი მოძრაობს და იხრება პაციენტის გარშემო რადიაციის სხვადასხვა კუთხიდან მისაწოდებლად. CyberKnife-ი ამბულატორიული პროცედურაა და სამკურნალო სესიის შემდეგ პაციენტი საავადმყოფოს ტოვებს. ყველა სესია ჯამში 1-2 კვირა გრძელდება და მას შემდე როგორც კი დასრულდება მკურნალობის შედეგების დასადგენად ექიები ნიშავენ სკანირებას.

რა არის CyberKnife-ის უპირატესობები?

მკურნალობის შემდეგ პაციენტები როგორც წესი ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდებიან. რადიოტერაპიას, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე გვერდითი მოვლენები როგორც წესი ახასიათებს, თუმცა უპირატესობებისა და საწინააღმდეგო ჩვენებების შეფასებიბსას, უპირატესობები ცალსახად აჭარბებს. გვერდითი მოვლენები მოსალოდნელია, როგორც უშუალოდ რადიოთერაპიის დროს, ასევე მას შემდეგ. Acibadem-ის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი აღჭურვილია ისეთი უახლესი ტექნოლოგიებით, როგორიცაა CyberKnife-ი, MRIdian-ი და ETHOS-ი, რომლებიც სიმსივნეს ზუსტად ტარგეტირებულ რადიაციულ სხივებს აწვდიან, რაც ნიშნავს, რომ ჯანმრთელი ორგანოები და ქსოვილები დაცული არიან რადიაციისგან. ამგვარად გევრდითი მოვლენების გავლენა მინიმალურია.

CyberKnife-ით მკურნალობის ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენებია სისუსტე, გულის რევის შეგრძნება და კანის გაღიზიანება. გევრდითი მოვლენები ხანმოკლე დროში გაივლის. CyberKnife-ის პოტენციური გვერდითი მოვლენები დამოკიდებულია სამკურნალოდ მიმართულ არეალზე. მაგალითისათვის, თუკი პაციენტს პროსტატის სიმსივნე აქვს და CyberKnife-ით მკურნალობს, მას შესაძლოა გახშირებული ჰქონდეს შარდვა და შარდვის მოთხოვნილება, ახასიატებდეს შარდის სუსტი ნაკადი და შარდვის დაწყების სირთულეს განიცდიდეს. აღნიშული გვერდითი მოვლენები, როგორც წესი არ არის მწვავე ან მუდმივი და მკურნალობის დასრულებასთან ერთად გაივლის.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება