მთლიანი სხეულის MRI - ACIBADEM
მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია

მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია

სიმსივნურიმასებისადრეულიდიაგნოზის მოწინავეტექნოლოგია

მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია არის დღეს არსებული მაგნიტურ-რეზონანსული ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკური აპარატი. ის საშუალებას იძლევა 45 წუთში გაკეთდეს სხეულის სრული სკანირება. მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია ხელს უწყობს საეჭვო მასების ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენას, სანამ დაავადების სიმპტომები გამოვლინდება.

საეჭვო დაავადებების დიაგნოსტიკის გარდა, მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია გამოიყენება ზოგადი შემოწმების მიზნითაც. მისი გამოყენება რეკომენდირებულია ძუძუს, პროსტატის და კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეების სკრინინგის კლასიკურ მეთოდებთან ერთად. მთლიანი სხეულის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიის დროს პაციენტი არ ექვემდებარება დასხივებას. რუტინული სკრინინგის პროცესებისგან განსხვავებით, ეს ტექნიკა არ მოითხოვს პაციენტისთვის ინტრავენურ კონტრასტულ ინიექციას.  

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება