» ციფრული სუბსტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA)
ციფრული სუბსტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA)

ციფრული სუბსტრაქციული ანგიოგრაფია (DSA)

DSA საშუალებას იძლევა სპეციალური ტექნიკის საშუალებით მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში არსებული ყველა ვენის ვიზუალიზაცია. სპეციალური Vazo CT მეთოდის დახმარებით აპარატს შეუძლია ვენებში მცირე რაოდენობის კონტრასტული ნივთიერების შეყვანით (არტერიებში მოხვედრის გარეშე) მოახდინოს ყველაზე თხელი ვენების ვიზუალიზაციაც. ამრიგად, რისკი, რომელიც კონტრასტულმა ნივთიერებამ შეიძლება გამოიწვიოს მინიმუმამდეა დაყვანილი.

DSA გამოიყენება როგორც დიაგნოსტირების, ისე მკურნალობის შემთხვევაში. კათეტერის საშუალებით, რომელიც არ საჭიროებს ოპერაციას, მკურნალობენ შევიწროებას, ანევრიზმებს, მალფორმაციებს – ფისტულა (დაავადებული ვენები და არტერიები) თავის ტვინში, მუცლის ღრუში, კანზე, მკლავებსა და ფეხებში და მთელ სხეულში. ოპერაციამდე ხდება პაციენტების ვენების შესწავლა, რათა მოხდეს ოპერაციის დროს სისხლდენასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება