» გამა დანა ICON
გამა დანა ICON

გამა დანა ICON

გამა დანა ICON (Gamma Knife Icon) წარმოადგენს Leksell გამა დანის (Leksell Gamma Knife) მეექვსე თაობას, რომელიც უკვე 60 წელზე მეტს ითვლის. ის არის ყველაზე ზუსტი, ყველაზე მოქნილი და ყველაზე უსაფრთხო Leksell Gamma Knife მოდელებს შორის.

რაარისგამა დანა?

გამა დანა არის სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიალური რენტგენოთერაპიის ერთ-ერთი ტექნიკა, რომელიც როგორც სხივური თერაპიის ნაწილი გამოიყენება თავის ტვინის სიმსივნეების და თავის ტვინის სხვა დარღვევების მკურნალობისას. ერთ სეანსზე გამა დანით სამიზნე ქსოვილები დასხივების ძალიან მაღალ დოზას იღებენ, ხოლო ტვინის მიმდებარე ქსოვილები დასხივების უმნიშვნელო დოზას ექვემდებარება. ამ პროცედურის მიზანია სიმსივნის ზრდის შეჩერება.

გამადანითმკურნალობისპროცესი

მკურნალობა იგეგმება პაციენტის სპეციფიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე და ეს ინდივიდუალურად მორგებული პროცესი ძალიან მარტივი, სწრაფი, საიმედო და უსაფრთხოა. გამა დანის კომპიუტერულ პროგრამას მკურნალობის გეგმა  დაჰყავს მარტივ ინსტრუქციათა ჩამონათვალზე, რომლითაც ხდება გამა-სხივების მიზნამდე მიყვანა.

მკურნალობა იწყება, ადგილობრივი ანესთეზიის გამოყენებით, პაციენტის თავზე სტერეოტაქტიკური ჩარჩოს მორგებით. ჩარჩოს მორგების შემდეგ, ხორციელდება პაციენტის პათოლოგიისთვის შესაფერისი ვიზუალიზაციის პროცედურა (მაგ. MRI, CT, ანგიოგრაფია). ეს კვლევები ქმნის თავის ტვინის ძალიან დეტალურ და ზუსტ რუკას. შემდეგ, სპეციალური კომპიუტერული დაგეგმვის პროგრამის გამოყენებით, მკურნალობა დაგეგმილია ზედმიწევნითი სიზუსტით. პროცედურა მილიმეტრზე ნაკლები სიზუსტით ფარავს სამიზნეს, რაც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად დაცული იყოს თავის ტვინი და ნერვული სისტემა.  პროცედურა გრძელდება ჩვეულებრივ 30 წუთიდან საათნახევრის განმავლობაში. პროცედურის ხანგრძლივობა მეტია მხოლოდ ძალიან მცირე შემთხვევებში. მკურნალობის ჩატარების პროცესში პაციენტი მშვიდად წევს და უსმენს მუსიკას. პაციენტს სახლში დაბრუნება იმავე დღეს შეუძლია. სხვა ქირურგიული პროცედურებისგან განსხვავებით, გამა დანის პროცედურების შემდეგ პაციენტებს არ აქვთ საავადმყოფოში დაბრუნების საჭიროება და ისინი თავიანთ ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულ რიტმს უბრუნდებიან.

რა განსხვავებაა Gamma Knife Icon და Gamma Knife Perfexion შორის?

 • Icon ვერსიაში პაციენტის მკურნალობა შეიძლება ჩარჩოთი ან ჩარჩოს გარეშე (ნიღაბი).
 • ინტეგრირებული სტერეოტაქტიკური კონუსური სხივი CT ეხმარება ექიმებს 3D- ში განსაზღვრონ სტერეოტაქტიკური კოორდინატები.
 • პაციენტის მკურნალობა ხდება ერთი პროცედურით ან მეტ ეტაპად.
 • სხვა რადიოქირურგიულ მოწყობილობებთან შედარებით, Icon არის ყველაზე მგრძნობიარე რადიოქირურგიული მოწყობილობა.

რა უპირატესობა აქვს გამა დანას?

გამა დანა არის თავის ტვინის სიმსივნეების და ტვინის სხვა პათოლოგიების უსისხლოდ და უმტკივნეულოდ მკურნალობის მეთოდი. გამა დანის უპირატესობებია:

 • გამორიცხავს ღია ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობას ტვინის მრავალი ტიპის სიმსივნეების დროს
 • არ საჭიროებს საერთო ანესთეზიას
 • არ საჭიროებს საოპერაციო ოთახს
 • პროცედურა გამორიცხავს თავის ქალასა და თავზე ჭრილობების და ნაიარევის არსებობას
 • ტვინის ჯანმრთელი ქსოვილები ექვემდებარება ძალიან მცირე დასხივებას
 • არ საჭიროებს თმის მოჭრას და არ არის თმის ცვენის საშიშროება
 • პაციენტებს შეუძლიათ იმავე დღეს დაუბრუნდნენ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს
 • არ საჭიროებს რეაბილიტაციას

რომელი დაავადებების დროს გამოიყენება გამა დანა?

პაციენტებიკეთილთვისებიანისიმსივნეებით:

 • ვესტიბულური შვანომა (Vestibular schwannomas) მანამდე ცნობილი, როგორც  აკუსტიკური ნეირომა
 • მენინგიომა
 • ჰიპოფიზის ადენომა
 • ქალას ფუძის სიმსივნეები
 • ქორდომა
 • ყველა სხვა ინტრაკრანიული შვანომა
 • Glomus jugulare-ს სიმსივნე
 • კრანიოფარინგიომა
 • ჰემანგიობლასტომა
 • გირჩისებური ჯირკვლის სიმსივნეები

პაციენტებისისხლძარღვებისანომალიებით:

 • არტერიულ-ვენური მალფორმაცია (AVM)
 • ცერებრალური კავერნოზული მალფორმაციები
 • კავერნომები
 • Dural arteriovenous ფისტულა (DAVF)

ავთვისებიანისიმსივნეებისმქონეპაციენტები:

 • ავთვისებიანი მელანომა
 • უვეალური მელანომა
 • ზოგიერთი გლიალური სიმსივნე
 • ჰემანგიოპერმიტოტომა
 • ნაზოფარინგეალური კარცინომა

ფუნქციურიდაავადებებისმქონეპაციენტები:

 • სამწვერა ნერვის ნევრალგია

პაციენტები მოძრაობითი დარღვევებით:

 • პარკინსონის დაავადებასთან ასოცირებული ტრემორი

პაციენტები, რომლებიცუარსამბობენღიაქირურგიაზე:

 • პაციენტები, რომელთათვისაც არ არის მიზანშეწონილი ქირურგიული პროცედურები, ასაკის ან მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო.

ამ ტექნოლოგიით აღჭურვილი საავადმყოფო: Acıbadem Altunizade Hospital

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება