ინტრაოპერაციული 3 Tesla MRI-ი - ACIBADEM
ინტრაოპერატიული 3 TESLA მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია

ინტრაოპერატიული 3 TESLA მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია

უფრო სწრაფი ვიზიალიზაცია ქირურგიულიოპერაციებისდროს

Intraoperative 3 Tesla MRI ქმნის სწრაფ და მაღალი გაფართოების მონაცემებს ტვინზე ოპერაციების დროს და საშუალებას იძლევა გაკეთდეს ტვინის სიმსივნეების სრული ქირურგიული მოცილება.  

Intraoperative 3 Tesla Magnetom Trio TIM MRI ახდენს ოპერაციის პროცესში ვიზიალიზაციას, რითაც ეხმარება ქირურგს სიმსივნის სრულად ამოღებაში. სწრაფი  ვიზუალიზაციის დახმარებით ქირურგს შეუძლია აკონტროლოს სიტუაცია საოპერაციო ველში სტერილობის დარღვევის, პაციენტის გაღვიძების და საოპერაციო ჭრილობის დახურვის გარეშე. ქირურგს მიეწოდება ინფორმაცია სიმსივნის უფრო ზუსტი ლოკაციის და ზომის შესახებ, ძნელად მისადგომ ადგილებშიც კი. იმის გამო, რომ სიმსივნის არასრული ამოღების, ფუნქციური ველის დაზიანების ან არასწორი უბნის ოპერირების რისკი მოხსნილია, განმეორებითი ოპერაცია არ ხდება საჭირო.  

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება