კიბოს მკურნალობა (ონკოლოგია)

კიბოს მკურნალობა (ონკოლოგია)

ჩვენ ვერთიანდებით კიბოს წინააღმდეგ

ჩვენ ვიცით, რომ კიბოსთან დაპირისპირება ყველაზე რთული გამოწვევაა ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის 24 საათიანი ბრძოლა, რომელსაც შეუძლია გამოფიტოს თქვენი ტვინი და სხეული.

ამ რთულ პერიოდში წარმატებული შედეგების მიღწევა მოითხოვს დიდ სიმტკიცესა და თავდადებას.

მულტიდისციპლინირებული მიდგომა, გამოცდილი გუნდი და მოწინავე ტექნოლოგიები საშუალებას გვაძლევს – Acıbadem – ჯგუფის სამედიცინო კომპანიებმა შემოგთავაზონ ნებისმიერი აუცილებელი მკურნალობა.

მულტიდისციპლინირებული მიდგომა, დაფუძნებულია                                                                                             ერთგულ გუნდურ მუშაობაზე, წარმოადგენს კიბოს მკურნალობის საფუძველს!

ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილებები ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისას მიღებულია მულტიდისციპლინირებული მიდგომების მეშვეობით. სხვადასხვა დარგის ექიმების კონსულტაციები, უკიდურესად მნიშვნელოვანია ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში რაც  მოითხოვს მჭიდრო გუნდურ მუშაობას.

მულტიდისციპლინირებულ  სტრუქტურებში  ერთიანდებიან მედიცინის სხვადასხვა დარგის  სპეციალისტები, იღებენ ერთობლივ გადაწყვეტილებებს და იზიარებენ პასუხისმგებლობას . მულტიდისციპლინარული სტურქტურის მეშვეობით იღებენ უფრო წარმატებულ შედეგებს  კიბოს მკურნალობის და შემდგომ, ონკოლოგიური დაავადების მიმდინარეობის დაკვირვების დროს.

ACIBADEM კლინიკები ერთიანდებიან ოკოლოგიური პაციენტების მკურნალობისთვის, მსოფლიო დონის ტეგნოლოგიების დახმარებით.

ACIBADEM სამედიცინო კომპანიების ჯგუფი თურქეთში ნერგავს უახლეს ტექნოლოგიებს. ჩვენი მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების, ცოდნისა და გამოცდილების მეშვეობით პაციენტებს ვთავაზობთ ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლებიც მსოფლიოში გამოიყენება კიბოს დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში.

სამედიცინო ონკოლოგია – ეს არის მეცნიერების დარგი რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობას, არამედ კიბოსგან დაცვას, კიბოს სქრინინგს და ადრეულ დიაგნოსტირებას.

ამის გარდა, კიბოს დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის საკითხებში,  მიმდინარეობს თანამშრომლობა მედიცინის სხვადასხვა დარგებს შორის, როგორიცაა ქირურგია და რადიოლოგია.  პაციენტებთან მიდგომა იგეგმება როგორც მულტიდისციპლინირებული სამეცნიერო მონაცემების შესაბამისად.

სამედიცინო ონკოლოგიაში, ცვლილებები დაგეგმილ მკურნალობაში ემყარება შემდეგს:

  • უჯრედული ტიპის კიბო,
  • ორგანო, რომელზეც ის პირველად გამოჩნდა
  • ადგილები, სადაც ის გავრცელდა 

სამედიცინო ონკოლოგიაში გამოყენებული მკურნალობა

ქიმიოთერაპია მედიკამენტოზური თერაპია): ქიმიოთერაპია მიზნად ისახავს კიბოს უჯრედების განადგურებას, რომლებიც უკონტროლოდ იზრდებიან მათ სტრუქტურაში გარკვეული ცვლილებების გამო.   ACIBADEM-ის ონკოლოგიურ ცენტრებში, პაციენტთა სამკურნალოდ  ჩვენ ვიყენებთ, უახლესად განვითარებულ ტექნოლოგიურ მიღწევებს.

ჰორმონალური თერაპია:  ჰორმონალური პრეპარატები გამოიყენება ჰორმონებზე მგრძნობიარე სიმსივნეების სამკურნალოდ, როგორებიცაა: პროსტატისა და ძუძუს კიბო.

იმუნოთერაპია (იმუნური სისტემის მეშვეობით მკურნალობა: ნივთიერებები, რომლებსაც იმუნური სისტემა ბუნებრივად აწარმოებს, გამოიყენება კიბოს უჯრედების გამოვლენისა და განადგურების მიზნით, სხეულის იმუნური სისტემის გაფრთხილების გზით.

მიზნობრივი ბიოლოგიური თერაპია:  კიბოს მკურნალობაში, ბოლო ათწლეულის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევა  გახდა, მაღალეფექტური ბიოლოგიური მკურნალობის მეთოდების შემუშავება. ამ მკურნალობის მეთოდს აქვს შედარებით მცირე გვერდითი მოვლენები და საშუალებას იძლევა დაადგინოს ზუსტი სამიზნეები, რომლებიც იმყოფებიან  კიბოს უჯრედებში, მაგრამ არა ნორმალურ უჯრედებში.

რადიაციული ონკოლოგია-ეს არის დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის მაიონებელი გამოსხივების გამოყენებას, კიბოზე დასხივების გავლენას, სიმსივნეების ქცევას, ასევე მოიცავს ამ სფეროში ჩატარებულ კვლევებს. რადიაციულ ონკოლოგიას. აქვს გამოყენების ორი განხრა : სხივური თერაპია და რადიოქირურგია.

სხივური თერაპია (რენტგენოთერაპია)

სხივური თერაპია განისაზღვრება, როგორც კიბოს ქსოვილის ან არაავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობა დასხივებით.  მარტივი სიტყვებით, მას ასევე  „რადიაციულ თერაპიას“ ან რენტგენოთერაპიას“ უწოდებენ. სხივურ თერაპიაში გამოყენებული სხივები მიმართულია კიბოს უჯრედების ზრდის შესაჩერებლად ან მათ გასანადგურებლად.

სხივური თერაპიის გამოყენების არეალი

სამკურნალო სხივური თერაპია

Palliative Radiotherapy:   დაავადების შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით იგი გამოიყენება იმ შემთხვევებში როცა, შესაძლებელია დაავადების სრულად განკურნება, მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც განცალკევებულად ასევე  ქირურგიული ჩარევის დროს ან ქიმიოთერაპიასთან ერთად.

პალიათიური სხივური თეაპია: გამოიყენება იმ შემთხვევებში როცა შეუძლებელია დაავადების სრულად აღმოფხვრა. მიზანი მდგომარეობს ტანჯვის შემსუბუქებაში და ამ რთული დაავადების მქონე ადამიანებისთვის  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში.

არაინვაზიური და უსისხლო ქირურგიული მკურნალობა  სხივების გამოყენებით:

რადიოქირურგია

რადიოქირურგიის ძირითადი მიზანია რადიაციული ონკოლოგიის ერთერთი სფერო, მიმართოს დიდი რაოდენობით დაბალენერგეტიკული სხივები დაზიანებულ მხარეს. მიზანი მდგომარეობს დაზიანებული უჯრედის დაპატარავება ან განადგურებაში ინტენსიური სხივების მეშვეობით, ხოლო მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილები ამავდროულად დაცულია გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან.

რადიაციული ონკოლოგიის ჭრილში გამოყენებული მეთოდები:

IGRT : რადიაციული თერაპია ვიზუალური კონტორილის ქვეშ

IMRT : სხივური თერაპია მოდულირებული ინტენსივობით

Conformal Radiotherapy:  3D კონფორმლური სხივური თერაპია

SRT / SRS : სტერეოტოქსიკური რადიოქირურგია (SRT) გულისხმობს, სიმსივნის სრულად განადგურებას  1 სეანსის შედეგად, დასახივების მაღალი დონის მეშვეობით. როდესაც ეს თერაპია გამოიყენება  1 ჯერზე მეტად (ძირითადათ 3-5 სეანსი) ამ დროს მას უწოდებენ  სტერეოტოქსიკურ სხივურ თერაპიას (SRS)

Rapidarc: Rapidarc  – ეს არის უაღრესა დმოწინავე ტექნოლოგია, რომელიც პაციენტისთვის უზრუნველყოფს მეტ  სიმარტივეს და კომფორტს, სხივური თერაპიის სეანსის 15-30 წუთიანი მონაკვეთის, მხოლოდ 2 წუთამდე დაყვანის მეშვეობით.

Brachytherapy: ბრაქითერაპია – ეს არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება დაავადების ლოკალური კონტროლისთვის , დასხივების  დოზის გაზრდის საშუალებით,  გარეგანი თერაპიის დაწყებამდე და მის შემდგომაც.

Single Dose Radiation Therapy: ერთჯერადი სხივური თერაპია ეწყებათ იმ პაციენტებს, რომლებიც მას საჭიროებენ ან ოპერაციიდან 3 კვირის შემდგომ  ენიშნებათ იმ პაციენტებს, რომლებიც იღებენ მხოლოდ ჰორმონოთერაპიას.

სამკურნალო მოწყობილობა გამოყენებული რადიაციულ ონკოლოგიაში:

Trilogy : მოწყობილობა Trilogy  სპეციალისტებს საშუალებას აძლევს, განახორციელონ მაღალსიზუსტიანი ჩარევა უმოკლეს დროში და იდეალური პროპორციებით. ეს ნიშნავს, რომ პაციენტი იღებს მეტწილად ზუსტ მკურნალობას უმოკლეს ვადებში.

MRIdian®: ეს მსოფლიოში პირველი სხივური მოწყობილობაა ინტეგრირებული МРТ-თი ვიზუალური კონტროლის განსახორციელებლად. მოწყობილობას შეუძლია უზრუნველყოს ვიზუალიზაცია რეალურ დროში, მკურნალობის დაწყებამდე და მკურნალობის დროს.

Truebeam®: ეს სისტემა არის კიბოს სწრაფი და ზუსტი მკურნალობისთვის, ის არ ზემოქმედებს ჯანმრთელ ქსოვილებსა და ორგანოებზე, TrueBeam®-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ის, რომ მას შეუძლია უზრუნველყოს სწრაფი, უსაფრთხო და ეფექტური მკურნალობა.

CyberKnife®: ეს არის რობოტიზირებული რადიოქირურგიული სისტემა, რომელსაც შეუძლია მკურნალობა მაღალმგრძნობიარე თუნდაც მილიმეტრიანი სიზუსტით. ამ სისტემის დახმარებით თავის ტვინში, ან სხეულში სიმსივნური ადგილები შესაძლებელია განიკურნოს დიდი დოზებით, ფოკუსური დასხივებით. ამ პროცედურის საშუალებით, ჯანმრთელი ქსოვილები  მაქსიმალურად დაცულია გამოსხივების გვერდითი ეფექტებისგან.

Gamma Knife Icon : Gamma knife – ეს ერთერთი  სტერეოტოქსიკური, შიდა თავისქალის რადიოქირურგიის მეთოდია, რომელიც გამოიყენება, ტვინის სიმსივნეებისადა ტვინის სხვა ანომალიების სამკურნალოდ, სხივური თერაპიის ჭრილში. Gamma knife-ის გამოყენებით სამიზნე ქსოვილები იღებენ დასხივების ძალიან მაღალ დოზას ერთი სეანსის  განმავლობაში, ამ პროცედურის მიზანია სიმსივნის ზრდის შეჩერება.

ქირურგიული მკურნალობის  სფეროები

ქირურგიული მკურნალობა გამოიყენება ასევე ქირურგიულ ონკოლოგიაში. ამასთან ქირურგიული მკურნალობის გამოყენების წინაპირობა არის, რომ დაზიანება შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ერთი ორგანოს ან ლიმფური კვანძებით. სადაც ის პირველად აღმოჩნდა, სიმსივნის სრულად მოცილება შესაძლებელია პაციენტებში იმ პირობით თუ მისი საზღვრები კარგად არის განსაზღვრული. არის შემთხვევები,როცა სიმსივნის მთლიანად ამოკვეთა შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევევებში ობიექტის მინიმიზაციის მიზნით ტარდება ოპერაცია სიმსივნის მოცულობის შემცირების მიზნით. გარდა ამისა მცირე მეტასატაზების მოცილება ზრდის პაციენტის გამოჯანმრთელების შანსს.

რობოტიზირებული ქირურგია “da Vinci” მეშვეობით

ლაპარასკოპიური ოპერაციები შესრულებული ქირურგიული რობოტის “da Vinci”მეშვეობით მოიხსენიება, როგორც რობოტიზირებული ქირურგია.მსგავს ოპერაციებს პაციენტისთვის მრავალი უპირატესობა მოაქვს.  ლაპარასკოპიული ქირურგიის  ზოგადი სარგებლობის გარდა, როგორებიცაა: შემცირებული ტკივილი, კანის ნაწიბურების მინიმალიზაცია, საავადმყოფოში ყოფნის შემცირებული დრო, ნაკლები სისხლდენა და ოპერაციის წარმატების მაჩვენებელი უფრო მაღალია.   რობოტიზირებული ქირურგია  რობოტი “da Vinci” მეშვეობით ტარდება: გინეკოლოგიის, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის, უროლოგიის, გულისა და სისხლძარღვთა ქირურგიის, ზოგადი ქირურგიისა და ყელ-ყურ-ცხვირის ქირურგიის მთავარ  სფეროებში.

ზუსტი მკურნალობის პირველი ნაბიჯი: რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკური მეთოდები

ზუსტი რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა მნიშვნელოვანი ნაწილია თუ როგორ უნდა წარიმართოს მკურნალობა. რენტგენოლოგიური დიაგნოსტირებისას თანამედროვე მეთოდებს და მოწინავე ტექნოლოგიებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გამოცდილ პერსონალთან ერთად.

ზუსტი დიაგნოსირებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია კვალიფიცირებულ რენტგენოლოგიურ პერსონალთან ერთად,  მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენება. სამედიცინო კომპანიების ACIBADEM ჯგუფი  მუშაობს ამ პრინციპის შესაბამისად და ყურადღებით აკვირდება სამედიცინო მეცნიერების განვითარებას, მუდმივად ცვლის მის დიაგნოსტიკურ მოწყობილობებს, ACIBADEM კლინიკებში და სამედიცინო ცენტრებში ახალი მაღალტექნოლოგიური აპარატებით

PET/CT

სწრაფი და საიმედო დიაგნოზის დასადგენად: The PET/CT მოწყობილობა გამოიყენება, ადრეულ ეტაპზე სიმსივნეების გამოსავლენად, განსაკუთრებით კიბოს სამკურნალოდ და იმის დასადგენდ არის თუ არა ეს სიმსივნეები ავთვისებიანი თუ კეთილთვისებიანი. მოწყობილობა ასევე გამოიყენება  ნევროლოგიური და კარდიოლოგიური დარღვევების სამკურნალოდ.

PET/CT ადრეულ დიაგნოზში: PET/CT PET-CT გთავაზობთ მნიშვნელოვან უპირატესობას ადრეული დიაგნოზისთვის, მოწყობილობა საშუალებას გვაძლევს საწყის ეტაპზე გამოავლინოს მრავალი დაავადება. PET/CT-ს არსებობამდე მხოლოდ ბიოფსიის დახმარებით ხდებოდა იმის დადგენა სხეულში არსებული კვანძები იყო თუ არა სიმსივნე.  PET/CT -ის მეშვეობით ამჟამად ეს განისაზღვება მაღალი სიზუსტით.

PET/CT მეტასტაზირებისას: PET/CT ასევე გვაძლევს მნიშვნელოვან უპირატესობას იმის განსაზღვრისთვის გავრცელდა თუ არა დაავადება ახლომდებარე ქსოვილებზე, ან ლიმფურ კვანძებში კიბოს მრავალი სახეობის დროს, ანუ მიმდინარეობს თუ არა მეტასტაზირება. რამდენადაც მთელი სხეული ვიზულიზირდება ერთდროულად  გამოსახულებების, მიღებული PET/CT მეშვეობით, ასევე შესაძლებელია შევაფასოთ რამდენად გავრცელდა კიბო   რომელიმე სხვა ორგანოში. ამრიგად, PET/CT-ს გამოყენებას აქვს დიდი მნიშვნელობა იმ ფაქტის დასადგენად მაგალითად, გავრცელდა თუ არა ფილტვის  სიმსივნე რომელიმე სხვა შინაგან ორგანოებში,  თირკმელზედა ჯირკვლებზე ან ლუმფურ კვანძებზე (არსებობს თუ არა მეტასტაზები) სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ დაავადების გავრცელების და კიბოს სტადიის დასადგენად.

INTRAOPERATIVE 3 TESLA MRI

ინტრაოპერაციუილი MTI TESLA, თავის ტვინის ოპერაციის დროს,  გამოსახულების წარმოდგენით, ხელს უწყობს სიმსივნის სრულ მოცილებას. ამრიგად ეს გამორიცხავს განმეორებითი ოპერაციის რისკს, რაც შეიძლება საჭირო გამხდარიყო მეტასტაზების დარჩენის შემთხვევაში.

ციფრული მამოგრაფია ფოტოსინთეზით

მამოგრაფიული მოწყობილობა უზრუნველყოფს 2 და 3 განზომილებიანი გამოსახულების შესანიშნავ ხარისხს ყველაზე დაბალი მოთხოვნადი დოზით. მისი ორგანზომილებიანი და მრავალწახნაგა სამგანზომილებიანი გამოსახულების წყალობით, ის გთავაზობთ უახლეს შესაძლებლობებს  ადრეული კიბოს დიაგნოსტირებაში.


ამ თემაზე პაციენტების ისტორია

ეკა-დავიდ ბარამიძე, ონკოლოგია, საქართველო
ეკა-დავიდ ბარამიძე, ონკოლოგია, საქართველო

არ ვიცი რით დავიწყო. თქვენ ყველა ნამდვილად ხართ პროფესიონალები, მითუმეტეს, აქ მე თავს ვგრძნობდი არა როგორც ხასთანში, არამედ როგორც 7-ვარსკვლავიან სასტუმროში. თქვენ ყველა ხართ სასიამოვნო, ღია და კეთილი ადამიანები. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი აქ თავს გრძნობს ისე, როგორც უნდა იყოს 21 საუკუნეში. განსაკუთრებული მადლობა ცემს ექიმს, ბ-ნ ენის ოზიარს. ყველა მიყვარხართ, დიდი პატივისცემით , ელა […] განაგრძე კითხვა
ფარკად ადილოვი, ფილტვების კიბო, უზბეკეთი
ფარკად ადილოვი, ფილტვების კიბო, უზბეკეთი

ყველა იმსახურებს მეორე შანსს! ფარკად ადილოვი უზბეკეთიდან – ერთერთი მრავალრიცხოვანი პაციენტებიდან არის, ვინც სიცოცხლეს დაუბრუნდა Acıbadem-ში. 2 წლის წინ 40 წლის ადვოკატს ბ-ნ ადილოვს განუცხადეს, რომ მას ფილტვის კიბო აქვს. ამ დიაგნოზით მის ქვეყანაში ჩაუტარდა ოპერაცია. როდესაც ჰორმონალურმა და მედიკამენტურმა პროცესმა ოპერაციის შემდეგ გამოიწვია წონის მოულოდნელი მომატება, ბატონი ადილოვი, რომელიც ოპერაციამდე 140 კგ იწონიდა, კიდევ […] განაგრძე კითხვა
ნინო გოგმაჩაძე / სამედიცინო ონკოლოგია / საქართველო
ნინო გოგმაჩაძე / სამედიცინო ონკოლოგია / საქართველო

მე მინდა მაღალი შეფასება მივანიჭო Acıbadem-ის კლინიკას მათი კვალიფიკაციისა და სიკეთისთვის. განსაკუთრებული მადლობა პროფესორს, ექ. ნიჰატ იავუზს, ექ. ნურის, ექ. გულ ბაშარანს და ექ. მელახატ გარიპაღაოღლუს. ასევე დიდი მადლობა საერთაშორისო განყოფილების თანამშრომლებს – საბინას, ვალენტინასა და ლუდმილას – მათ მშვენივრად მოგვიწყეს ყველაფერი ჩვენთვის. მე არასდროს დამავიწყდება Acıbadem-ში ჩემი დაბადების დღე. ეს ძალიან სასიამოვნო და მხიარული […] განაგრძე კითხვა

სიახლეები და სტატიები თემაზე

ლიმფომასთან ბრძოლო სრულდება გამარჯვებით
ლიმფომასთან ბრძოლო სრულდება გამარჯვებით

ლიმფომას უწოდებენ ჰემატოლოგიური დაავადებების ჯგუფს.  რომლის დროსაც ზიანდება ორგანიზმის ლიმფომატორული სისტემა დაავადების უმთავრესი მანიშნებელია- ლიმფური კვანძების გადიდება. ამ საშიში დიაგნოზის მოსმენისან ადამიანები ვარდებიან სასოწარკვეთილებაში. ვინაიდან ითვლება რომ ლიმფომის განკურნება შეუძლებელია. მაგრამ „Acıbadem Maslak“-ის კლინიკის ჰემატოლოგი პროფესორი მუსტაფა ჩეტინერი სრულიად განსხვავებული მოსაზრებისაა.  ლიმფომაზე გავცელებული მოსაზრების უგულვესაყოფად  სპეციალისტი ხაზს უსვამს რომ, რამოდენიმე გამონაკლისი შემთხვევის გარდა დაავადება განეკუთვნება […] განაგრძე კითხვა
ბირთვული მედიცინა – წარმოადგენს იარაღს ონკოლოგიურ დავადებებთან საბრძოლველად
ბირთვული მედიცინა – წარმოადგენს იარაღს ონკოლოგიურ დავადებებთან საბრძოლველად

ბირთვული მედიცინის არსის განსაზღვრა რიგ შემთხვევაში დაბნეულობას წარმოშობს, რადგან ის ადამიანის ჯამრთელობისთვის საშიშ იარაღას წარმოადგენს ამავდროულად დღეისთვის ის  ჯანდაცვის სფეროში ერთ-ერთი თანამედროვე ინოვაციური მეთოდს წარმოადგენს, სადაც გამოიყენება რადიოაქტიური იზოტოპები. რადიოაქტიური იზოტოპები საშუალებას იძლევიან ჯერ კიდევ წარმოშობის პერიოდში იქნას აღმოჩენილი სიმსივნური წარმონაქმნი, როდესაც სხვა აპარატს მაგალითად ტომოგრაფიას არაფლის ფიქნირება არ შეუძლია აღნიშნული მეთოდოლოგია პაციენტს აძლევს სრულიად  […] განაგრძე კითხვა

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება