თმის გადანერგვა

თმის გადანერგვა

რაარისთმისგადანერგვა?

თმის გადანერგვა არის კეფიდან, სადაც თმა ხშირია, აღებული თმის ფოლიკულების სათანადო ქირურგიული გზით თავის იმ ნაწილებზე გადანერგვა, სადაც თმა ნაკლებია.

თმის გადანერგვის მეთოდები

FUE (Follicular Unit Extraction– ფოლიკულური გაერთიანების ექსტრაქცია) არის მეთოდი, რომელიც შემუშავდა მას შემდეგ რაც FUT მეთოდმა დაკარგა  ვალიდურობა. თმის ექსტრაქციის FUE მეთოდით, თმის ფოლიკულების აღება ხდება დონორი უბნიდან ყურებს შორის სპეციალური მიკროძრავის ან ექსტრაქციის ნემსის მეშვეობით, რომელიც 0,5-0,9 მმ დიამეტრისაა.

ეს მეთოდი სწრაფად განვითარდა და მიუხედავად იმისა, რომ იგი FUT -ზე ახალია, მალე გახდა პოპულარული. მისი ძირითადი უპირატესობა ისაა, რომ ქირურგიული ხელსაწყოები არის მაღალგანვითარებული და იძლევა თმის ფოლიკულების სწრაფი და არაინვაზიური ექსტრაქციის შესაძლებლობას.

ამჟამად ხელის და ელექტრო მიკროძრავებმა ჩაანაცვლეს ხელით სამუშაო ნემსები. ამ ხელსაწყოებით თმის ფოლიკულების ექსტრაქცია უპრობლემოდ ხდება. ოპერაციის ხანგრძლივობა შემცირდა 2 დღიდან 3-4 საათამდე, რაც პაციენტისთვის ბევრად მოსახერხებელია.  FUE  თმის გადანერგვის მეთოდია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მისი უპირატესობების გამო.

ამის მიზეზი აშკარაა: თმის გადანერგვა FUE მეთოდით არის უმტკივნეულო ოპერაცია, რომლის შემდეგ პაციენტს შეუძლია მალევე დაუბრუნდეს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ეს მეთოდი არ გულისხმობს ჭრილობის და ნაკერების არსებობას. დონორ უბანში არ რჩება არანაირი მუდმივი ნაწიბური. ამ მეთოდით ასევე შესაძლებელია სხეულზე არსებული თმის გადანერგვა. 

თმის გადანერგვა PRP მეთოდის დახმარებით

რა არის PRP (Platelet Rich Plasma – პლაზმოლიფტინგი)?

PRP მეთოდი გამოიყენება ჭრილობების სწრაფად შესახორცებლად და თმის სწრაფი ზრდის დასახმარებლად. PRP მეთოდით მკურნალობა სუსტ ფოლიკულებს ახალ სასიცოცხლო ძალას ანიჭებს. პაციენტებში, რომლებსაც ჩაუტარდათ PRP მკურნალობა, თმის ცვენა საოპერაციო უბანზე შედარებით ნაკლები იყო და ამოსული თმა კი უფრო ძლიერი. თმის გადანერგვის ოპერაციის შემდეგ, იმ პაციენტებს, რომლებსაც წინასწარ უტარდებოდათ PRP, ჭრილობა უფრო სწრაფად შეუხორცდათ. ოპერაციის შემდეგ წითელი ლაქები და ფუფხები სწრაფად ქრება, ხოლო გადანერგილი თმის ზრდის უნარი მატულობს.

PRP შეიცავს ბევრ თრომბოციტს, რომლებიც პაციენტის სისხლიდან არის მიღებული. პაციენტის სისხლის აღება ხდება პროცედურის და PRP ჩატარებამდე. თუ გამოიყენება პაციენტის საკუთარი სისხლი, არ არის სავალდებულო იმუნური პასუხის გაზომვა. გარდა ამისა, PRP არ იწვევს ალერგიულ რეაქციებს.

როგორმიიღება PRP სითხე?

  1. პაციენტის ვენიდან, რომელსაც უნდა ჩაუტარდეს PRP, ხდება 10 მლ. სისხლის აღება.
  2. აღებული სისხლის გადატანა ხდება სპეციალურ ხელსაწყოში სტერილური მილით, იმისთვის, რომ მისგან მოხდეს თრომბოციტული მასის გამოყოფა.
  3. თრომბოციტული მასის გამოყოფა ხდება ცენტრიფუგის საშუალებით.

PRP -ში თრომბოციტების რაოდენობა ამ პროცედურის შედეგად შეიძლება გაიზარდოს 4-8-ჯერ. კვლევებით ნაჩვენებია, რომ თმის ფოლიკულების ზრდის ფაქტორი დამოკიდებულია თრომბოციტებზე.

როგორგამოიყენება PRP სითხე?

პირველ რიგში ტარდება გაუტკივარება. შემდეგ ხდება PRP სითხის შეყვანა თმის ძირებში. ინექცია უმტკივნეულოა და სულ 2-3 წუთს იკავებს. პაციენტს შეუძლია მაშინვე დაუბრუნდეს ნორმალურ აქტივობას, ხოლო პროცედურის შემდეგ შეშუპებას და წვას ადგილი არ აქვს.   

ვისთვისარისსასარგებლო PRP სითხე?

ამ მეთოდით შეიძლება იმ ადამიანთა მკურნალობა, ვისაც აქვთ სეზონური ან გენეტიკურად განპირობებული თმის ცვენა, ან მათი, ვისაც სუსტი და თხელი თმა აქვს.

PRP თმის გადანერგვაში

PRP-ს აქვს სამი როლი თმის გადანერგვაში:

  1. თმის ფოლიკულების რევიტალიზაცია თმის გადანერგვის პროცედურის შემდეგ (FUE PRP-ს დახმარებით)
  2. გადანერგვის შემდეგ თმის სწრაფი ზრდის უზრუნველყოფა
  3. თმის გადანერგილი ფოლიკულების ზრდის ხელშეწყობა და სტიმულაცია.

მიმღებ უბანზე იმ ნაწილის გადატანას, საიდანაც თმის ფოლიკულების აღება ხდება, გარკვეული დრო სჭირდება. ეს პროცესი მნიშვნელოვანია თმის ფოლიკულების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად.  

ამ მიზნით აღებული თმის ფოლიკულები ინახება სპეციალურად მომზადებულ აბსორბციულ ოთახებში.

ახალი მეთოდით, PRP-ს ამატებენ კონტეინერში, ან ფოლიკულები მრავლდება უშუალოდ PRP -ს ხსნარით, რაც ძალიან სწრაფ ეფექტს იძლევა. PRP-ს სითხის შეყვანა ხელს უწყობს თმის ფოლიკულის სიცოცხლისუნარიანობას, აჩქარებს განაკვეთების შეხორცებას და ხელს უწყობს თმის ფოლიკულების ზრდას მათი სტიმულაციის გზით.

აქვსთუარა PRP-სგვერდითიეფექტები?

PRP-ს სითხე შეიცავს პაციენტის საკუთარ სისხლს, ამიტომ ალერგიის ან ინფექციის განვითარების რისკი არ არსებობს. პრინციპულად  ეს იგივეა, რაც სისხლის დონორობა საკუთარი თავისთვის. PRP მკურნალობის ეფექტი შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს სხვადასხვა პაციენტის შემთხვევაში. PRP მკურნალობას აქვს დამხმარე ეფექტი. მკურნალობის შედეგები მისი ჩატარებიდან რამოდენიმე ხანში გამოვლინდება. ეს მკურნალობა მხოლოდ ხელს უწყობს ფიზიკურ გამოჯანმრთელებას.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება