ღვიძლის გადანერგვა - ACIBADEM
ღვიძლის გადანერგვა

ღვიძლის გადანერგვა

ღვიძლის უკმარისობისას ღვიძლის ტრანსპლანტაცია სიცოცხლის გადარჩენის საშუალებაა. მძიმე შემთხვევებისას აჯიბადემის ღვიძლის გადანერგვის ცენტრი წარმოადგენს რეფერენციულ ცენტრს თურქეთში და მის ფარგლებს გარეთ.

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია

ღვიძლის დაავადების ბოლო სტადიის მქონე პაციენტებისთვის ღვიძლის ტრანსპლანტაცია წარმოადგენს ერთადერთ საშუალებას სამუდამო განკურნებისთვის. ჯანსაღი ღვიძლი პასუხისმგებელია არსებით ფუნქციებზე, მათ შორის მეტაბოლიზმზე, დეტოქსიკაციაზე, იმუნურ ფუნქციაზე და კოაგულაციაზე. ადამიანს არ შეუძლია ღვიძლის გარეშე ცხოვრება და აპარატი ან მოწყობილობა ვერ ჩაანაცვლებს მის ფუნქციას. ამიტომ, ღვიძლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებს და ღვიძლის ზოგიერთი მწვავე დაავადების მქონე პაციენტებს სჭირდებათ ჯანსაღი ორგანოს გადანერგვა. ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციის დროს ხდება დაავადებული ღვიძლის ამოკვეთა ორგანიზმიდან და მისი ჩანაცვლება დონორის ჯანსაღი ორგანოთი. ოპერაცია გულისხმობს სისხლძარღვების და ნაღვლის სადინრების ხელახლა შეერთებას, რათა ახალმა ორგანომ შეძლოს ნორმალურად ფუნქციონირება. აჯიბადემი იყენებს ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ორთოტოპურ მეთოდს, რომელიც მთელ მსოფლიოში „ოქროს სტანდარტად“ ითვლება.

ღვიძლის გადანერგვა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ქირურგიულ ჩარევად ითვლება. მთელი პროცესის განმავლობაში ის მოითხოვს მაღალი დონის გამოცდილებას. წარმატებული შედეგებისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც პაციენტის კომპეტენტური შეფასება, ისე ქირურგიული ჩარევა, ინტენსიური მკურნალობა და ოპერაციის შემდგომი დაკვირვება.

რამდენი დრო სჭირდება ღვიძლის გადანერგვას?

მთელ მსოფლიოში, ღვიძლის გადანერგვის მოლოდინში მყოფი ადამიანების რაოდენობა აღემატება გარდაცვლილი დონორებისგან შემოწირულ ორგანოთა რაოდენობას. ამიტომ, ეს პაციენტები დგებიან შესაბამის აღრიცხვაზე ეროვნულ ან რეგიონულ დონეზე. ყველა სახელმწიფო თავად ადგენს შერჩევის მკაცრ კრიტერიუმებს ხელმისაწვდომი ორგანოების შესაბამისობისა და განაწილებისთვის. ქვეყნების უმეტესობა მხოლოდ თავის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას რათა ისინი დარეგისტრირდნენ აღრიცხვაზე. სხვადასხვა ქვეყანაში ლოდინის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. თუმცა, პაციენტების უმეტესობას მაინც წლების განმავლობაში უწევს ლოდინი და ზოგიერთ მათგანს შესაძლოა არასოდეს მოუწიოს ღვიძლის მიღება გარდაცვლილი დონორისგან. თურქეთში მოლოდინის სიაში მხოლოდ თურქეთის მოქალაქეების დარეგისტრირებაა შესაძლებელი, ხოლო უცხოელ პაციენტებს შეუძლიათ განაცხადონ ცოცხალი დონორისგან ტრანსპლანტაციის სურვილის შესახებ, თუ მათ ჰყავთ დონორი, რომელსაც სურს დონაცია.

ცოცხალი ღვიძლის დონაცია

ღვიძლი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის რეგენერაცია. მას შეუძლია გააგრძელოს ფუნქციონირება მაშინაც კი, თუ ხდება მისი ქსოვილის 70% -ის ამოღება. ეს შესაძლებელს ხდის ცოცხალი დონორისგან ღვიძლის გადანერგვას, შესაბამისად, ზოგიერთი პაციენტისთვის ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც ხანგრძლივი ლოდინის სიების ალტერნატივა. ოპერაციის შემდეგ, ღვიძლის ორი ნაწილი დონორში და მიმღებში ისევ გაიზრდება და უზრუნველყოფს ორივეს ღვიძლის ნორმალურ ფუნქციონირებას.

