PET-CT, PSMA - ACIBADEM Healthcare Group
ბირთვული მედიცინა

ბირთვული მედიცინა

„აჯიბადემის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ჯგუფის“ ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი მუშაობს რადიოაქტიური მასალების მცირე რაოდენობით გამოყენებაზე დაავადებების დიაგნოზისა და მკურნალობის მიზნით და ახორციელებს ამ მასალების ორგანიზმში განაწილების მონიტორინგს.

რენტგენოლოგიის მეთოდისაგან განსხვავებით, რომელიც ანატომიურ დეტალებს გამოსახავს, ბირთვული მედიცინა ორიენტირებულია დაავადებების დიაგნოზირების მიზნით ორგანოს ფუნქციების გამოსახვაზე.

ბირთვული მედიცინის განყოფილების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სერვისები

„აჯიბადემის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ჯგუფის“ ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტს შეუძლია გამოავლინოს სხვადასხვა ინფექციები და ანთებითი დაავადებები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, ჩონჩხის სისტემის, ფარისებრი ჯირკვლის, პარათიროიდული, შარდ სასქესო სისტემის, ფილტვისა და სასუნთქი სისტემის და ცენტრალური ნერვული სისტემის დარღვევები, სიმსივნეები და ინტრაოპერაციული კვანძის ბიოფსიის პროცედურები.

უფრო მეტიც, ჩვენს ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტში ასევე შესაძლებელია ლეიკოციტების მარკირების მეშვეობით მთლიანი სხეულის სკინტიგრაფიის სკანირება.

PET CT

ეფექტური სკრინინგი სიმსივნის გამოვლენისა და მკურნალობისთვის
PET / CT (პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია) არის თანამედროვე მედიცინაში არსებული ერთ – ერთი ყველაზე ეფექტური დიაგნოსტიკის სისტემა. იგი გამოიყენება განსაკუთრებით ონკოლოგიის დარგში, სიმსივნის გამოვლენის, სიმსივნის დიფერენცირების ხარისხის განსაზღვრის, სხივური თერაპიის დაგეგმვის, მკურნალობაზე რეაგირების შეფასების, ზოგიერთ შემთხვევაში კი მასის კეთილთვისებიანობის ან ავთვისებიანიანობის განსაზღვრის დროს.

ვინაიდან PET / CT გამოსახულება მთელი სხეულის ერთდროული სკრინინგის საშუალებას იძლევა, ის ასევე იძლევა საშუალებას დადგინდეს, არის თუ არა დაავადება სხვა ორგანოებზე გავრცელებული. PET / CT ასევე პასუხობს კითხვებს იმის შესახებ, არის თუ არა კვლავ აქტიური დაავადება მკურნალობის შემდეგ; და რამდენად ეფექტურია მკურნალობა.

PET / CT ასევე გამოიყენება ეპილეპტოგენური ფოკუსის დასადგენად, ნევროლოგიურ შემთხვევებში, როგორებიცაა მაგალითად ალცჰეიმერის დაავადება, და ასევე გამოიყენება გულის შეტევის შემდეგ სიცოცხლისუნარიანი გულის ქსოვილის გამოვლენისთვის.

Gallium 68 (Ga-68) PET CT

Gallium 68 არის ბირთვული მედიცინის აგენტი, რომელიც გამოიყენება პროსტატის კიბოს და ენდოკრინული სიმსივნეების გამოსახულებისას (Gallium-PET) ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტში. ტარდება PET-CT სკანირება, რომელიც გრძელდება 20 წუთის განმავლობაში, გალიუმ -68 იზოტოპის პაციენტის ინტრავენურად შეყვანის შემდეგ და 60 წუთიანი მიღების ფაზის გასვლამდე.

Ga-68 PSMA PET / CT მეთოდი პროსტატის კარცინომით დაავადებულ პაციენტებში რეციდივისა და მეტასტაზების ინსცენირების და გამოკვლევის თვალსაზრისით უფრო ეფეტქური, ვიდრე PSA, ულტრაბგერითი, კომპიუტერული ტომოგრაფია და MRI. Ga- 68 DOTATATE PET / CT ასევე უფრო ეფექტურია, ვიდრე კლასიკური გამოსახულების მეთოდები პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ გამოხატული სომატოსტატინის რეცეპტორების ზრდა, მაგალითად ნეიროენდოკრინული სიმსივნეები, მენინგიომები, ფეოქრომაციტომა და ა.შ.

ეს მეთოდი იძლევა მაღალ პოტენციურ სარგებელს საშუალო და მაღალი რისკის მქონე პაციენტებში პათოლოგიების მდგომარეობის შეფასების და საფეხურის განსაზღვრის კუთხით.

Ga-68 PET / CT– ის საშუალებით გამოვლენილი რეციდივის და მეტასტაზების წარმატებით მკურნალობა შესაძლებელია ლუ –177 – ით (ლუთეტიუმი), რომელიც კიდევ ერთი რადიონუკლიდია, და ამ თერაპიით შესაძლებელია ცხოვრების ხარისხის და ხანგრძლივობის გაზრდა.

Lutetium 177-ით მკურნალობა

Lutetium 177- თერაპია არის მკურნალობის მეთოდი, რომელიც შემუშავებულია პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ნეიროენდოკრინული სიმსივნე და პროსტატის კიბო, რომელიც არ ექვემდებარება ჰორმონოთერაპიით მკურნალობას.

ლუ -177 თერაპია მიზნად ისახავს მხოლოდ კიბოს ზონის სპეციფიკურ მკურნალობას. ლიტერატურაში მითითებულია, რომ ლუ -77 პეპტიდური თერაპია ხელს უწყობს სიცოცხლის ხანგრძლივობის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, სიმპტომების შემსუბუქებას და ბიოქიმიური ნიშნების გაუმჯობესებას სომატოსტატინის რეცეპტორების დადებითი ნეიროენდოკრინული სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში.

ლუ -177 PSMA თერაპია გთავაზობთ ეფექტურ რეაგირებას იმ პაციენტებში კი, რომლებსაც აქვთ მეტასტაზური კასტრაციისადმი რეზისტენტული პროსტატის კიბო, მას შემდეგ, რაც მკურნალობის სხვა მრავალრიცხოვანი ვარიანტი იქნა გამოყენებული, ამასთან ეს თერაპია არის საკმაოდ კარგად გადასატანი და აქვს მართვადი ტოქსიკურობის პროფილი.

მას შემდეგ, რაც ლუ -177 აღწევს ქსოვილში 2 მმ-ით დაბლა, ნეფროტოქსიკურობა უფრო მსუბუქია. ეს თვისება იძლევა ძვლის ტვინის სხივური ზემოქმედების შეზღუდვას პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ დიფუზური ძვლის მეტასტაზია.

ნაჩვენებია, რომ ლუ -177 PSMA თერაპია უმსუბუქებს პროსტატის მაღალი სტადიის მქონე პაციენტების უმრავლესობას ტკივილსა და ამცირებს მათში მეტასტაზების გამო ტკივილის ჩივილებს.

PSA ჩვენებები რომლებიც პროსტატის კიბოს ახლავს მკურნალობის შემდეგ მცირდება. ლიტერატურაში მოყვანილი მრავალი გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ ის ახანგრძლივებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას და ზრდის ცხოვრების ხარისხს პროსტატის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში.

ლუტეციუმის თერაპია ტარდება 4-6 ციკლის სახით, 2-4 თვის თვიანი ინტერვალებით. სტაციონარული ცვლილებები ვრცელდება ციკლების საერთო რაოდენობაზე და ციკლთაშორის ინტერვალებზე.

იოდის განყოფილება

იოდის განყოფილება „აჯიბადმის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ჯგუფის“ ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტში იყენებს რადიოაქტიურ იოდის თერაპიას ფარისებრი ჯირკვლის კიბოების სამართავად.
განყოფილებას აქვს ორი პაციენტის ოთახი, რომლებიც დაფარულია ტყვიით პაციენტთა და პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით. მკურნალობის პროცესში ოთახებს კამერის მეშვეობით აკვირდება ექთანი. პაციენტებს შეუძლიათ სურვილისამებრ დაურეკონ ექთნებს და მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. ექთნები გარკვეული პერიოდულობით სტუმრობენ პაციენტის ოთახს, რათა ჩაატარონ საჭირო შემოწმება. მკურნალობის ამ მეთოდის გამოყენებისას პაციენტის ოთახში არ დაიშვება არავინ გარდა ძირითადი ექიმისა და ექთნისა.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება