გულმკერდის ქირურგია - ACIBADEM Healthcare Group
გულმკერდის (თორაკალური) ქირურგია

გულმკერდის (თორაკალური) ქირურგია

გულმკერდის (თორაკალური) ოპერაცია აჯიბადემ თურქეთში

თორაკალური ქირურგია მკურნალობს გულმკერდის პათოლოგიურ დარღვევებს, მათ შორის ფილტვის კიბოს. ამ მიმართულებით, უახლესი მინიმალურად ინვაზიური ტექნიკა თქვენთვის უკვე ხელმისაწვდომია თურქეთის კლინიკა აჯიბადემში.

რა არის თორაკალური ქირურგია?

თორაკალური ქირურგია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც გულმკერდის ოპერაცია, დაკავშირებულია ორგანოებთან რომლებიც მდებარეობს გულმკერდის არეში. გულმკერდის ოპერაცია ადამიანს შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დასაჭირდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო – ახალშობილებში თანდაყოლილი ანომალიებიდან დაწყებული, ტრავმული დაზიანებებით ან გულმკერდის დაავადებებით მოზრდილებში. გულმკერდის ოპერაცია შეიძლება მოიცავდეს ტრაქეას, ფილტვებს, შუასაყარს, დიაფრაგმას, საყლაპავს ან გულმკერდის კედელს. გულმკერდის ქირურგიის ყველაზე გავრცელებული ჩვენება არის კიბო, მათ შორის ფილტვის კიბო და საყლაპავის კიბო. თუმცა ამას გარდა არის უამრავი სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლის დროსაც ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას გულმკერდის ოპერაცია. ასეთებია, მაგალითად, ტრავმები, გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, გულმკერდის გასავლის სინდრომი (TOS) ან ჰიპერჰიდროზი (გადაჭარბებული ოფლიანობა). გულმკერდის ქირურგიის პროცედურები შეიძლება ჩატარდეს ღია ქირურგიული ჩარევის მეშვეობით ან მინიმალურად ინვაზიური ტექნიკებით.

თორაკოტომიის პროცედურები

თორაკოტომია არის ძირითადი ოპერაცია, რომელიც გულისხმობს გულმკერდის არის გახსნას. ის საშუალებას იძლევა  გულმკერდის შიგნით არსებულ ორგანოებთან ნეკნებისა ან მკერდის ძვლის გავლით წვდომას. გულმკერდის ქირურგმა შეიძლება გადაწყვიტოს გამოიყენოს ღია თორაკოტომია გულმკერდის ან ფილტვის დიდ ფართობზე მუშაობისას. ის ხშირად გამოიყენება ისეთი პროცედურებისას, როგორიცაა სოლისებრი რეზექცია (ფილტვის ქსოვილის მცირე ნაწილის მოცილება), ლობექტომია (ფილტვის ერთ-ერთი წილის ამოღება), პნევმონექტომია (მთელი ფილტვის მოცილება). ეზოფაგექტომია ან საყლაპავის დიდი ნაწილის მოცილება ასევე ერთერთი გავრცელებული გულმკერდის პროცედურაა. თიმუსის სიმსივნეების გამო, რომლებსაც სხვაგვარად თიმომას უწოდებენ, შესაძლოა საჭირო გახდეს თიმუსის მოცილება (თიმექტომია). ზოგიერთ შემთხვევაში, თიმექტომია შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიასთენია გრავისის სამკურნალოდ.

აჯიბადემის გულმკერდის ქირურგიის განყოფილებაში გულმკერდის ძირითადი ოპერაციები ტარდება მულტიდისციპლინური წესით. ჩვენი გამოცდილი გულმკერდის ქირურგები თანამშრომლობენ რადიოლოგიის, ონკოლოგიის, გასტროენტეროლოგიის სპეციალისტებთან, რათა უზრუნველყონ ყოვლისმომცველი მკურნალობა და დადებითი შედეგები თითოეული პაციენტისთვის.

მინიმალურად ინვაზიური გულმკერდის ქირურგია

ბოლოდროინდელმა წინსვლებმა სამედიცინო დარგში გულმკერდის ქირურგია პაციენტებისთვის გახადა უფრო ნაკლებად ინვაზიური და უფრო კომფორტული. უახლესი მინიმალურად ინვაზიური მეთოდების გამოყენება ხდება ვიდეო დახმარების საშუალებით და ის უზრუნველყოფს დაზიანებულ ადგილებთან წვდომას მცირე ჭრილობების საშულებით. ღია გულმკერდის ქირურგიისგან განსხვავებით, მინიმალური ინვაზიური ტექნიკა არ საჭიროებს ნეკნების ან მკერდის ძვლის მოჭრას. მინიმალური ინვაზიური გულმკერდის ქირურგიის ორი ვარიანტია ხელმისაწვდომი:

ვიდეო-ასისტირებული თორაკოსკოპიული ქირურგია (VATS). VATS არის მინიმალურად ინვაზიური ქირურგიული მიდგომა მიკროინსტრუმენტების და 2-დან 3 სმ სიგრძის მცირე ჭრილობების გამოყენებით. ამ პროცედურის დროს ხდება პაწაწინა ვიდეოკამერა ჩასმა და შეყვანა ორგანიზმში ერთ-ერთი ჭრილობის მეშვეობით, რათა გულმკერდის ქირურგმა შეძლოს მაღალი გარჩევადობის მონიტორებზე გულმკერდის ღრუს დათვალიერება.

გულმკერდის რობოტული ქირურგია. ეს ქირურგიული პროცედურა VATS-ის მსგავსია, მაგრამ ის მოიცავს რობოტულ სისტემას, რომელსაც აკონტროლებს გულმკერდის ქირურგი კონსოლიდან. რობოტის დახმარებით გულმკერდის ოპერაცია ტარდება მცირე ჭრილობებით, რობოტული ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომლებიც მოძრაობების ფართო სპექტრის საშუალებას იძლევა.

მინიმალურად ინვაზიური გულმკერდის ოპერაციების მთავარი უპირატესობაა ქსოვილის მინიმალური დაზიანება, ნაკლები გართულებები, საავადმყოფოში ხანმოკლე ყოფნა, ოპერაციის შემდეგ გულმკერდის ტკივილის შემცირება, მცირე ნაწიბურები, ოპერაციის შემდგომი სწრაფი აღდგენა და პაციენტების მაღალი კმაყოფილების მაჩვენებლები.

ვის შეიძლება დასჭირდეს მინიმალურად ინვაზიური გულმკერდის ოპერაცია?

გულმკერდის თითქმის ყველა ტრადიციული ოპერაცია შეიძლება მინიმალური ინვაზიური ტექნიკის გამოყენებით ჩატარდეს. აჯიბადემის გულმკერდის ქირურგიის განყოფილებაში ის, როგორც წესი, წარმოადგენს უპირველეს არჩევანს სხვადასხვა ვარიანტს შორის, რომელიც განიხილება ყველა იმ პაციენტისთვის რომელსაც ესაჭიროება გულმკერდის ოპერაცია. თუმცა, მცირედ ინვაზიური ქირურგია ყველასთვის საუკეთესო გამოსავალი არ არის. ზოგიერთ პაციენტს შესაძლოა კვლავ დასჭირდეს ღია ოპერაცია, პათოლოგიისა და მისი ლოკალიზაციის მიხედვით. თითოეული პაციენტისთვის ყველაზე შესაფერისი მკურნალობა განისაზღვრება მულტიდისციპლინური საბჭოს მიერ დეტალური შეფასების შემდეგ, რომელშიც შედიან სამედიცინო ონკოლოგიაში, რადიაციულ ონკოლოგიაში, პულმონოლოგიაში, გულმკერდის ქირურგიაში, რადიოლოგიაში, პათოლოგიაში და ბირთვულ მედიცინაში გამოცდილი ექიმები .

რამდენ ხანს მომიწევს გაჩერება საავადმყოფოში?

ის, თუ რამდენი დრო დასჭირდება პაციენტს გულმკერდის ოპერაციის შემდეგ გამოჯანმრთელებისთვის, დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, გამოყენებულ ქირურგიულ პროცედურაზე და იმ ქირურგის უნარებზე, რომელიც ასრულებს ოპერაციას. ზოგადად, ღია ქირურგიასთან შედარებით გამოჯანმრთელების დრო უფრო მოკლეა მინიმალურად ინვაზიური პროცედურების შემდეგ. აჯიბადემის გულმკერდის ქირურგიის განყოფილებაში საავადმყოფოში ყოფნის საშუალო ხანგრძლივობა მერყეობს 1-დან 4 დღემდე. ჩვეულებრივ, ფილტვის კიბოს ოპერაცია მოითხოვს 1 ღამეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ფილტვის კიბოს ოპერაციებისთვის. სხვა ოპერაციებში ეს ყოველთვის არ არის საჭირო.

რა ხდება პროცედურის შემდეგ?

ბუნებრივია, ქირურგიული ჩარევა სხვადასხვანაირად მოქმედებს სხვადასხვა პაციენტზე. ამიტომ, პოსტოპერაციული გამოჯანმრთელების პერიოდი შეიძლება განსხვავდებოდეს პაციენტის ჯანმრთელობის ისტორიის, ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ქირურგის გამოცდილების მიხედვით. წესისამებრ, მინიმალურად ინვაზიური პროცედურების შემდეგ პაციენტებს შეუძლიათ დაუბრუნდნენ ჩვეული ცხოვრების წესს გაწერიდან 1-5 დღის შემდეგ,  ხოლო ღია ოპერაციის შემთხვევაში პაციენტის გამოჯანმრთელებას რამდენიმე კვირა ესაჭიროება. გაწერისთანავე ჩვენი სამედიცინო გუნდი თითოეულ პაციენტს აწვდის კონკრეტულ ინსტრუქციებს ჭრილობის მოვლის, ფიზიკური აქტივობის, დიეტისა და შემდგომი გამოკვლევების შესახებ.

აჯიბადემში ჩატარებული გულმკერდის ქირურგიის სახეები

აჯიბადემის თორაკალური ქირურგიის განყოფილება გთავაზობთ გულმკერდის კომპლექსური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მომსახურეობის სრულ სპექტრს, მათ შორის მოწინავე ქირურგიული მეთოდების ჩათვლით, რომლებიც დანერგილია მხოლოდ რამდენიმე მოწინავე სამედიცინო ცენტრში მთელს მსოფლიოში. დაავადებების არასრული ჩამონათვალი რომლებსაც ჩვენი გუნდი მკურნალობს შემდეგია:

ფილტვის კიბო: აჯიბადემი ცნობილია თავისი გამორჩეული მიღწევებით ფილტვის კიბოს ქირურგიაში. ჩვენი გუნდი  იყო პირველი თურქეთში, რომელმაც განახორციელა ფილტვის კიბოს ადრეული სტადიის ერთპორტიანი ვიდეო-ასისტირებული თორაკოსკოპია.

საყლაპავის კიბო. შეიძლება საჭირო გახდეს საყლაპავი მილის ნაწილის ქირურგიული მოცილება ან საყლაპავის მოცილება. ზოგიერთ შემთხვევაში, ოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს მინიმალური ინვაზიური ტექნიკით.

შუასაყარის კისტა და სიმსივნე. ქირურგიული რეზექცია შესაძლებელია ჩატარდეს მინიმალური ინვაზიური მეთოდებით.

ემფიზემა. ემფიზემის ოპერაციას  შეუძლია დაეხმაროს ზოგიერთ პაციენტს უკეთ სუნთქვაში და უფრო დიდხანს სიცოცხლში იმ დროს, როდესაც მედიკამენტები ამას ვერ ახერხებენ.

პლევრის დაავადებები. ოპერაციები პლევრის მეზოთელიომის, პლევრის სივრცის პრობლემების, მათ შორის თორაკოცენტეზის, მილის თორაკოსტომიის, პლევრის გამონაჟონის შუნტირების, პნევმოთორაქსის, პლეურექტომიის, დეკორტიკაციისა და დრენაჟის, და ემპიემის რეზექციის მართვისთვის.

გულმკერდის კედლის დეფორმაციები. ოპერაციები, რომლებიც მოიცავს პექტუს ექსკავატუმის, პექტუს კარინატუმის და გულმკერდის კედლის სხვა დეფორმაციის შეკეთებას ან გულმკერდის კედლის ტრავმულ არასტაბილურობას.

გულმკერდის თანდაყოლილი დარღვევები ბავშვებში. ცვეულებრივ, პედიატრიული პაციენტებისთვის ჩვენ ვიყენებთ დახურულ, მინიმალურად ინვაზიურ ტექნიკას რომელიც პატარა ჭრილობებით სრულდება.

გულმკერდის გასავლის სინდრომი. TOS ოპერაცია გამოიყენება შეკუმშვისა და სიმპტომების შესამსუბუქებლად.

ჰიპერჰიდროზი. გულმკერდის სიმპატექტომია არის ნერვის ოპერაცია, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს ჭარბი ოფლიანობის წინააღმდეგ.

რატომ უნდა აირჩიოთ აჯიბადემი გულმკერდის ქირურგიისთვის?

გულმკერდის ქირურგიაში მოწინავე აღჭურვილობა და უზარმაზარი გამოცდილება აუცილებელია წარმატებული შედეგებისთვის. აჯიბადემში პაციენტებს  ემსახურებიან მსოფლიო დონის გულმკერდის ქირურგები შთამბეჭდავი საერთაშორისო გამოცდილებით, მათ შორის მსოფლიოში ყველაზე დიდი გულმკერდის ქირურგიის ასოციაციის, ევროპის კარდიოთორაციური ქირურგიის (EBCTS) თავმჯდომარეობით. ჩვენი გუნდი იყო მსოფლიოში ერთერთი პირველი და ხოლო თურქეთში პირველი, რომელმაც დანერგა ერთპორტიანი VATS მეთოდი, რომელიც დღემდე ითვლება  ყველაზე ნაკლებად ინვაზიურ ფილტვის კიბოს ოპერაციად. უახლესი აპარატურა და მულტიდისციპლინური მიდგომა ხელს უწყობს ჩვენი პაციენტების ცხოვრების საუკეთესოდ გაუმჯობესებას.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება