Vitalbeam -ი - ACIBADEM Healthcare Group

Vitalbeam®

რა არის VITALBEAM

VitalBeam® არის რადიოთერაპიის სისტემა, რომელიც შექმნილია იმ შემთხვევებისთვის, რომლებსაც ექიმები ყველაზე მეტად მკურნალობენ. იგი იყენებს იმავე ტექნოლოგიურ პლატფორმას რასაც TrueBeam® სისტემა. VitalBeam® სისტემა საშუალებას იძლევა ეფექტურად და ზუსტად ვუმკურნალოთ გართულებულ/მიშვებულ შემთხვევებს.

VitalBeam® ინტელექტუალური მართვის სისტემა, სინქრონიზირებას და მონიტორინგს უკეთებს სისტემის სრულ ინტეგრირებულ მახასიათებლებს, როგორიცაა ვიზუალიზაცია, მკურნალობა და მოძრაობის მართვა, ამრიგად ექიმს შეუძლია ეფექტურად და ზუსტად ჩაატაროს მაღალი ხარისხის მკურნალობა.

მოწყობილობის მახასიათებლები

თავისი მაღალი ინტენსივობის რეჟიმით (3 ფოტონი და 6 ელექტრონული ენერგია) VitalBeam® არის ზუსტი, სწრაფი და უსაფრთხო.

VitalBeam® გთავაზობს მაღალი ინტენსივობის რეჟიმის (Flattening Filter Free) ტექნოლოგიას რთული შემთხვევების უფრო სწრაფად მკურნალობისთვის.

მას აქვს ვიზუალიზაციის, მკურნალობის  და მოძრაობის მართვის ინტეგრირებული სისტემა. ისეთი ფუნქციების ჩათვლით, როგორიცაა ავტომატიზებული და მართული სამუშაო პროცესები და ინტუიციური ინტერფეისი. იგი ინტეგრირდება ARIA® ონკოლოგიის საინფორმაციო სისტემასთან და Eclipse™ მკურნალობის დაგეგმვის სისტემასთან, რათა გაამარტივოს დაგეგმვა და მოახდინოს მკურნალობის სამუშაო პროცესების მართვა.

VitalBeam® აერთიანებს ინტენსივობა-მოდულირებულ რადიოთერაპიას (IMRT) და გამოსახვით მართულ სხივურ თერაპიას (IGRT), ის შეიცავს ადაპტირებულ Rapidarc ტექნოლოგიას უფრო სწრაფი ინტენსივობა-მოდულირებული რადიოთერაპიისთვის (IMRT), მაღალი დოზის მიწოდების სისტემას და კონუსურ-სხივურ კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CBCT) სისტემას.

VitalBeam® საშუალებას იძლევა მკურნალობის სეანსის განმავლობაში პაციენტს მიეწოდოს კომპლექსური მკურნალობა მოწინავე სხივური თერაპიის ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც შეიცავს ინტენსივობა-მოდულირებულ რადიოთერაპიას (IMRT) და RapidArc® რადიოთერაპიის ტექნოლოგიას.  

ჩვენებები

ტექნოლოგია VitalBeam® უზრუნველყოფს უნივერსალურობას მთლიანი სხეულის მკურნალობისთვის. VitalBeam® სისტემა გამოიყენება მთელი რიგი კომპლექსური კლინიკური დაავადებების დროს, როგორიცაა თავის და კისრის, მკერდის, ფილტვის, მენჯის, პროსტატის და სხვა შემთხვევები.

უპირატესობები

VitalBeam® უზრუნველყოფს სწრაფ, არაინვაზიურ, ამბულატორიულ მკურნალობას ყველა სახის კიბოს ფართო სპექტრისთვის.

VitalBeam® უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას დოზის მოწოდების მოკლე ვადებზე და გამოსახულების მაღალ რეზოლუციაზე. VitalBeam® საშუალებას აძლევს ექიმს ზუსტად დააფიქსიროს სიმსივნე, აკონტროლოს მისი პოზიცია მკურნალობის დროს და უფრო მეტი სიზუსტისთვის პაციენტის პოზიციონირების კორექტირება მოახდინოს.

VitalBeam® უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას დოზის მოწოდების მოკლე ვადებზე და გამოსახულების მაღალ რეზოლუციაზე. VitalBeam® საშუალებას აძლევს ექიმს ზუსტად დააფიქსიროს სიმსივნე, აკონტროლოს მისი პოზიცია მკურნალობის დროს და უფრო მეტი სიზუსტისთვის პაციენტის პოზიციონირების კორექტირება მოახდინოს.

VitalBeam® მუდმივად აკონტროლებს ორგანოების მოძრაობებს და ახდენს გამოსხივებას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის ზუსტად სწორ ადგილას. რადიაციის სხივი ავტომატურად ითიშება, როდესაც სიმსივნე მოძრაობს სამიზნე არეალის გარეთ.

მისი 3D გამოსახულების შექმნისას, VitalBeam® იყენებს რენტგენოლოგიურ დოზას, რაც 25%-ით დაბალია, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო წინამორბედი ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიების დროს.

Varian’s RapidArc® ტექნოლოგიას, რომელიც VitalBeam® სისტემის ნაწილია, შეუძლია ჩვეულებრივ მხოლოდ რამდენიმე წუთში მთელი სიმსივნის დასხივება 3D დოზით, ხშირად მოწყობილობის პაციენტის გარშემო მხოლოდ ერთი 360 გრადუსიანი ბრუნვის პირობებში.

მკურნალობის პროცესი

სისტემის ავტომატიზაცია ხელს უწყობს მკურნალობის დროის შემცირებას. მკურნალობა, როგორც წესი, ხორციელდება ამბულატორიულ პირობებში და სესიების უმეტესობას საათზე ნაკლები დრო სჭირდება, ასე რომ პაციენტს შეუძლია იმავე დღეს განაახლოს თავისი ყოველდღიური ცხოვრება.

VitalBeam მოძრაობს შეუფერხებლად და ჩუმად. მისი მოწინავე კომუნიკაციის ტექნოლოგიით ექიმს შეუძლია მუდმივ ხმოვან კონტაქტში დარჩეს პაციენტთან, რაც პაციენტს თავს უსაფრთხოდ აგრძნობინებს.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება