Mridian – Viewray

Mridian – Viewray

MRIdian® Linac არის მსოფლიოში პირველი სხივური თერაპიის აპარატი, გამოსახულების მართვის მიზნით მასში ინტეგრირებული მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიით (MRI). ამ მოწყობილობას შეუძლია ვიზუალიზაციის მოხდენა უწყვეტ რეჟიმსა და რეალურ დროში, მკურნალობის პროცესის დაწყებამდე და მის განმავლობაში.

რაარის Viewray?

MRIDian® არის მსოფლიოში პირველი MRI სხივური თერაპიის სისტემა, რომელსაც ერთდროულად შეუძლია მოახდინოს ონკოლოგიური პაციენტების ვიზუალიზაცია და მკურნალობა. ეს არის რადიოთერაპია, რომელიც Linac-ს პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიასთან აერთიანებს კომპაქტურ დიზაინში. მისი მიზანია დასხივების პროცესშივე განისაზღვროს და გაკონტროლდეს სიმსივნის მდებარეობა და ფორმა.   

ViewRay პროცესი

როგორც ჩვეულებრივი სხივური თერაპიის პროცესში, პაციენტი მოთავსებულია მაგიდაზე. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია კეთდება სამიზნე ქსოვილებზე.  სიმსივნური უბნების და მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილების განსაზღვრა და ვიზუალიზაცია ხდება მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის დახმარებით. თუ მიზნობრივი ქსოვილები და მათი მიმდებარე ქსოვილები ზუსტი სხივური დოზით სხივდება, მაშინ მკურნალობის პროცესი იწყება. რეალურ დროში ვიზუალიზაცია ეხმარება ექიმს გააკონტროლოს დასხივების დროს მკურნალობის პროცესი. სამიზნეების კლინიკურად მნიშვნელოვანი მოძრაობის ან ჯანსაღი ქსოვილების აღმოჩენის შემთხვევაში, ექიმი ცვლის სამიზნეს და კრიტიკულ სტრუქტურებს, ახლიდან გეგმავს მკურნალობის პროცესს და ეს ყველაფერი ხდება სანამ პაციენტი მაგიდაზე იმყოფება.  

რა განსხვავებაა MRIdian Linac და Linac-ზე დაფუძნებულ ჩვეულებრივ მკურნალობას შორის?

 • ინტეგრირებული მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიის სისტემა უზრუნველყოფს უწყვეტ და რეალურ დროში მიმდინარე ვიზუალიზაციას.
 • რბილი ქსოვილების ზუსტი ვიზუალიზაცია
 • ნაკლები რადიაცია მიმდებარე ჯანმრთელ ქსოვილებზე
 • სწრაფი ონლაინ ადაპტირებული მკურნალობის დაგეგმვა
 • უზრუნველყოფილია მაღალი დოზა და ზუსტი დასხივება
 • მკურნალობის ნაკლები სეანსი
 • ინვაზიური და ძვირადღირებული მარკერების, ქსოვილის გამაფართოებლის გამოყენების თავიდან აცილება

რა უპირატესობა აქვსViewRay-ს?

Viewray არის უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც ერთ მოწყობილობაში აერთიანებს Linac-ს და მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიას. Viewray-ის უპირატესობაა:

 • აუმჯობესებს სიმსივნის ხილვადობას, აკონტროლებს სიმსივნეებს და მართავს სიმსივნის და ორგანოების ნორმალურ მოძრაობას.
 • უზრუნველყოფს რეალურ დროში – მაგიდაზე ადაპტირებულ სხივური თერაპიის დაგეგმვას
 • ზუსტად აღრიცხავს მიღებული დასხივების დოზას
 • უზრუნველყოფს რბილი ქსოვილების უწყვეტ და რეალურ დროში მიმდინარე ვიზუალიზაციას
 • უზრუნველყოფს მკურნალობის დროს ვიდეოს ჩაწერას და საშუალებას გვაძლევს ვნახოთ მკურნალობის მთელი პროცესი და პროგრესი

რომელ ორგანოთა დაავადებების დროს გამოიყენება ViewRay?

მკერდი, ფილტვი, თირკმელი, შარდის ბუშტი, თავი/კისერი, ნაღვლის ბუშტის სადინარი, მუცლის ღრუ, საშვილოსნოს ყელი, თირკმელზედა ჯირკვალი, თვალის ბუდე, ძვალი, ელენთა, მენჯის ლიმფური კვანძები, გულმკერდი, აორტის თაღი, პანკრეასი, გული, პროსტატა, მუცელი (რბილი ქსოვილი), კისრის ლიმფური კვანძები, სწორი ნაწლავი, პაროტიდური ჯირკვალი, მენჯი, ხერხემალი, საყლაპავი, ფარისებრი ჯირკვალი, მსხვილი ნაწლავი, ღვიძლი, კიდურები, შუასაყრის ლიმფური კვანძები, მენჯის რბილი ქსოვილი, ტვინი, საშვილოსნო, გვერდი, ნაღვლის ბუშტი, ლინგვალური ლიმფური კვანძები, ნაზოფარინქსი, საკვერცხეები, ნეკნი, ტიმუსი.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება