ტომოთერაპია - ACIBADEM Healthcare Group
ტომოთერაპია HDA

ტომოთერაპია HDA

სხივური თერაპიისადმი ინტეგრირებული მიდგომა

რა არის ტომოთერაპია

TomoTherapy® არის სხივური თერაპიის აპარატი, სადაც დასხივების მიწოდება ხდება შრე-შრე. ის ერთ მოწყობილობაში აერთიანებს ინტენსივობა-მოდულირებულ რადიოთერაპიას (IMRT) და კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT) სკანირების ტექნოლოგიის სიზუსტეს. 

მოწყობილობის მახასიათებლები

TomoTherapy® არის მოწინავე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სიმსივნურ უჯრედებზე „სხივის“ ტექნიკით მიზნის მიტანას და გამოიყენება თითოეულ პაციენტზე სპეციალური, “ინდივიდუალური” რადიოთერაპიის. TomoTherapy® მოწყობილობა შექმნილია თერაპიული ხაზოვანი ამაჩქარებლით და შეუძლია შეასრულოს მაღალი დონის, 3D ვიზუალიზაცია, ასევე მაღალი დონის სპირალური და 3D რადიოთერაპია.

TomoTherapy® გვთავაზობს სხივური თერაპიისადმი ინტეგრირებულ მიდგომას, სადაც გაერთიანებულია ვიზუალიზაცია და მკურნალობა, რათა ზუსტად მოხდეს მიზნის მიტანა სხვადასხვა სახის სიმსივნურ დაავადებაზე.

TomoTherapy® გამოიყენება სიმსივნეების სამკურნალოდ, რომლებიც განლაგებულია სარისკო უბნებში და შესაძლებელს ხდის სხივური თერაპია ჩატარდეს მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილების და უჯრედების დაზიანების გარეშე. TomoTherapy® HDA მეთოდით შეიძლება ჩატარდეს ყველა ონკოლოგიური მკურნალობა, რომელიც სხივურ თერაპიას საჭიროებს. მისი მაღალი სიზუსტის დახმარებით TomoTherapy® საშუალებას იძლევა სხივური თერაპია ჩატარდეს დიდ უბნებზე.

ჩვენებები

TomoTherapy® სისტემა განსაკუთრებით გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როგორიცაა პედიატრიული სიმსივნეები, ორმხრივი სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები, თავისა და კისრის სიმსივნეები, ხორხის სიმსივნეები და ცხვირის ღრუს სიმსივნეები, მეზოთელიომის დასხივება (ფილტვებში და მუცლის ღრუში), თავის ტვინის და ზურგის ტვინის სიმსივნეები (კრანიოსპინალური დასხივება), კომპლექსური დასხივების პროცედურები და სარისკო ორგანოების დაცვა (მაგალითად, თვალები, ზურგის ტვინი და ჰიპოკამპი), მრავლობითი სიმსივნეების, ძვლის ტვინის ერთდროული დასხივება და მთელი სხეულის დასხივება IG-IMRT ტექნიკით, მრავალჯერადი მეტასტაზების დასხივება.

უპირატესობები

თავისი ტექნოლოგიის დახმარებით TomoTherapy® შეუძლია ზუსტი დასხივება სიმსივნის რთულ ფორმებზე სენსიტიური სტრუქტურების თავიდან აცილების პარალელურად. თითოეული მკურნალობის წინ სიმსივნის ფორმისა და პოზიციის დასადგენად, ჩაშენებული CT სკანირების გამოყენებით, TomoTherapy® ამცირებს დასხივების ზემოქმედებას ჯანსაღ ქსოვილებსა და ორგანოებზე. ჯანსაღ ქსოვილებს და ორგანოებს ნაკლები დასხივება ხვდება, რითაც გვერდითი მოვლენები ხშირად შემცირებულია. ბევრ პაციენტს რომელმაც მიაღწია დასხივების მისაღებ მაქსიმუმ სხივურ დოზას, შეუძლია მიიღოს TomoTherapy® რადიოთერაპია.

სკანირების ტექნოლოგია უზრუნველყოფს სამკურნალო უბნის 3D ვიზუალიზაციას პროცედურის ყოველი სეანსის წინ, ამ მეთოდით რადიაციის სხივები შესაძლებელია მართულ იქნას სიმსივნის ზომის, ფორმის და ლოკაციის მიხედვით. ე.წ. „შრის თერაპია“ (slice therapy) კურნავს სიმსივნეს მეთოდით- ერთ ჯერზე ერთი შრე.

TomoTherapy® მეთოდი შესაძლებელს ხდის მივიღოთ მთლიანი სხეულის 3D ვიზუალიზაციით მართული, სწრაფი და ზუსტი მკურნალობა თავიდან ფეხის თითებამდე.

TomoTherapy® აპარატის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მისი სიჩქარეა. TomoTherapy® საშუალებას იძლევა ყველაზე კომპლექსური მკურნალობაც კი უმოკლეს დროში ჩატარდეს, ასევე შესაძლებელს ხდის გაკეთდეს უწყვეტი მოდულაცია ბევრი კუთხიდან. TomoTherapy® მოწყობილობით მკურნალობა შეიძლება ჩატარდეს სამიზნეზე ოპტიმიზაციის უფრო მაღალი ხარისხით. ეს ოპტიმიზაციის უპირატესობა უზრუნველყოფს სიმსივნესთან ახლოს მდებარე ორგანოების და ქსოვილების დაცვას, რითაც შესაძლებელია მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სიმსივნის რეციდივის რისკი და გვერდითი მოვლენები და აგრეთვე გაუმჯობესდეს პაციენტის ცხოვრების ხარისხი.

მკურნალობის პროცესი

TomoTherapy® აპარატი არის ღია, ფართე და წრიული სტრუქტურა, რომლის საშუალებითაც პაციენტი, რომელიც კომფორტულად წევს მაგიდაზე იღებს სხივურ თერაპიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის სკანერზე დაფუძნებული პლატფორმის გამოყენება, უზრუნველყოფს პაციენტის გარშემო 360 კუთხიდან კონფორმალური და ჰომოგენური დოზის უწყვეტ მიწოდებას.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება