გულის მკურნალობა

გულის მკურნალობა

გულსისხლძარღვთა დაავადებები სიკვდილიანობის გამომწვევ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი პირველია და მათი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უნდა ხდებოდეს გამოცდილი ექიმების მიერ, სრულად უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საავადმყოფოებში.

აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის გულის ცენტრები (Heart Care Centers) თურქეთში ყველაზე მაღალი დონის კარდიოლოგიურ მკურნალობას გვთავაზობენ. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დიაგნოსტიკისა და  მკურნალობისთვის აჯიბადემი იყენებს უახლეს ტექნოლოგიურ აღჭურვილობას.

ადრეული დიაგნოსტიკის სასიცოცხლო მნიშვნელობის გათვალისწინებით,  აჯიბადემის გულის ცენტრები, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ახალი ტექნოლოგიების დიაგნოსტიკური აპარატურის გამოყენებას. ცენტრებში დანერგილია დიაგნოსტიკური აპარატურა-2×64 ორმაგ წყაროიანი კომპიუტერული ტომოგრაფია (2×64 Cross-Section Dual Source Computerized Tomography), რომელსაც ექვს წამში გულის ანგიოგრაფიის ჩატარება შეუძლია, PET CT, რომელიც გულის დეტალურ ვიზუალიზაციას იძლევა და Flash CT. Flash CT მსოფლიოში ტომოგრაფიის ყველაზე სწრაფი ინსტრუმენტია, რომელიც გულის ანგიოგრაფიას 0,25 წამში აკეთებს და ყველაზე დაბალი დასხივების ხარისხით ხასიათდება.

სამედიცინო წარმატების ინდიკატორები

2002 წლიდან, აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფი თავისი სამედიცინო და ადმინისტრაციული მუშაობის შემოწმებას ახდენს წარმატებულად შესრულების ინდიკატორების საშუალებით. უმთავრესი პრიორიტეტებია პაციენტთა უსაფრთხოება და კმაყოფილება. აჯიბადემი განიხილავს გულის და სხვა მიმართულებებში მიღებულ მაჩვენებლებს, როგორც ინსტრუქციას პაციენტების უკეთესი მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

– “Euroscore” კრიტერიუმებით გულის ღია ქირურგიაში სიკვდილიანობის მოსალოდნელი მაჩვენებელია 3.8%, ხოლო აჯიბადემში იგი შეადგენს 1.6%.

– “Euroscore” კრიტერიუმებით, გულის შუნტირების ოპერაციისას სიკვდილიანობის მოსალოდნელი მაჩვენებელია 2.7%, ხოლო აჯიბადემში იგი შეადგენს 1.0%.

რა არის Euroscore?

ხანდაზმული ადამიანების, დიაბეტით დაავადებულთა, გულის შეტევების მქონე, გულის ოპერაციის და გულის შეკუმშვა ან გაფართოება, თირკმლების, ღვიძლის და ფილტვების დისფუნქციის მქონე პაციენტების ქირურგიული ოპერაციები მაღალი რისკის ოპერაციებად ითვლება. არსებობს რისკების შეფასების მრავალი სკალა, რომლებიც ითვალისწინებენ პაციენტის ობიექტური გასინჯვის მონაცემებს და გამოთვლიან რამდენად დიდია რისკი. “Euroscore” არის ამგვარი შეფასების ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ქულების სისტემა.

კომპლექსური კარდიოლოგიური მკურნალობა ACIBADEM Health Care Centers-ში

Acibadem უზრუნველყოფს თანამედროვე დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მაღალ სტანდარტს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე ზრდასრული და პედიატრიული პაციენტებისთვის.

×
ძიება