ცოცხალი დონორის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის მთავარი უპირატესობა ხანმოკლე ლოდინის დროა. მიმღებებს არ სჭირდებათ ელოდონ შესაფერის გარდაცვლილ დონორს, იმ დროს როდესაც მათი ჯანმრთელობა სულ უფრო უარესდება. გარდა ამისა, ცოცხალი დონორის შემთხვევაში შესაძლებელია მათი დეტალური გამოკვლევა და ოპერაციისთვის მომზადება. ცოცხალი დონაცია უკეთეს შედეგს იძლევა, ვინაიდან დონორი და ოპერაციის დრო საგულდაგულოდ არის შერჩეული.

ცოცხალი დონორის ღვიძლის გადანერგვა რთული და ტექნიკურად რთული ოპერაციაა, რომელიც დონორის და მიმღებისთვის წარმოშობს გარკვეული სახის საფრთხის შემცველ რისკებს. ამგვარად, დეტალური წინასაოპერაციო შეფასება და სამედიცინო გუნდის გამოცდილება გადამწყვეტია შედეგებისთვის.

ღვიძლის პედიატრიული გადანერგვა

ბავშვებში ღვიძლის გადანერგვა საკმაოდ განსხვავდება მოზრდილებში ღვიძლის ტრანსპლანტაციისგან. განსხვავება პირველ რიგში მომდინარეობს იმ მიზეზებიდან, რის გამოც საჭიროა ტრანსპლანტაცია. მოზრდილებში ღვიძლის უკმარისობა ხშირად გამოწვეულია ჰეპატიტით, ალკოჰოლური სტეატოჰეპატიტით ან ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადებით. ბავშვებს, როგორც წესი, ღვიძლის გადანერგვა ესაჭიროებათ თანდაყოლილი ანომალიების გამო და ბილიარული ატრეზია ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. გარდა ამისა, ვიწრო სისხლძარღვები, ვიწრო ნაღვლის სადინარები და ღვიძლისათვის არსებული მცირედი სივრცე წარმოადგენს დამატებით გამოწვევას ქირურგებისთვის.

აჯიბადემში პედიატრიული პაციენტებისა და ჩვილებისთვის ღვიძლის გადანერგვა ტარდება რუტინულად და სრულდება შესანიშნავი შედეგებით. არის შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ ჩვენს პაციენტს განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობის გამო, სხვა ცენტრების მიერ უარი ეთქვათ მკურნალობაზე, რადგან მათთვის „ღვიძლის ტრანსპლანტაცია არ იქნა მიჩნეული მიზანშეწონილად“. ღვიძლ-თირკმლის კომბინირებული ტრანსპლანტაცია ასევე წარმატებით ტარდება მეტაბოლური დაავადებების მქონე ბავშვებისთვის.

ღვიძლის გადანერგვის კრიტერიუმები

იმისთვის რომ მოხდეს ცოცხალი დონორისგან ტრანსპლანტაციის შესაძლებლობის შეფასება, როგორც დონორი, ასევე მიმღები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ კრიტერიუმებს. აჯიბადემის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ცენტრში დონორის შერჩევის კრიტერიუმები შემდეგია: ასაკი 18-55 წელი, კარგი ჯანმრთელობა, ღვიძლის ნორმალური ფუნქციონირება და შესაბამისი სისხლის ჯგუფი. დონორი შეიძლება იყოს პაციენტის ახლო ნათესავი ან პირი, რომელზეც ეთიკის კომიტეტის მიერ გაიცემა თანხმობა და რომელიც აცხადებს თანხმობას უსასყიდლო დონაციაზე. შესაძლო მიმღებები არიან პაციენტები ღვიძლის შეუქცევადი, ბოლო სტადიის დაავადებით, რომელთა ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იძლევა მათზე ოპერაციის ჩატარების საშუალებას. დონორიც და მიმღებიც გაივლიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალური შეფასების პროცესს. ეს შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა კონსულტაციას და სისხლის ანალიზს, რენტგენოლოგიურ ვიზუალიზაციის ტესტებს, ღვიძლის ბიოფსიას, ნაღვლის სადინარების ვიზუალიზაციის ტესტებს, გენეტიკურ ტესტებს და ა.შ.

ღვიძლის გადანერგვის პროცედურა

აჯიბადემში მოსული უცხოელი პაციენტებისთვის, ღვიძლის გადანერგვის პროცესი როგორც წესი იწყება სხვადასხვა საკითხის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდებით. ესენია: ორგანოს ტრანსპლანტაცია, თურქეთის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, პროცედურის მიმართ არსებული სამედიცინო მოლოდინები, გავლენა ცხოვრების ხარისხზე, ტრანსპლანტაციის შემდგომი პროცესი და შესაძლო გართულებები. პაციენტები მოწვეულნი არიან რათა წარადგინონ თავიანთი სამედიცინო დოკუმენტები, ქირურგიული ანგარიშები და ანალიზები. პროცესი გრძელდება დონორისა და მიმღების დეტალური გამოკვლევებითა და ანალიზებით რათა მოხდეს მათი დასაშვებობის შეფასება. თუ ყველა სამედიცინო და არასამედიცინო მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია, ოპერაცია ინიშნება მოკლე ვადაში.

ოპერაცია ტარდება ერთდროულად ორ პაციენტზე და დონორის ღვიძლის ნაწილი ინერგება მიმღებ პაციენტში. ოპერაციის შემდეგ ორივე პაციენტს ერთი დღე უწევს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ყოფნა. თუ ყველაფერი შეუფერხებლად წარიმართა, დონორებს როგორც წესი გაწერენ ოპერაციიდან 4 ან 5 დღის შემდეგ. მიმღები პაციენტებისღვის ჰოსპიტალიზაციის სტანდარტული პერიოდია 12-დან 15 დღემდე, მაგრამ ის შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისად. როგორც წესი, მიმღებ პაციენტებს, თურქეთში დარჩენა გაწერიდან 2-დან 4 კვირამდე უწევთ საკონტროლო გამოკვლევების მიღების მიზნით.

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის სიცოცხლისუნარიანობის მაჩვენებელი

ღვიძლის ტრანსპლანტაციის წარმატების მაჩვენებელი მუდმივად უმჯობესდება. ქირურგიული ტექნიკის განვითარება, ორგანოების შენახვა და იმუნოსუპრესია უკეთესი შედეგების მიღწევის ხელშემწყობი ფატორებია. თუმცა, წარმატების მაჩვენებლები ძლიერ არის დამოკიდებული ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ჩვენებაზე და სამედიცინო გუნდის გამოცდილებაზე. აჯიბადემის ღვიძლის გადანერგვის ცენტრში 1 წლიანი სიცოცხლისუნარიანობის მაჩვენებელი 92%-ია, ხოლო 5 წლიანი სიცოცხლიუნარიანობის მაჩვენებელი 89%-ია. ეს რიცხვები მოიცავს რთულ შემთხვევებს, პედიატრიულ ღვიძლის გადანერგვას და კომბინირებული ტრანსპლანტაციის ოპერაციებს, მათ შორის ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში.

ღვიძლის გადანერგვის შემდგომი პერიოდი

ღვიძლის გადანერგვის შემდეგ ცოცხალმა დონორმაც და მიმღებმაც უნდა დაიცვან გარკვეული წესები. ექიმების რჩევის თანახმად, მათ შეუძლიათ განაახლონ ნორმალური ცხოვრება გამოჯანმრთელების პერიოდის შემდეგ. ცოცხალი დონორის ღვიძლი ჩვეულებრივ აღდგება 3 თვეში. მეორეს მხრივ, ღვიძლგადანერგილი პაციენტები უნდა იყვნენ ახლო დაკვირვების ქვეშ პირველი წლის განმავლობაში. მათ მკაცრად უნდა დაიცვან იმუნოსუპრესიული მედიკამენტების მიღების დადგენილი რეჟიმი, რათა თავიდან აიცილონ ახალი ღვიძლის უარყოფა. მიმღებებმა  ასევე უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე კვების რეჟიმის მიმართ და რეგულარულად აკეთონ ვარჯიშები.

რატომ უნდა აირჩიოთ აჯიბადემი ღვიძლის ტრანსპლანტაციისთვის?

აჯიბადემის ღვიძლის გადანერგვის ცენტრში ჩვენ გვყავს რამოდენიმე საუკეთესო ტრანსპლანტოლოგი თურქეთისა და მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენს პაციენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

მიმართვის ცენტრით კომპლექსური და რთული შემთხვევებისას თურქი და უცხოელი პაციენტებისთვის;

ღვიძლის პედიატრიულ ტრანსპლანტაციაში  და თირკმელ-ღვიძლის კომბინირებულ ტრანსპლანტაციაში დაგროვილი დიდი გამოცდილებით;

1000-ზე მეტი ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესრულდა მსოფლიოში საშუალოზე მაღალი წარმატების მაჩვენებლებით;

ტექნიკური ინფრასტრუქტურით და აღჭურვილობით, რომელიც აკმაყოფილებს უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს;

საერთაშორისოდ აღიარებული და გამოცდილი ტრანსპლანტაციის გუნდის მომსახურებით.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება