ყელი, ყური და ცხვირი

ყელი, ყური და ცხვირი

ეს სპეციალობები მოითხოვენ სპეციალურ მომზადებას. სტანდარტული ENT სწავლების გარდა, ჩვენი ყელის, ყურის, ცხვირის და აუდიოლოგიის გამოცდილ სპეციალისტებს, აჯიბადემის კლინიკებში გავლილი აქვთ დამატებითი მომზადება. ჩვენი საავადმყოფოები სრულყოფილად არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიით და აქ წარმატებით ხორციელდება დღესდღეობით მსოფლიოში არსებული ყველა ყელ-ყურ-ცხვირის პროცედურა.

აჯიბადემის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკებში, პაციენტების გამოკვლევა და მკურნალობის შერჩევა ხდება ძალიან თანამედროვე, სრულყოფილად აღჭურვილ ოთახში (რიგიდული და დრეკადი ენდოსკოპი; სტრობოსკოპი; ციფრული ჩაწერის სისტემა) მაღალკვალიფიციური ექიმის მიერ. აჯიბადემის ყელ-ყურ-ცხვირის სპეციალისტები მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა სპეციალისტებთან იმისთვის, რომ პაციენტებს სრულყოფილი გამოკვლევა და მკურნალობა შესთავაზონ.  

×
ძიება